checklist-occulte-betrokkenheid

Checklist voor occulte betrokkenheid

Leestijd: 6 minuten

Hieronder vind je een beperkte lijst van gedrag, activiteiten, handelingen, gebruiken, tradities, rituelen, enz. om te controleren of je betrokken bent (geweest) bij occulte of andere goddeloze zaken.

Maar voor hen die laf en trouweloos zijn geweest, die zich hebben ingelaten met gruwelijke dingen, met moord, ontucht, toverij of afgodendienst, voor allen die de leugen hebben gediend: hun deel is de vuurpoel met brandende zwavel, dat is de tweede dood (Openbaring 21:8).

Maar als wij…

Belijden onze zonden, dan zal Hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad (1 Johannes 1:9).

A

Aanraken van lijken
Abnormale zwangerschap
Abortus
Achab (minderwaardigheid)
Acteren in drama’s
Acupunctuur
Afgoderij (alles wat je aanbidt dat niet God is)
Afgunst, jaloezie
Alcohol
Amuletten (tijgerklauw, haaientand, hoefijzer, mascottes, talisman, enz.)
Angst (paniekaanvallen)
Angst voor autoriteit
Angsten en/of fobieën
Ankh/Anch (een kruis met een ring bovenop gebruikt in satanische riten)
Anorexia
Armoede
Aromatherapie
Astrale reizen (het zilveren koord)
Astrologie, horoscopen, sterrenbeelden
Augury (Eng.; interpretatie van voortekenen in het gedrag van vogels)
Automatisch schrijven
Automatisch tekenen

Wanneer gij gekomen zijt in het land dat de HERE, uw God, u geven zal, dan zult gij niet leren doen naar de gruwelen van die volken. Onder u zal er niemand worden aangetroffen, die zijn zoon of zijn dochter door het vuur doet gaan, die waarzeggerij pleegt, geen wichelaar, uitlegger van voortekenen, of tovenaar, geen bezweerder, niemand, die de geest van een dode of een waarzeggende geest ondervraagt of die de doden raadpleegt. Want ieder die deze dingen doet, is de HERE een gruwel, en ter wille van deze gruwelen drijft de HERE, uw God, hen voor u weg (Deuteronomium 18:9-12).

B

Bahai
Beloften breken
Bendes
Bepaalde soorten (seksuele) dansen
Bestialiteit (seks met dieren)
Bezoek aan heidense tempels en/of gebedshuizen
Bezweringen (het oproepen van een geest door bezwering)
Bijgeloof (het getal dertien, elf, zwarte kat, kraai, omvallend zoutvaatje, opengaande paraplu in huis, geluksbrengers, enz.)
Bijgeloof (van jezelf, jouw ouders of grootouders)
Bioritmen (maan)
Bitterheid
Bloed-, haar-, speekselanalyse met behulp van hekserijmethoden
Bloedverdrag, eed, gelofte en/of offers (pacten)
Bloedvergieten
Bloemenkransen om het hoofd of de nek (op tropische eilanden ter bescherming tegen boze geesten)
Boeddhisme
Boek van Venus en andere pseudo-christelijke werken
Boeken van Aleister Crowley, Anton Le Vay, Jean Dixon, Matthew Manning, Levi H. Dowling (Waterman-evangelie), Arthur Ford, Johann Daniken, Dennis Wheatley (verband/vernietig deze boeken)
Borg staan voor iemand
Boulimia
Broederschappen

Wanneer men jullie vraagt om de geesten van doden te raadplegen en naar fluisterende en mompelende waarzeggers te luisteren – elk volk raadpleegt toch zijn goden en vraagt de doden toch om raad voor de levenden? ga dan alleen af op dit onderricht, op mijn getuigenis. Spreek uitsluitend volgens deze woorden, waartegen geen bezwering bestand is (Jesaja 8:19-20).

C

Cafeïne
Cartomantie (Waarzeggerij met speelkaarten)
Casino’s
Charmant
Chinese astrologie
Chiropractie
Christian Science
Clubs
Constante en gewelddadige ruzie (zelf of getuige van)
Coven (gemeenschap van heksen of vampiers)

D

Damesdispuut
De Broederschap
De Familie
De Heilige Geest bedroeven, God vervloeken
Demon aanbidding
Demonische muziek
Demonische rollen spelen
Denkbeeldige vrienden en/of escorts
Diefstal
Dobbelstenen gooien
Doodsmagie (waarbij de naam van de ziekte plus een geschreven spreuk in doodskist of graf wordt gegoten)
Doodswens (ijdele woorden)
Droominterpretatie
Drugs zoals cocaïne, speed, downers/uppers, marihuana, ecstasy, enz.

E

Echtscheiding (zelfs bij Bijbel gelegitimeerd zoals bij overspel)
Eckankar (reizen van de ziel)
Ectoplasma (onbekende stof uit het lichaam van een medium)
Eeden afleggen
Een hekel hebben aan …
Ellende, verdriet, nooit gelukkig, depressie
ESP (Extra zintuiglijke waarneming)

F

Falen / verlies van banen
Findhorn-gemeenschap
Folklore (sprookjes, feeën, kabouters)
Fraude
Frenologie (waarzeggerij / analyse van de schedel)
Frigiditeit (gebrek aan seksuele ontvankelijkheid)
Fung Shei

LEES OOK
Niveaus van bezetenheid

G

Gangsterisme (Bendes)
Gearresteerd, gevangen gezet
Geboorteplaats (zoals gevangenis, concentratiekamp, in oorlog of ballingschap, evenals het type ziekenhuis, rooms-katholiek bijvoorbeeld)
Gedachten lezen
Gedachtenoverdracht
Geestelijke droogte, niet geïnteresseerd in de Heer
Geestelijke telepathie
Geestelijke therapie
Geestfotografie (mediums laten de doden verschijnen door bekende of familiale geesten)
Geestgidsen
Geestverruiming naar een hoger bewustzijn door drugs (bijv. DMT), muziek, denktechnieken, meditatie,
Geheime genootschappen (met of zoder bloedeed)
Geisha meisjes
Geklop of kloppen van de geest
Geluksbrengers (dierenriem, geboortestenen, enz.)
Gelukskoekjes bij Chinese restaurants
Geweld, strijd en/of vechten
Gierigheid
God en/of de Bijbel lasteren
Godin van het geluk (afhankelijkheid van fortuin, geluk of lot)
Gods stem verwerpen
Goeroes
Gokken
Goth rockmuziek
Grafologie, interpretatie van handschrift
Guerrilla-, revolutionaire of terroristische groeperingen
Gulzigheid (vraatzucht)

H

Hallucinogene drugs (cocaïne, heroïne, marihuana, enz.)
Handlijnkunde, handpalmen lezen
Handschriftanalyse voor waarzeggerij
Hardrockmuziek (de meeste rockgroepen)
Hare Krishna
Heautoscopie
Heavy Metal
Hebzucht
Heidense dagen
Heidense fetisjen
Heidense religieuze voorwerpen, artefacten en relikwieën
Heidense riten (Voodoo, Corroboree, Vuurlopen, Umbanda, enz.)
Hekserij (manifestaties kunnen buikpijn en misselijkheid omvatten)
Helderhorendheid (vermogen om stemmen en geluiden te horen, supernormaal-pittige stemmen die beweren
Heldervoelendheid (bovennatuurlijke zintuiglijke waarneming)
Helderziendheid (vermogen om objecten of gebeurtenissen spontaan of bovennormaal boven hun
Het aanbidden van (kerk) leiders / pastors in plaats van God te aanbidden, vertrouwend op het vlees
Het branden van wierook
Het eten van voedsel aangeboden aan afgoden (hindoe-bruiloften)
Hexagrammen
Hindoeïsme
Hoererij
Homeopathie
Horoscopen
Humanistische liefdadigheidsorganisaties (Greenpeace, feministische bewegingen)
Hydromantie (waarzeggerij en voorspellen met behulp van water.)
Hypnose

I

I-Ching (occult leerboek)
Idolen
Incest
Indiase occulte rituelen
Iriscopie (oogdiagnose)
Izebel (zie ook Achab)

J

Jaloezie, afgunst
Jehova’s getuige
Jonathan Livingston Seagull (reïncarnatie, Hindoeïsme)

k

Kabbala (occulte overlevering)
Karakteranalyse
Karma
Kerkhof ervaringen
Kettingbrieven
Kinderen van God (sekte uit de VS)
Kinesiologie
Kleurentherapie
Kristallen bol
Ku Klux Klan

L

Lesbinisme en/of homoseksualiteit
Leugens, bedrog
Levitatie (persoon beweegt zich boven de grond)
Lezen van darmen
Lezen van theeblaadjes of koffiekopjes
Lezen van vorige levens
Liefde voor geld (gokken e.d.)
Liegen, bedriegen
Lijm snuiven
Loterijen
Luiheid
Lust

M

Magie (geen goochelarij maar gebruik van bovennatuurlijke kracht)
Manipulaties, intimidatie, overheersing, (charismatische) hekserij, opereren in de geest van Izebel
Mantra’s
Masochisme (seksueel genot door het toebrengen van pijn, vernedering en/of overheersing aan een ander)
Masturbatie
Materialisatie (fysieke verschijning van demonen tijdens seances)
Mediums
Meer dan één seksuele partners
Mentale suggestie
Mesmerisme
Metafysica (studie van de geestenwereld)
Misbruik (fysiek, seksueel, emotioneel) tegen vrouwen, kinderen, dieren en/of personen
Mind control en telepathie (anderen manipuleren en controleren door middel van je mind-power)
Moeilijke en/of abnormale geboorte (navelstreng om de nek, bevalling met een tang, keizersnede, inductie)
Molesteren
Moonies
Moon-mancy of Luna-mancy
Moord
Mormonisme
Munt werpen (kop/munt)
Mystiek

N

Naakt ouders op een perverse manier gezien
Nachtmerries, nachttrillingen
Nagels of haar geplant om boze geesten weg te houden of om occulte gebeurtenissen te stoppen
Namen op papier schrijven en tot as verbranden
Namen roepen in vier hoeken van de kamer
Namen uitkrabben om de naam van de toekomstige echtgenoot te achterhalen
Necromantie (het oproepen van geesten van de doden)
New Age en/of occulte alternatieve geneeskunde
Nicotine
Niet eren van je ouders
Niet in demonen geloven
Niet welkom, niet geaccepteerd in de familie
Niet-christelijk exorcisme (zoals reddingskringen)
Numerieke symboliek
Numerologie

O

Objecten begraven
Occulte beschermingsbrieven
Occulte literatuur
Occulte spelletjes
Om middernacht in de spiegel kijken
Omkoping en corruptie
On-Bijbelse regeringspartijen (zoals communisme, nazisme, enz.)
Oneerlijke winst
Oneerlijke behandeling, oneerlijk oordeel
Ongeduldig
Ongemakkelijk met anderen (niet te vertrouwen)
Ongoddelijke literatuur (zoals Twilight)
Ongoddelijke tv, films, enz.
Ongoddelijke video- en computerspelletjes
Onschriftuurlijke interpretatie van dromen
Onschriftuurlijke tradities
Ontslagen van het werk
Onverantwoorde uitgaven
Onvergevingsgezindheid
Onwettige kinderen
Oorlogen
Oosterse meditatie (goeroes, mantra’s, yoga, tempels, enz.)
Oosterse objecten (symbolen, tapijten, beelden, afgoden, sieraden, decoraties van sterrenbeelden, enz.)
Oosterse vormen van meditatie
Opstand(en)
Ouijabord
Overleg met een helderziende
Overleg met een medium
Overleg met een paranormale genezer
Overleg met een vertrouwde geest
Overspel

LEES OOK
Innerlijke genezingsmodel

P

Parakinese (controle van objecten door de kracht van de geest en de wil)
Paranormale ervaringen of gaven (tijd lezen)
Paranormale verschijnselen
Parapsychologie
Pedofilie (seksuele aantrekking tot kinderen)
Pendulum diagnose
Pesten door paranormale krachten
Pesterijen met paranormale middelen
Piramidespelen
Piramidologie (pseudowetenschappelijke en esoterische interpretaties van Egyptische piramiden)
Planchette (waarzeggerij)
Plunderen
Poging tot abortus
Poltergeist (luidruchtige geest)
Pornografie
Prenatale ervaringen
Prostitutie
Psychische aandoeningen (bipolair, depressie, krankzinnigheid, paranoia, schizofrenie, enz.)
Psychische genezing
Psychografie (gebruik van hartvormig bord)
Psychokinese
Psychometrie
Psychorientologie
Punkmuziek

R

Racisme
Rastafarisme
Reflexologie
Reiki
Reïncarnatie (inclusief déja vu-ervaringen)
Reis van de ziel
Respectloos
Rhabdomancy (Eng.; stokken in de lucht werpen voor het interpreteren van voortekenen)
Rituelen (kaarsen, wierook)
Rozekruis

S

Sadisme (seksueel genot door het toebrengen van pijn en lijden aan een ander)
Sadomasochisme (combinatie van de twee hierboven)
Samenwonen met partner
Satanisme
Scientology (Ron Hubbert)
Seances
Seks met demonen (succubus en incubus)
Seks voor het huwelijk (hoererij)
Seks orgieën
Seks speeltjes
Seksuele ongerechtigheden
Shiatsu
Shock (door een ongeluk, misbruik, enz.)
Silva Mind Control (Silvamethode)
Slaap verlamming
Slecht onderwijs
Slechte gedachten (over mensen bijvoorbeeld)
Snijwonden, verbrandingen en/of piercings op het lichaam
Sodomie
Spiritisme
Sporten (totaal opgaan)
Spreuken, vloeken, enz.
Sterrenbeeld
Stichomancy (Eng.; waarzeggerij van willekeurige verwijzing naar boeken)
Stigmata (al dan niet bloedend)

T

Talisman
Tarotkaarten (waarzeggerij)
Tatoeages
Te spraakzaam
Te veel slapen
Tekens van de dierenriem (dragen)
Telekinese (objecten laten bewegen of stoppen zonder ze fysiek aan te raken)
Telepathie (de gedachten van een ander kennen)
Temple of Set
The Brotherhood of Ram
The Order
Theeblaadjes lezen
Tienden onthouden (Tienden is Oudtestamentisch, maar niet vrijgevig zijn)
Tijd doorgebracht in de gevangenis, concentratiekamp, oorlog of ballingschap
Tovenarij
Toverdokters
Toverdrankjes, kruiden en/of poeders
Trances
Transcendente Meditatie
Transmigratie
Transseksualiteit, of het verlangen ernaar
Trauma (bij een ongeval, verlies van geliefde, geweld, misbruik, enz.)
Travestie
Trots, arrogantie
Twijfel, ongeloof

U

UFO-fixatie
Uri Geller

V

Vals, hypocriet
Valse beschuldigingen
Valse eden
Valse eden (elke vorm van ongoddelijke eed / gelofte afleggen)
Valse leringen
Valse religies
Vechten om erfenis
Vechtsporten (Aikido, Judo, Karate, Kung Fu, Tae Kwan Do, enz.)
Verbroken relaties
Verdeeld, argumentatief (altijd ruzie zoeken)
Vergeetachtigheid, verwarring, tijdverlies (WED)
Verjaardagskaarsjes uitblazen en wensen
Verkrachting
Verleiding (Delilah)
Veroordeling (persoon moet werken / betalen voor vergeving)
Verraad en/of verraad
Verschijningen – occult
Verslavingen, afhankelijkheden en/of ontsnappingen
Vervolging voor misdrijf
Verweesd
Visionaire dromen of profetisch inzicht niet van de Heilige Geest (voorbeelden hiervan zijn Jeanne Dixon en Nostradamus)
Voodoo
Voorkennis (voorkennis van het optreden van gebeurtenissen)
Voorouderlijke aanbidding (inclusief de rituelen die worden gedaan bij begrafenissen en tijdens de toewijding)
Voortekenen
Vrijmetselarij
Vuile taal en vloeken
Vuurlopen of dansen

W

Waarzeggerij
Waterheksen
Wedden
Wens bij een vallende ster
Wetenschapsfantasie
Wichelroede
Wierook branden
Wisselende partners (sleutelpartijen, swingers)
Witte magie (verborgen krachten oproepen voor ‘goede doelen’)
Woede (ook onderdrukte woede)
Wraak
Wreedheid

Y

Yoga (kundalini)

Z

Zelfhypnose
Zelfmoord
Zelfverminking (snijden)
Zen
Zigeunervloeken
Zonen van Satan
Zwarte kunsten
Zwarte magie (met verborgen krachten voor slechte doelen)
Zwarte mis (parodie op de rituelen van de katholieke kerk)

Korte lijst van niet-christelijke religies en culten

Rudolf Steiner, Vrije Scholen); Bahai; Boeddhisme; Broeders in Christus; Christian Science (Mary Baker Eddy); Confucianisme; Vrijmetselarij; Hare Krishna; Hindoeïsme (Karma, reïncarnatie, Bhagavad Gita, Yoga, T.M.); Heilige Orde van MANS; Innerlijke vredesbeweging; Internationale Gemeenschap van de Christus; Islam; Jehova’s Getuigen; Mormonen (Kerk van de Heiligen der Laatste Dagen); Neo gnosticisme; New Age beweging; Sjamanisme; Shintoïsme; Spiritualisme; Spiritisme; Taoïsme; Theosofie; Zen.

Deel dit artikel: