Waardesystemen en geloof

waardesystemen

Het waardesysteem dat draait om God door geloof Gezond waardesysteem. Volledige gezonde doctrines. Juiste en gezonde interpretatie. Juiste conceptuele perceptie. Juiste wijze van problemen oplossen. Het leven door de Heilige Geest resulteert in geloof (Galaten 5:22-23; SVV). God is de liefdevolle bron van alle christelijke waarden: Nochtans hebben wij maar een God, den Vader, uit…

Lees meer

De Gadieten: Davids overwinnaars

overwinning

…ten strijde toegerust, …om volgens de belofte des HEREN het koningschap van Saul op hem te doen overgaan (1 Kronieken 12:23). Alhoewel David al was gezalfd tot koning door de profeet Samuel (1 Samuel 16:13), werd hij slechts door een kleine groep volgelingen als zodanig erkent. Gezamenlijk werden zij opgejaagd door de onwillige en ongehoorzame…

Lees meer

Het patroon van geestelijke misleiding

misleiding-verwarring-dwaalleer

Mij, de bron van levend water, hebben zij verlaten, om zichzelf bakken uit te houwen, gebroken bakken, die geen water houden (Jeremia 2:13). Het patroon van geestelijke misleiding in zes stappen (Jesaja 14:12-15) Onderstaand overzicht kan gebruikt worden om de ontwikkeling van misleiding te traceren. Het laat zien hoe het patroon begint, waarom mensen dieper…

Lees meer

Het doel van kerkdiscipline

kerk-discipline

En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen de eenheid des geloofs en der volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom der…

Lees meer

Mijn nieuwe identiteit In Jezus Christus (2)

identiteit

Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen (2 Korintiërs 5:17). Mijn (herstelde) relatie met God Ik ben een kind van God – Hij is mijn Vader (1 Johannes 3:1-2). Ik ben een vriend van Christus (Johannes 15:15). Ik ben uit God geboren (1…

Lees meer

De autoriteit van de gelovige (Jesaja 54:17)

autoriteit

De tekst in Jesaja 54:17 is een proclamatie van onze autoriteit in Jezus Christus. Iedere gelovige heeft (een bepaalde mate van) gezag als diegene Jezus Christus heeft aangenomen als zijn verlosser. Daarna barst de geestelijke strijd los omdat de geestelijke machten, vanwege die autoriteit, jou nu beschouwen als een verhoogd risico. Het is daarom van groot…

Lees meer

Het geheim van de voeten van de hinde

voeten-van-de-hinde

Hij maakt mijn voeten als die der hinden, Hij doet mij treden op mijn hoogten (Habakuk 3:19; 2 Samuel 22:34; Psalmen 18:34). Zoals de voeten van de hinden zijn tot de bergen, zo is het denken, of de gezindheid, van de mens tot de hoogten van het leven; En zoals de achtervoeten van de hinde…

Lees meer

Leren van de problematiek in de gemeente van Korinthe

corinthe

Openingen voor misleiding en ongeestelijkheid (vleselijk denken en doen) Satan stelt alles in werking om de gemeente van God te vernietigen. Helemaal nu hij nog slechts een korte tijd heeft te gaan om zijn werk van verdeeldheid uit te voeren. Eén van de meest succesvolle manieren om dit te bewerkstelligen is om samen te werken…

Lees meer

Het slechten van bolwerken

blank

Vrijheid voor geest en ziel wordt alleen verkregen door een gezindheid van nederigheid en het vertrouwen op Gods woord. Dit vereist de opoffering (totale overgave) van het ‘zelf-leven’ door het dragen van jouw kruis en geloof in Zijn woord door de kracht van de Heilige Geest. Want al leven wij in het vlees, wij trekken niet…

Lees meer

Verlossende aspecten van het kruis van Christus

aspecten-twee-van-het-kruis

Er zijn twee verlossende aspecten aan het kruis van Christus: 1. Jezus Christus heeft zich geïdentificeerd met ons in Zijn lijden en dood (= objectief). 2. De gelovige identificeert zich met het volbrachte werk van Jezus Christus aan het kruis (= subjectief). Het eerste (objectieve) aspect van het kruis is de eerste erkenning van de…

Lees meer