Handleiding voor bevrijding

Handleiding voor bevrijding

Vertaald door: Chris Zwaans Onderstaande lijst van demonen en het bijbehorende gebed is gepubliceerd in de Mass Deliverance Manual van Win Worley. Bedenk bij dit voorbeeldgebed dat God onze zonden vergeeft als wij onze zonden belijden en in geloof aanvaarden dat Hij ons vergeeft want er staat geschreven: Indien wij onze zonden belijden, Hij is…

Lees meer

Hoe je controle uit je denken krijgt

denken

Het slagveld in het leven van christenen ligt in het denken. Je hebt zelf de controle over je denken en je beschermt dat of de Duivel heeft controle over je denken (of delen daarvan). Weet je dat de Bijbel zegt dat wij hem buiten ons leven kunnen houden? (Efeziërs 4:27, 6:11; 1 Timoteüs 3:7; 1…

Lees meer

Verlossende aspecten van het kruis van Christus

aspecten-twee-van-het-kruis

Er zijn twee verlossende aspecten aan het kruis van Christus: 1. Jezus Christus heeft zich geïdentificeerd met ons in Zijn lijden en dood (= objectief). 2. De gelovige identificeert zich met het volbrachte werk van Jezus Christus aan het kruis (= subjectief). Het eerste (objectieve) aspect van het kruis is de eerste erkenning van de…

Lees meer

Oorzaken van aanvallen op gelovigen

vloeken

Ingang door zonden in ons leven Gelijk een mus wegfladdert en een zwaluw heenvliegt, zo is een ongegronde vloek (zonder oorzaak): hij treft geen doel (zal niet komen) (Spreuken 26:2). Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden (Jakobus 4:7).

Lees meer

Niveaus van bezetenheid

blank

Het proces van toenemende zondigheid De term ‘bezeten’ voor een persoon met een boze geest (in bijv. de Statenvertaling) is eigenlijk een wat gebrekkige vertaling vanuit het Grieks. Een betere vertaling is gedemoniseerd omdat het duidt op een bepaalde gradatie van beïnvloeding met bezetenheid als hoogste gradatie. Een ware christen kan nooit door een boze geest…

Lees meer

De onwerkelijke wereld van vluchtgedrag (Psalm 55)

vluchtgedrag-wegvliegen

De eerste opdracht in de bediening aan ‘het lichaam van Christus’ is het vrijmaken van de gelovigen van elke betrokkenheid met de machten der duisternis (de occulte wereld). Stappen tot (meer) vrijheid Goddelijke bekering (‘droefheid’ zie: 2 Korintiërs 7:10) voor (1) het vertrouwen stellen in en betrokken geraakt zijn met de misleidingen uit het rijk…

Lees meer

Hindernissen tot een overwinnend leven

blank

Lees alle verwijzingen in hun verband en wees open voor de heilige Geest om je eigen pijn en gebondenheid te kunnen zien. Gods zegeningen voor ons in Jezus Christus Gezegend zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten in Christus (Efeziërs…

Lees meer

Innerlijke genezingsmodel

innerlijke-genezing

Eerste geestelijke gebeuren: wedergeboorte en rechtvaardig verklaard worden Wedergeboren van boven, het zien van het Koninkrijk Gods (Johannes 3:3). De geest van de mens is tot leven gebracht als God de zonden van Adam verwijderd. Alles dat ons afscheidde van God is weggevaagd en onze geest is nu in directe communicatie met God (Jesaja 59:1; Efeziërs…

Lees meer