De gefragmenteerde ziel (log-jam)

Onderstaande figuur van Dr. Aiko Hormann laat zien hoe zelfs een oprechte en toegewijde christen de stroom van de Heilige Geest kan bemoeilijken als diegene verstoppingsmateriaal in de ziel heeft zitten. We zien ook dat de vurige pijlen van de vijand door onze wapenuitrusting worden tegengehouden (Efeziërs 6:11, 13) tenzij er “kieren” (openingen) zijn waardoor…

Lees meer

Hindernissen tot genezing

Dit artikel noemt hindernissen die Gods (gewenste) genezing voor jou tegenhouden of zorgen dat je Zijn genezing niet kan vasthouden. We zien soms ook dat iemand genezing heeft ontvangen, maar deze niet kan vasthouden. Het onderwerp genezing is gecompliceerd omdat er verschillende factoren met elkaar samenhangen. De persoon die genezing nodig heeft kan zich niet…

Lees meer

Innerlijke genezingsmodel

innerlijke-genezing

Eerste geestelijke gebeuren: wedergeboorte en rechtvaardig verklaard worden Wedergeboren van boven, het zien van het Koninkrijk Gods (Johannes 3:3). De geest van de mens is tot leven gebracht als God de zonden van Adam verwijderd. Alles dat ons afscheidde van God is weggevaagd en onze geest is nu in directe communicatie met God (Jesaja 59:1; Efeziërs…

Lees meer

Geneest de zieken

genees-de-zieken

“Hij zond Zijn woord en Hij genas hen” (Psalmen 107:20). “Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid” (Hebreeën 13:8). Allereerst moet je weten en erkennen dat je genezing nodig hebt, lichamelijk of psychisch. De opdracht van Christus om te genezen Lukas 9:2,6 “En Hij zond hen uit om het Koninkrijk Gods…

Lees meer

Links & Downloads

download-en-links

Een verwijzing naar een boek, artikel, overzicht, getuigenis of andere website wil niet zeggen dat wij het hele gedachtegoed onderschrijven. Boeken, artikelen, overzichten en getuigenissen Geestelijke strijd Boek: Openbaring van Jezus Christus ⭐⭐⭐ Boek: The Authority of the Believer door J.A. MacMillan ⭐⭐ Persecuted Chinese Churches Experiencing Holy Spirit, Miracles More Than Ever, New Testament…

Lees meer

Gebed tegen shock, trauma en terreur

Gebed-trauma

Hieronder volgt een voorbeeldgebed dat voor jezelf of in de bediening kan worden gebruikt bij het leiden van een persoon of een groep om shock en trauma uit het lichaam te verwijderen.Het lichaam slaat shock en trauma namelijk op na bijv. een zwaar ongeluk of een zwaar traumatische ervaring. Gebed “Here Jezus houdt het lichaam…

Lees meer