Gebed voor bevrijding van het occulte invloed

Gebed voor krachtige bevrijding van occulte invloed

Door Marc Henzen

Een gebed voor de bevrijding van occulte invloed in je leven en betrokkenheid bij duistere krachten en machten.

Lees meer
Kan een Christen bezeten zijn

Kan een Christen bezeten zijn?

Door Marc Henzen

Kan een Christen – net zoals een ongelovige – bezeten zijn door een demoon? Dit is een terechte vraag waarop het antwoord meestal de strekking heeft van: “Nee, want een Christen is al het bezit (eigendom) van God”, maar klopt…

Lees meer

Checklist voor occulte betrokkenheid

Door Marc Henzen

Hieronder vind je een beperkte lijst van gedrag, activiteiten, handelingen, gebruiken, tradities, rituelen, enz. om te controleren of je betrokken bent (geweest) bij occulte of andere goddeloze zaken. Maar voor hen die laf en trouweloos zijn geweest, die zich hebben…

Lees meer
george-hegel-dialectiek

De vernietiging van waarheid door dialectiek

Door Marc Henzen

… en gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken (Johannes 8:32). Dialectiek is een “nieuwe” manier van redeneren om te komen tot “ware” uitspraken op een andere wijze dan oorzaak en gevolg, links en rechts. De…

Lees meer
misleiding-verwarring-dwaalleer

Het patroon van geestelijke misleiding

Door Jan Mol

Mij, de bron van levend water, hebben zij verlaten, om zichzelf bakken uit te houwen, gebroken bakken, die geen water houden (Jeremia 2:13). Het patroon van geestelijke misleiding in zes stappen (Jesaja 14:12-15) Onderstaand overzicht kan gebruikt worden om de…

Lees meer
kerk-discipline

Het doel van kerkdiscipline

Door Jan Mol

En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen de eenheid des geloofs en der volle kennis…

Lees meer

Drie typen codependentie en hun problemen

Door Jan Mol

Drie verschillende typen van codependentie De Helper Ziet en verhoudt zichzelf tot anderen hoofdzakelijk in rollen die ‘de helper’ plaatst in de positie van de gever, de helper, de ondersteuner, de verzorger, … “De behoeften of noden van anderen zijn…

Lees meer
overheersing-misleiding-passiviteit

Overheersing door misleiding en passiviteit

Door Marc Henzen

“Hiervoor span ik mij ook in, onder zware strijd, naar zijn werking, die in mij werkt met kracht” (Kolossenzen 1:29). Demonen zijn geestelijke wezens die een lichaam nodig hebben om zich te kunnen uiten in onze materiële werkelijkheid. Het doel…

Lees meer
fear

Fear is a Fraud (Angst)

Door Jan Mol

The acronym for fear is: F ALSE (vals) E VIDENCE (‘bewijs’) A PPEARING (dat net) R EAL (echt lijkt) Breakdown of time and energy people spend worrying and fretting about the various fear scenarios: Things that will never happen –…

Lees meer