Checklist voor occulte betrokkenheid

Hieronder vind je een beperkte lijst van gedrag, activiteiten, handelingen, gebruiken, tradities, rituelen, enz. om te controleren of je betrokken bent (geweest) bij occulte of andere goddeloze zaken. Maar voor hen die laf en trouweloos zijn geweest, die zich hebben ingelaten met gruwelijke dingen, met moord, ontucht, toverij of afgodendienst, voor allen die de leugen…

Lees meer

Oorzaken van aanvallen op gelovigen

vloeken

Ingang door zonden in ons leven Gelijk een mus wegfladdert en een zwaluw heenvliegt, zo is een ongegronde vloek (zonder oorzaak): hij treft geen doel (zal niet komen) (Spreuken 26:2). Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden (Jakobus 4:7).

Lees meer

Niveaus van bezetenheid

blank

Het proces van toenemende zondigheid De term ‘bezeten’ voor een persoon met een boze geest (in bijv. de Statenvertaling) is eigenlijk een wat gebrekkige vertaling vanuit het Grieks. Een betere vertaling is gedemoniseerd omdat het duidt op een bepaalde gradatie van beïnvloeding met bezetenheid als hoogste gradatie. Een ware christen kan nooit door een boze geest…

Lees meer