Het leger van God: Gideon en het Overblijfsel

leger-god-bijbel-schoenen

Gideon en het overblijfsel verslaan de Midianieten Kracht en vrucht door overeenstemming en eenheid Deze studie toont de eenvoud van de strijd tegen Gods twistzieke vijanden samengevat onder de naam Midianieten vergezeld door de Amalekieten (Exodus 17:8 “Toen kwam Amalek …”; Deuteronomium 28). De naam ‘Midianieten’ betekent – en staat voor – strijd, twist en eigen-kracht (Eng.:…

Lees meer

Tegenstand bij de verovering van Kanaän

in-bezit-nemen-van-het-land

Verhindering tegen onze erfenis in Christus “Zo gij in uw hart zegt: deze volken zijn meerder dan ik hoe zou ik hen uit de bezetting kunnen verdrijven?” (Deuteronomium 7:17). Hinderende vijanden In deze zeven teksten hebben we te maken met verschillende soorten van de werken van het vlees, die gekruisigd moeten worden (Romeinen 6) en…

Lees meer

De NT-betekenis van de Amalekieten

amalek

Wie waren de Amalekieten? Zij waren het volk dat Israël beroofde van hun goddelijke zegeningen. Voor ons Nieuwtestamentische christenen zijn zij de geestelijke machten (demonen) die inwerken op ons vlees (het niet gekruisigde deel van een christen) om ons te beroven van onze zegeningen in Jezus Christus. Hun betekenis in deze laatste tijd De geesten…

Lees meer