Je geest: een tuin die zorg nodig heeft

Je geest: een tuin die zorg nodig heeft

Door Marc Henzen

Je geest: ontdek hoe essentieel geestelijk onderhoud is voor diepe verbinding met God en persoonlijke groei.

Lees meer
identiteit

Mijn nieuwe identiteit In Jezus Christus (2)

Door Jan Mol

Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen (2 Korintiërs 5:17). Mijn (herstelde) relatie met God Ik ben een kind van God – Hij is mijn Vader (1 Johannes…

Lees meer
corinthe

Leren van de problematiek in de gemeente van Korinthe

Door Jan Mol

Openingen voor misleiding en ongeestelijkheid (vleselijk denken en doen) Satan stelt alles in werking om de gemeente van God te vernietigen. Helemaal nu hij nog slechts een korte tijd heeft te gaan om zijn werk van verdeeldheid uit te voeren.…

Lees meer
je-mond-houden

Wanneer je je mond moet houden

Door Marc Henzen

Wie zijn mond en zijn tong bewaakt, bewaart zichzelf voor benauwdheden (Spreuken 21:23). Open je mond niet… In de hitte van je woede (Spreuken 14:17). Als je niet alle feiten hebt  (Spreuken 18:13). Als je het verhaal niet geverifieerd hebt …

Lees meer

Het Koninkrijk van God of van de mens

Door Jan Mol

Het ‘Koninkrijk van God’ en het ‘Koninkrijk van de mens’ zijn onverenigbaar. Zij kunnen niet samen bestaan in dezelfde persoon of groep personen, plaats noch tijd (Daniël 4:3, 25-37; 5:20-23). In het Koninkrijk van God regeert Jezus Christus op de troon.…

Lees meer

Heiliging door gemeenschap

Door Jan Mol

Het eerste (grote) gebod Het eerste is: Hoor, Israël, de Here, onze God, de Here is een, en gij zult de Here, uw God, liefhebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en…

Lees meer
wat-is-de-mens

Wat is de mens?

Door Jan Mol

De mens is geest, ziel en lichaam En Hij, de God des vredes, heilige u geheel en al, en geheel uw geest, ziel en lichaam moge bij de komst van onze Here Jezus Christus blijken in allen dele onberispelijk bewaard…

Lees meer
groeien

Zeven fasen van geestelijke groei

Door Jan Mol

Dit is een schematische voorstelling van de geestelijke groei van een gelovige.

Lees meer
identiteit

Mijn nieuwe identiteit in Jezus Christus (1)

Door Jan Mol

Zodra wij tot geloof komen in Jezus Christus, de zoon van God, hebben wij direct een nieuwe identiteit: ‘De Nieuwe Mens’. Deze identiteit is ‘in’ Jezus Christus en is een nieuwe werkelijkheid die volledig in strijd is met onze oude…

Lees meer