Hoe je zonde bijbels kan overwinnen

meisje-zonde-overwinnen

Charles G. Finney kwam tijdens zijn bediening veel christenen tegen in een miserabele staat van gebondenheid aan de wereld, het vlees of de Duivel (demonen). In zo’n toestand hoeft een christen zich niet te bevinden omdat de apostel Paulus ons zegt dat: De zonde zal over u geen heerschappij voeren, want gij zijt niet onder…

Lees meer

De autoriteit van de gelovige (Jesaja 54:17)

autoriteit

De tekst in Jesaja 54:17 is een proclamatie van onze autoriteit in Jezus Christus. Iedere gelovige heeft (een bepaalde mate van) gezag als diegene Jezus Christus heeft aangenomen als zijn verlosser. Daarna barst de geestelijke strijd los omdat de geestelijke machten, vanwege die autoriteit, jou nu beschouwen als een verhoogd risico. Het is daarom van groot…

Lees meer

Stappen tot een overwinnend leven

stappen-tot-overwinning

Deze punten vormen de smalle weg naar een levensstijl van overwinning in Christus. Openbaring en (h)erkenning van de problemen en de complexiteit van de bolwerken die je moet aanpakken en waarschijnlijk in het onderbewuste geadresseerd moeten worden (2 Korintiërs 10:3-5; Romeinen 6:1-23; Hebreeën 12:1). Berouw en vergeving (Matteüs 18:21-35; Markus 11:25-26). Bevrijding en herstel vanaf…

Lees meer

Hindernissen tot een overwinnend leven

blank

Lees alle verwijzingen in hun verband en wees open voor de heilige Geest om je eigen pijn en gebondenheid te kunnen zien. Gods zegeningen voor ons in Jezus Christus Gezegend zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten in Christus (Efeziërs…

Lees meer

Het ABC van de overwinnaars

blank

“En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad, tot in de dood” (Openbaring 12:11). “Immers, de zonde zal over u geen heerschappij voeren, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade” (Romeinen 6:14). “Maar in…

Lees meer