Handleiding voor bevrijding

Handleiding voor bevrijding

Geschreven door Marc Henzen in

Leestijd: 24 minuten

Vertaald door: Chris Zwaans

Onderstaande lijst van demonen en het bijbehorende gebed is gepubliceerd in de Mass Deliverance Manual van Win Worley.

Bedenk bij dit voorbeeldgebed dat God onze zonden vergeeft als wij onze zonden belijden en in geloof aanvaarden dat Hij ons vergeeft want er staat geschreven:

Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid (1 Johannes 1:9).

We hoeven niet te smeken voor de vergeving van onze zonden, sterker dat kan een zonde (van ongeloof) op zichzelf zijn.
Indien wij belijden… dan is Hij getrouw…

God is onze liefdevolle Vader die ons van harte vergeeft vanwege van het buitengewone offer van Jezus Christus voor jou…

Handleiding voor bevrijding

Waar moet men beginnen bij het adresseren van het probleem van generatievloeken en gebondenheid? Allereerst moet men twee ‘zonde-lijsten’ opstellen – één persoonlijke en één voor je familie (inclusief ouders en de gezinsleden van die beide families).

Je moet hierin specifiek en grondig zijn, neem daarom de tijd om dit te doen.
Ga naar de Heer en vraag Zijn hulp om deze lijsten voor te bereiden.

Gebed
Hemelse Vader, in de naam van Jezus Christus van Nazareth kom ik voor U.
Ik verneder/onderwerp mijzelf om de zonde van _________ te belijden.
Ik vraag en ontvang vergeving van deze zonde voor mijzelf en elk ander familielid aan beide zijden van mijn bloedlijn tot en met vier generaties terug.
Ik zet het Bloed van Jezus vrij over deze zonde en het zal van mij afgewassen zijn.
Vader, vergeef mij zodat ik verlost zal zijn van deze gebondenheid van Satan die over mij gekomen is door deze zonde. Dat vraag ik in de Naam van Jezus.

Hierna volgt een lijst met categorieën van zonden/demonen die kunnen helpen bij het opstellen van de zonde-lijsten.

A.

AANDACHT KRIJGEN/ZOEKEN – VOLAIRE, VOLTAIRE, een prins: emotionele problemen, spelen van games; zie SCHIZOFRENIE, BEÏNVLOEDING

AANKLACHT – (Astarte (hebr. Ashtaroth), Richteren 2:13, Semetisch-Fenicische godin van vruchtbaarheid, seksualiteit en oorlog). Oordelen, veroordelend.
AANKLACHT/KRITIEK – (ook: FOUTEN VINDING,) projectie, zelfbeschuldiging.

AANKLAGER (van onze broeders/zusters) – SATAN; Openbaring 12:10

ACHTERDOCHT/VERDENKING- Zie PARANOIA, JALOEZIE, SCHIZOFRENIE

ACHTERKLAP/LASTER – Zie VLOEKEN, RODDEL

AFFECTATIE – Zie gerelateerde demonen van TONEELSPEL, DRAMATICA, AANDACHT zoeken, theatraal gedrag, pretentie, verfijning

AFGODERIJ- BAAL, Semetische en Fenicische god over de productieve krachten van de natuur, aanbeden met veel sensualiteit: algemene afgoderij
-PHILTYGO, controller over SENTEMO: afgoderij, Hebreeuwse religie
-SENTEMO, onder PHILTYGO: veroorzaakt aanbidding van afgoden, duivels dansen, sieraden
-HULDA: afgoderij, zet demonen in afgoden en uilen
-BYMAS, PYNAS, TRYMAS: gestuurd door LUCIFER voor fallische seksaanbidding -ILLNESS, LICHAAM-BEËINDIGING, een heerser: verantwoordelijk voor de terminale ziekten
-WOTEIGE, een heerser: lichamelijke ziekte, gulzigheid; een heerser over OCTOPUS: mentale pijn
-BORISHABA: veroorzaakt ziekte

AFGUNST– Zie JALOEZIE, SCHIZOFRENIE, PARANOIA

AFKEER/WALGING – Zie ZWAARMOEDIGHEID/ZWAARTE

AFWIJZING– Voorkomt dat iemand liefde geeft of ontvangt van God of van andere mensen; zie SCHIZOFRENIE, angst voor afwijzing, zelf-afwijzing

AGITATIE – zie ONGEDULD

ALCOHOL – ALVAIZEITAN: ALCOHOL, DRUGS, MOORD; onder WASRIDRIANUMCO, controller van DRUGS, ROCK MUZIEK. Zie ook VLUCHTEN, VERSLAVING, DWANGMATIGHEID; Verbreek de vloek van Noach en werp uit de geesten van Noach (Genesis 9:24); bijbehorende geesten van wijn drinken, sterke drank, spot, bedrog, woede en domheid (Spr. 20: 1).

ALLERGIËN – MERIHAM, een controller, opperdemon; hooikoorts, keelpijn, astma, allerlei allergieën, controleur van vrouwen

AMULETTEN – Zie OCCULTISME, TOVENARIJ

ANGSTEN – APOLLYON, de vernietiger, de engel van de bodemloze put, (Openb. 9:11), een heersende prins: over SCORPION GEESTEN van angst en ijdelheid. (Bind hem en bestraf hem om te voorkomen dat hij macht aan schorpioenen geeft);
SCORPION SPIRITS: een nest van angst en ijdelheid in de buik, georganiseerd in squadrons met officieren tot aan prinsen en generaals
LETOE: angst, zie ZORGEN, fobie, hysterie

ANGST VOOR BESCHULDIGING – Zie VERVOLGING
ANGST VOOR AUTORITEIT – Zie MISLEIDING, LIEGEN
ANGST VOOR AUTO-ONGELUK – CLARPARKAIE: traumatische angst (zie auto)
ANGST VOOR VEROORDELING – Zie VERVOLGING
ANGST VOOR AFKEURING – FELIX: angst voor afkeuring, zelfmedelijden; zie ook GEVOELIGHEID
ANGST VOOR FALEN – OLET, een macht: faalangst en armoede (Zie Mind Control)
ANGST VOOR BACTERIËN/ziektekiemen- Zie SCHIZOFRENIE
ANGST VOOR GOD – Zie RELIGIEUZE GEESTEN
ANGST VOOR DE HEL – Zie RELIGIEUZE GEESTEN
ANGST VOOR ONZEKERHEID – Zie SCHIZOFRENIE
ANGST VOOR JEZEBEL – Zie JEZEBEL onder FAMILIE ORDE of TOVENARIJ
ANGST VOOR OORDEEL – Zie VERVOLGING, SCHIZOFRENIE
ANGST VOOR VERLOREN REDDING – Zie RELIGIEUZE GEESTEN
ANGST VOOR MANNEN-ANDROMODA: angst voor mannen, lust voor mannen; zie GEVOELIGHEID, GEESTBINDING
ANGST, PARANOIA – WESCO: angst voor paranoia, zie GEESTELIJKE ZIEKTE, PARANOIA
ANGST VOOR MENSEN – Zie SCHIZOFRENIE
ANGST VOOR ARMOEDE – OLET, een macht: angst voor armoede en mislukking
ANGST VOOR AFWIJZING – Zie AFWIJZING, SCHIZOFRENIE
ANGST VOOR VERWIJT/TERECHTWIJZING Zie VERVOLGING, VROUWELIJK – MERIHAM, een controller: vrouwtjes; zie LUST, SEX MET DIEREN, ANGST VOOR MANNEN, VROUWELIJKE OVERHEERSING, ALLERGIEËN, HEKSERIJ

ANTI-CHRIST – TUSCHON: strijd tegen Jezus Christus; altijd vergezeld van kracht en kracht (I Johannes 2:18; 2:22; 4: 3; II Johannes 7)

ANTI-ONDERDANIG (BAZIG) – Zie REBELLIE, JEZEBEL, SCHIZOFRENIE

ARGUMENT – Zie STREVEN/STRIVE, CONCURRENTIE, oordelen

ARROGANTIE – Zie TROTS

ARTRITIS – Vaak geworteld in onvergevingsgezindheid en bitterheid (Gal. 3: 13-14: we zijn verlost van de vloek van de wet die is Deut. 28:15; Job 4: 3-4; Psa. 145: 14; 146: 7-8; Spr. 14:30; 16:24; Jes. 35: 3; Heb 12: 12-13)

ASTMA-MERIHAM (zie ALLERGIËN), een controleur: hooikoorts, astma, keelpijn, allemaal soorten allergieën; een controleur van vrouwen (Ps.91: 3; Kla.3: 56; Joel 2:32; Handelingen 17:25)

ASTRALE PROJECTIE – een prins: kan zestien geesten projecteren in één; (ook KARPAY)
– CAPTAINTTO, een Nephilim; Gen. 6: 4, gevallen engelen, reuzen op aarde
– GREEN PHANTOM: reïncarnatie van de geest in de geest
– TISIPHONE; tessiphon: mind control
– VERONO: mind control
– ALATO; NEGAERA; TYSEL; Ezech. 13:20

ASTROLOGIE: Zie OCCULT, TOVENARIJ
– MAZZAROTH: twaalf tekenen, Job 38:32; Jes.47: 13-14

AUTO(MOBIEL) – CLARPARKAIE: traumatische angst voor auto-ongelukken; CLAREX: bezwering over automobilisten om ze van de weg te laten rijden

B.

BAARMOEDER – Zie SEKSORGANEN

BABYLONISCHE GEESTEN – NIMROD: zijn vrouw, SEMIRAMIS; hun zoon, TAMMUZ: oprichters van Babylonië; zie KATHOLIEKE GEESTEN (Gen.10: 8,9; Mic.5: 6)

BAHAÏSME – Zie CULTEN

BEDPLASSEN – Eneuresis, Ps.25:20; 32:6b; 69:15; 144:7; Mt. 8:17b

BEDREIGINGEN – MOLOCH, de maand december

BEGERIGHEID- Zie GELD, HEBZUCHT, GIERIGHEID

BELANG – Zie TROTS

BENEN-
VOET, CSARBOLIAS: voetpijn
PINTOLIAS: linkervoet
PONTOLIAS: rechtervoet
KNIE: LARKOPIOUS; ROCKALIOUS

BEROERTE-PARALYSIS: Zie VERLAMMING

BESLUITELOOSHEID- Zie VERGEETACHTIGHEID, VERWARRING, uitstelgedrag, compromis, onverschilligheid

BERAMEN/INTRIGE, SCHEMING(eng.) – BELIAL: zie SEKSUELE ORGANEN

BESTIALITEIT – seksuele relaties mensen en dieren

BESCHULDIGING – (Astarte (hebr. Ashtaroth), Richteren 2:13, Semetisch-Fenicische godin van vruchtbaarheid, seksualiteit en oorlog). Oordelen, veroordelend.BEZORGHEID – zie ANGST

BEVEN, LICHAAM – Zie SCHUDDEN, LICHAAM

BEZITTERIGHEID – Zie CONTROLE, SCHIZOFRENIE

BEZWEREN, TOVERSPREUKEN– Zie OCCULT

BEZWERING – Zie OCCULTE TWIST/STRIJD – SESILUS: twist/strijd; zie STRIFE/strijd

BIECHTEN, COMPULSIEF- Zie SCHIZOFRENIE, ocd.

BIJBELLEZING – LEVIATHAN: verstoort concentratie bij bijbelstudie of gebed; veroorzaakt slaperigheid in een spirituele omgeving; zie TROTS; MOEONSO: blokkeert het lezen van het Woord: GESLOTEN BIJBEL: “hij laat hem niet leren”

BITTERHEID – WORTEL VAN BITTERHEID, Hebr. 12:15; oorzaak van artritis (een andere wortel is het niet vergeven) Zie HAAT, WROK, GEWELD, SCHIZOFRENIE, MOORD, GEEST BINDING, GEHEUGENVERLIES, HERROEPEN, (woede, humeurigheid, onvergevingsgezindheid, vergelding, gebroken relaties)

BLINDHEID – ASMODES: oogproblemen; MALCARDIONI, MALCARDIANO: zorgt ervoor dat mensen in de zon staren; Zie OOG bijbelteksten

BLOED, BLOEDEN – Ps. 138: 7; Spr. 3: 5-8; Ez. 16: 6b; Joël 3:21; I Korintiërs 3:16

BLOEDDRUK – PINO: hoge bloeddruk; PUNO; TRIANO; Zie BLOED bijbelteksten, ook BEZORGDHEID en ANGST

BORST – DAMULIAS, een prins: rechterborst; ARCULIAS, een heerser: linkerborst; AAILE: lymfeklieren van de borst; MOXIE, MAXZE: macht over pijn op de borst; Zie KANKER, BORSTbeen

BORSTBOT – LUKOLIAS, LUKOLIDUS: pijn in borstbeen, borstbeen

BOEDDHISME – Zie RELIGIES, VALSE

BOOSHEID/WOEDE– Zie BITTERHEID, PERFECTIE, SCHIZOFRENIE

BORST – MOXIE, MAXZE: een kracht over pijn op de borst
– LUKOLIAS, LUKOLIDUS: pijn in borstbeen, borstbeen

BROEDEN– LEVIATHAN: Zie TROTS

C.

CAFEÏNE – Zie VERSLAVING – COMPULSIEF

CATATONISCHE TRANCE-TRANCE, mind control

CHOREOGRAFIE – FONETIEK: drama/toneelstuk, toneelspelen; SENTEMO: zie (duivels) dansen

CHRISTELIJKE WETENSCHAP– Zie CULTS

COLITIS – TAEGY: colitis
– BLARGY: infectie van de dikke darm, diverticulitis, kanker van de dikke darm

COLON – Zie COLITIS

CONCURRENTIE/competitie – Zie TROTS, drift, argumenteren,

COMPROMITTEREN – Zie BESLUITELOOSHEID, geestelijke groei, Orion

COMPULSIEF GEDRAG – Zie VERSLAVING, DWANGMATIGHEID, SCHIZOFRENIE

CONFRONTATIE – Zie PARANOIA, SCHIZOFRENIE

CONFUCIANISME – Zie RELIGIE, VALSE

CONTROL – Zie TOVENARIJ, SCHIZOFRENIE, dominantie, bezitterigheid

CULTS/SEKTEN – Zie ORION, BEDROG, VALSE RELIGIES; RELIGIEUZE GEESTEN, TROTS, VERLEIDING, Jehovah’s Getuigen, kinderen van God, Christian Science, Krishna, Moon’s Unification Church, Latiham, Rozenkruisers, Theosofie, Urantia, Subud, Armstrongisme, Eenheid, Bahaïsme, Mormonisme, Unitarisme, Lodges zoals Vrijmetselarij, Eastern Star, DeMolay, Rainbow Girls (vrijmetselarij) en de verschillende verenigingen en sociale instanties die de Bijbel en God gebruiken voor doctrine, maar de bloedverzoening van Jezus Christus

D.

DAGDROMEN – Zie TERUGTREKKING, SCHIZOFRENIE

DANSEN, DUIVELS – SENTEMO, een controller onder PHILTYGO (HEBREEUWSE RELIGIE); afgoderij, veroorzaakt ook verering van afgoden en sieraden

DEFAITISME– Zie DEPRESSIE, NEERSLACHTIGHEID– Zie DEPRESSIE BEVRIJDINGSBEDIENING – Zie GEESTELIJKE GROEI, ORION DE MOLAY – Zie CULTS

DEPRESSIE –
– PRADYLIS, een prins die neutrale energie beheerst vanuit het centrum van de aarde, bevordert overmatige vermoeidheid en fatale eenzaamheid, emotionele pijn, onderdrukking
– LEVIATHAN, een koning van de kinderen van trots: zie TROTS.
– VERMO, VORMO: vermoeidheid tot de dood; overmatige vermoeidheid, uitputting; zie SCHIZOFRENIE, ZELFMOORD, DOOD, defaitisme, neerslachtigheid, wanhoop, hopeloosheid, slapeloosheid, morbiditeit, ontmoediging, moedeloosheid, vermoeidheid

DEURWACHTERS-REBELLIE: de poort naar de tempel (van de heer)
– LITIMUS: portier van de ziel
– RECHTVAARDIGE INDIGNATIE: uitstekende portier
– SKEPTICISME: uitstekende portier
– KINDERACHTIGE ZELFWIL: portier

DIEREN – extreme of buitensporige affectie voor dieren; zie ook ONZEKERHEID, SCHIZOFRENIE, SEKS MET DIEREN
-HOND: DALMATIËR, een kracht die in honden komt
-HOND: DOBERMAN: een zeer wrede, gemene geest
-DRAAK: LUCIFER, SATAN, DUIVEL; Openbaring 20: 2; Jesaja 14:12
-LEEUW- ELIAMOS: leeuwen verering
-UILEN: HULDA: plaatst demonen in afgoden en uilen, afgoderij
-REPTIELEN – ELDEBOLO
-ZEESLANG: LEVIATHAN, Jes. 27: 1, Job 41: 3; Koning van de kinderen van Trots; Zie TROTS
-SERPENT: DUIVEL, SATAN; Openbaring 12: 9; 20: 2
-SLANG: SHITON, SHYTON; ruggen- of ruggenmergpijn: De slang van Jeanne Dixon
-SLANGEN, SCHORPIOENEN: Apollyon, regerend koning van angst en vernietiging
-SCHORPIOENGEESTEN: kronkelend als een nest slangen in de onderbuik; allerlei ANGST en IJDELHEID
-WOLF: EL LOBO, weerwolf; geassocieerd met MENSELIJK OFFER

DIVERTICULITIS – BLARGY: darmkanker; diverticulitis, infectie van colon, colitis

DOCTRINALE FOUT – Zie RELIGIEUZE GEESTEN
DOCTRINALE OBSESSIE – Zie RELIGIEUZE GEESTEN

DOCTRINES, VALSE – ARMENIOUS: valse leer (zie: religie)

DOMINANTIE – Zie CONTROLE

DOOFHEID – UPEEDES, EUPIDES: doofheid, oorontsteking; zie OOR

DOOD– CALI of KALI, Oost-Indische godin van de dood, aanbeden door een van de Beatles. BUDDAH, een heerser; verbonden met vloek van dood en vernietiging: komt binnen door boeken over oosterse religies te lezen; Zie EENZAAMHEID, FATALISME, DEPRESSIE

DOUBLEMINDED (dubbelzinnigheid)- Zie SCHIZOFRENIE

DRAMA – FONETIEK: dramatiek, (toneel)choreografie; Zie AANSTELLERIJ

DRAGON-SATAN, DUIVEL: Openb.20:2.

DRIFT- Zie COMPETITIE, HYPERACTIVITEIT

DROEFHEID– Zie VERDRIET, ROUW

DRUGS – HECATE, heerser over hekserij en tovenarij; hallucinaties;
– WITCHCRAFT: WADREAMUNCO, WATERENONCA, een controller en een kracht over drugs en rockmuziek; Zie VLUCHTEN, VERSLAVEND-COMPULSIEF;
– FLUBAIC: onder WATERENONCA: drugs en rockmuziek
– CERONIAS: hallucinaties en medicijnen
– AMOLIAS: hallucinaties en medicijnen
– AMONIAS: hallucinaties en medicijnen
– MIGRAINE: hallucinaties en medicijnen
– PAINE, PAYNE: hallucinaties en drugs
– VENABLE: hallucinaties & drugs
– CANNABIS: hallucinaties & drugs; marihuana opent een deur; gaat samen met vertraging/uitstellen van vooruitgang

DRUK (pressie) – Zie HYPERACTIVITEIT

E.

EENZAAMHEID, DODELIJKE – PRADYLIS, prins: fatale eenzaamheid, zie NEUTRINALE ENERGIE onder ENERGIE

EGO – Zie GEEST AFGODERIJ, PERFECTIE, TROTS, CONCURRENTIE, SCHIZOFRENIE

ELEKTRICITEIT, ELEKTRONICA – BOICE, BOYCE elektrische interferentie; veroorzaakt storingen in elektriciteit en elektronische apparatuur

EMOTIES –
– REPANEL, beheerser van emoties
– VOLAIRE, VOLTARE, een prins: spelletjes spelen, emotionele problemen; aandacht trekken
– COLLODUS: stoïcisme, geen gevoel
– CONTRESSIE: luchthartigheid van emoties
– TIAUS: flirt, verleiding, veroorzaakt persoonlijkheidsveranderingen
– PRADYLIS, een prins over emoties; Zie ENERGIE

ENERGIE –
– MOUNTALUKIAS, een controller over alle energiekrachten
– RAOPUNZALE, een controller: energie
– LUNAR ENERGY – ANDROMOMIA: controleert getijden en beïnvloedt seizoenen
– MAGNETISCHE ENERGIE – MARCOLUKIAS: magnetische energie
– NEUTRINALE ENERGIE – PRADYLIS, een prins; het beheersen van neutrale energie vanuit het middelpunt van de aarde; bevordert overmatige vermoeidheid en fatale eenzaamheid, depressie, onderdrukking, emotionele pijn,
– PIRAMIDE ENERGIE – SARPOLUKIAS
– RADIATIONELE ENERGIE – ARCOLIAS, ARKILIOUS, een liniaal: stralingskracht

EPILEPSIE – CITCIZAN, SETSIZON: toevallen en convulsies

ERFENIS – Vloeken van fysieke, mentale, emotionele erfenis, zie FAMILIAR SPIRITS

E.S.P. (Extra sensory perception) – Zie OCCULTISME, paranormale gave, buitenzintuiglijke waarneming.

ETEN, STOORNIS(compulsief) – Zie VRAATZUCHT, EDEMA– Zie LICHAAMSVLOEISTOFFEN

F.

FAMILIAR SPIRITS: DEMONEN die bekend/vertrouwd of dicht bij een persoon zijn. Vaak personen als tovenaars, heksen, medium/necromancer. (o.a. 2 Koningen 21:6, KJV)
– Zie ZEPHIUS, een controller van de eerste generatie, CAMEON, een controller: tweede en derde generatie, SIBYLL, een controller: vierde generatie

FAMILIE (RANG)ORDE – JEZEBEL: vernietigt de positie van de echtgenoot als hoofd van het gezin en vernield het gezinspriesterschap; gecombineert met angst voor Jezebel; Vernietiging van het gezinspriesterschap

FANTASY – Zie TERUGTREKKEN, (FANTASY) LUST, SEKSUELE ONREINHEID, SCHIZOFRENIE; voedt zich met tekenfilms/animatie en sciencefiction

FAULT FINDING (zifterij)– Zie BESCHULDIGING

FETISHES – Zie OCCULT FIGHTING– Zie STRIFE

FLIRTEN – TIAUS: persoonlijkheidsverandering, flirt, verleiding

FILOSOFIE – Zie GEESTELIJKE GROEI, ORION;

FOBIE– Zie ANGST

FORMALISME – Zie RELIGIEUZE GEESTEN

FORNICATIE – Zie SEKSUELE ONZUIVERHEID

FRIGIDITEIT (SEKSUELE KOELHEID)– ELIMONE: impotentie; zie SEKSUELE ONZEKERHEID, SCHIZOFRENIE, ORPHIS: blokkeert verlangen en emoties voor seks, ORGANDA, GOROANDO: hetzelfde als hierboven

FRUSTRATIE – Zie VRAATZUCHT, VERWARRING, PERFECTIE, SCHIZOFRENIE, ONGEDULD

FUNGUS – NIMO: zie MISLEIDING

G.

GALBLAAS – DENEMIS: galblaas

GEBREKEN/ZWAKTE– Zie naam van ziekte of aandoening

GEESTELIJKE ZIEKTE – Zie TRAAGHEID, SCHIZOPHRENIA,

GEESTBINDING – VERWARRING; MENOS; verwarring van de geest

GEEST GIDS – Zie SPIRITISME, SPIRITUALISME

GEESTELIJKE GROEI –
-ORION: eerste luitenant van LUCIFER, heel erg trotse, mooie, intellectuele geest: komt binnen met elk compromis van het Woord van God, controleert valse gaven, valse vrede, vroomheid, droomprins, een groot aantal religieuze, intellectuele en filosofische geesten, en valse gaven om een ​​laagje spiritualiteit te geven. Valt voorgangers/pastorale werkers aan, vooral degenen die met bevrijding bezig zijn, gebruikt trots om de bediening tot een specifiek gebied te beperken of tot alleen bepaalde mensen. Zal druk tactieken gebruiken om te komen tot radicale wijzigingen in, of het opgeven van, het uitdrijven van boze geesten.
-LEVIATHAN, koning van de kinderen van trots: trots, rouw, geestelijk duisternis, arrogantie, spirituele trots (gebruikmakend van rationalisatie, logica en rechtvaardiging(justification, eng.) om dingen van God te weten), een beetje trots, blokkeert de geest, belemmert geestelijke groei, leidt af, verstoort de concentratie op bijbelstudie of gebed, veroorzaakt slaperigheid en vermoeidheid tijdens erediensten (Job 41, Psalm 104: 26, Jes.27: 1) een enorme slang opgerold in de buik, ongenoegen (Psalm 74: 13,14) veroorzaakt piekeren, melancholie, mentale neerslachtigheid, somberheid, depressie, opvliegendheid
-CARVAR: spirituele vernietiging, onder demon van LUCIFER
-CARBARE, een heerser: spirituele blokkade; blokkeert spirituele waarheid
-RESERPCARIAN, RUCIPACERIAN, een controller: geest en wil
-DITIMUS: blokkeert spirituele waarheid
-MARKAI, MARKIAH: blokkeert spiritueel begrip, veroorzaakt spiritueel blindheid
-MORANDO: blokkeert het lezen van het Woord, blokkeert geestelijk licht
-REMUS, REMUR: veroorzaakt slaap in een spirituele omgeving

LEES OOK
Gebed voor krachtige bevrijding van occulte invloed

GEESTESZIEKTE – VALIMO: geestesziekte

GEEST, VUILE– BEESIMO, VISIMO, BISIMO: pornografie

GEEST(VERSTAND/ZIEL) AFGODERIJ – Zie TROTS, ego, intellectualisme, rationalisatie

GEEST(VERSTAND/ZIEL)ONDERDRUKKING – EL COREANO: onderdrukking

GEHEUGENVERLIES, HERINNERING – Zie KENNISBLOK, MIND

GEHOOR/HOREN, HARDHORENDHEID -LIVIO, LEBIO, een kracht: binnenoor, doofheid, veroorzaakt het horen van stemmen, oorontsteking

GELD-CARNAVIEUS: gokken, rijden & dealen, verkeerd omgaan geld, OLET – een macht: angst voor armoede en mislukking
-MAMMON: hebzucht

GEVOELIGHEID – Zie ANGST VOOR DE MENS, ANGST VOOR AFKEURING/AFWIJZING, VERVOLGING, SCHIZOFRENIE, zelfbewustzijn

GEWELD –
ABBADON, een macht: kerk-oorlogen
ASMODAUS: geweld, zelfmoord, moord
ASMODAWN: wraak
BAALBERIATH: godslastering, moord
BAALBALIETH: zwartheid/duisterheid, moord, satanische kracht
KARATE: een macht: geweld, moord
MEAMERANA: destructief geweld
CARVAR: spirituele vernietiging, onder demon van LUCIFER
GORATUS: geweld, hypofyse
EMILAYUS: seksuele marteling
BABEL: seksueel geweld
ALVAIZEITAN: drugs, alcohol, moord; onder WALDRIDRIANUMCO; een controller; drugs, rock
KWAAD OOG: Zie TOVENARIJ; Zie BITTERHEID, SCHIZOFRENIE

GODSLASTERING– goddeloosheid, heiligschennis
-BAELBERIATH: moord, Spr. 16:24; 21:23; Matt.12: 37; 1 Petrus, Ps.15: 4; 3:10 en -CARNAVEAN/Carnivian: demon, zet aan tot obsceniteit; godslastering; zie VLOEKEN

GOKKEN – CARNAVIEUS: gokken, verhandelen en dealen, verkeerd omgaan met geld

GRAPPEN MAKEN, GROF – Zie VLOEKEN

GRIEKSE ORTHODOX – MEGALOPIS, een prins, heerser: Grieks-orthodox religie

H.

HAAT –
SOONELTON: haat
APEREPUS: haat, onder SONELTON, Zie REBELLIE, BITTERHEID, VERGELDING, SCHIZOFRENIE

HALLUCINATIES – Zie DRUGS, GEESTELIJKE (PSYCHISCHE) ZIEKTE, PARANOIA, manie, waanzin, seniliteit

HANDSCHRIFTANALYSE – Zie OCCULTISME

HANDLIJNKUNDE– Zie OCCULTISME

HARDLEERS– Zie TROTS, SCHIZOFRENIE, onleerbaar

HART –
-HARTZEER; Zie ROUW
-HARTSLAG, POLS-TARGA: hartritmestoornis, verhoogde hartslag, paniekerig gevoel in het hart (mogelijk fibrillatie)
-HART BLOKKERING/verstopping – WOEPE: hartblokkade
-GEBROKEN HART– Zie ROUW
-PIJN IN BORST – MOXIE, MAXZE, een kracht
-LUKOLIAS, LUKOLIDUS: pijn in borstbeen (sternum)

HEBREEUWSE RELIGIE – PHILTYGO, een heerser over religie en ook over SENTEMO: AFGODERIJ

HEBZUCHT-  stelen, kleptomanie, ontevredenheid

HEERSERS, HIËRARCHIE –
LUCIFER: vals licht
SATAN: gevallen aartsengel
EL CONDOR, een troon van alle geestelijke slechtheid direct onder de geest van LUCIFER
EL DIABOLO, god van de demonen, geassocieerd met BEELZEBUB, een prins van duisternis, prins van demonen onder LUCIFER
BAAL: alle afgoderij
LUCIFER, drager van valse lichten; er zijn duizenden van deze geesten, niet te verwarren met de aartsengel
ELDAYNO, een nephilim Gen.6; een gevallen engel, reuzen op aarde
TUSCHON vecht tegen Jezus Christus; ANTI CHRIST

HEX – CLAREX: zet bezwering op automobilisten om ervoor te zorgen dat ze van de weg raken; zie OCCULT, AUTO

HINDUISME – Zie RELIGIE, valse-

HOOGMOED/HOOGHARTIGHEID- Zie TROTS

HOOIKOORTS – Zie ALLERGIEËN

HOOFDPIJN–
– WOTEIGE, een heerser over OCTOPUS: lichaamsziekte, hoofdpijn, gulzigheid
– OCTOPUS, een kracht: pijn in geest en zenuwstelsel, mentale pijn
– MIGRAINE, gecontroleerd door OCTOPUS: hoofdpijn; Zie NERVOSITEIT

HOPELOOSHEID – Zie DEPRESSIE, SCHIZOFRENIE

HOREN: zie GEHOOR

HOROSCOOP – Zie OCCULT

HOMOSEXUALITEIT – CERVELLO: homoseksueel, lesbisch; zie SEKSUELE ONREINHEID, SCHIZOFRENIE

HUILEN– Zie ROUW

HUNTINGTON’S CHOREA – Zie PARALYSE

HYPERACTIVITEIT – Gerelateerd aan rusteloosheid, druk

HYPNOTISCHE TRANCE – Zie MIND CONTROL HYPNOTISME– Zie OCCULT

HYPOFYSE– Zie KLIEREN

HYSTERIE – Zie ANGST

I.

IJDELHEID – BELPHEGAR, BELFAGAR: alle ijdelheid
-APOLLYON & SCORPION SPIRITS: zie ANGST
-ABSALOM: zie TROTS
-ORION: zie TROTS, zie geestelijke groei Zie PERFECTIE, SCHIZOFRENIE

IMITATIE, KOPIEREN– TAEPE, een kopie-demon: kopieert andere kenmerken

IMPOTENTIE – Zie FRIGIDITEIT, onvermogen om vrijelijk liefde te geven en te ontvangen; resultaten van afwijzing meestal van de ouders

INCEST – MOAB, zoon van Lot en zijn oudste dochter (Gen. 19:37); zie SEKSUELE ONREINHEID, SCHIZOFRENIE.
AMMON, zoon van Lot en zijn jongste dochter, (Gen. 19:37); Geesten van Moab en Ammon; zie SEKSUELE ONREINHEID en SCHIZOFRENIE

INCOHERENTIE – Zie VERWARRING

INFECTIE – NEMIUS, een controller
– DARM INFECTIE -BLARGY: colonkanker, coloninfectie, diverticulitis, colitis,
– OORINFECTIE – EARULIAS: oorontsteking
– EUPIDES, UPEEDES: oorontsteking, doofheid
– LEBIO, LIVIO: oorontsteking, binnenoor, stemmen horen
– TANDVLEES INFECTIE – TAIPAE: mondinfectie, tanden
– MONDINFECTIE – TAIPAE: infectie van tanden en tandvlees
– PANCREAS ONTSTEKING – BOICE: ontsteking van de alvleesklier
– MAAGINFECTIE – BOZO: maaginfectie
– TANDINFECTIE – TAIPAE, mond en tandvlees
– URINEWEG INFECTIE – BUTTERWORTH: infectie van de urinewegen

INSOMNIA – Zie DEPRESSIE, NERVOSITEIT

INTELLECTUALISME – Zie AFGODERIJ, TROTS

INTOLERANTIE – Zie SCHIZOFRENIE, PERFECTIE, ONGEDULD

ISLAM – Zie RELIGIE, VALSE-

J.

JALOEZIE, BOZE OOG; zie TOVENARIJ, SCHIZOFRENIE, EGOÏSME, PARANOIA, achterdocht, wantrouwen, afgunst

JEHOVA’S GETUIGEN – Zie CULT

JEUK – ELDIMO, EL DIMO: jeuk, vooral op seksuele gebieden, vaginale irritatie; kan worden geassocieerd met ELDEMO: geluiden, horen van stemmen

JEZEBEL: zie TOVENARIJ

JUWELEN: zie RELIGIEUZE GEESTEN

K.

KANKER –
– TERMINATION(terminatie), een heerser: verantwoordelijk voor terminale ziekten;
– OPTIAS: brengt parasieten en organismen in het lichaam; voegt ook kankercellen in
– NIMO, een controller: misleid, bedriegt, werkt met kanker, schimmel en zelfvernietiging (Annih. Hosts of Hell Book II, p.37)
– BLOEDKANKER (LEUKEMIE) -YONDACOLA: leukemie;
– BORSTKANKER -CERULIA, een heerser, controleur
– MONROE: onder CERULIAS VERICO: borstkanker van het type paddestoelgroei
– STAART: lymfeklier van de borst
– COLON CANCER – BLARGY: colonkanker; en infectie van de dikke darm, colitis, diverticulitis;
– LYMFKLIEREN – STAART: in de borst
– MAAGKANKER – BOZO: maagontsteking, zweren

KARATE – SUMMERS, een controller met BROMERS en PAUSADA.
SADAL: voedt KARATE-energie

KATHOLIEK – Kaarsen, katholieke hymnen, heiligen (bij naam), toewijding aan de heiligen, biecht, biecht, angst voor de priester, bevestiging, Valse doop, heilige dagen, heilige eucharistie, Lourdes, relikwieën, Fatima, Wierook, Mariolatry, Angst voor excommunicatie, Onze Lieve Vrouw van Mercedes, Onze Lieve Vrouw van Lourdes, Zwarte Madonna, Zuigeling van Praag, Moeder van God, Maagd Maria, Zwarte Maagd, Koningin van de Hemel, Koningin van de Vrede, Koningin van Gerechtigheid, Mis, Gehoorzaamheid aan de Priester, Eén Heilig Priesterschap, Eén ware kerk, gebeden en noveen voor heiligen, blinde gehoorzaamheid aan Oversten, liggend in een biechtstoel, valse bekentenis, rozenkrans, Vagevuur, angst voor oordeel en hel, vals celibaat, afgoderij, heilig Water, Aswoensdag, Vasten, Zegeningen, Kruisweg, Kaarsen aansteken, knieën, religieuze geesten

KIBBELEN– Zie STREVEN/STRIVE

KINDERACHTIGE ZELF-WIL/EIGENZINNIGHEID – Zie PORTIER, ZELFWIL, REBELLIE

KLEINEREN– Zie VLOEKEN

KLIER(EN)– HIAWATHA, Indiase geest: klierstoringen, lichaam, vocht, zwelling, oedeem – LYMFKLIEREN – STAART: lymfeklieren van de borst, PITUÏTIEKLIER-GORATUS: geweld, hypofyse, REXPAN, REZPAN: hypofyse, TESTICLES – Zie SEX ORGANEN

KOPIËREN, IMITATIE – TAEPE, een demon die andere kenmerken van gedrag kopieert

KRITIEK – ASHTAROTH: kritiek; zie VLOEKEN, BESCHADIGING, PERFECTIE, ONGEDULD, FAULTFINDING (zifterij)

KLEPTOMANIE – Zie HEBZUCHT, BEGEREN

KNIE – Zie BENEN

KOPPIGHEID– Zie REBELLIE; SCHIZOFRENIE

KWADE OOG: zie OOG

KWELLING (Torment, eng.)– ANCHOR: directeur van kwellende geesten

KWETSEN, GEKWETST – Zie VERGELDING

L.

LAST – Zie ZWAARTE/ZWAARMOEDIGHEID

LATIHAN – Zie CULT

LEGALISME – Zie RELIGIEUZE GEESTEN

LETHARGIE – Zie PASSIVITEIT, SLOTH

LEUKEMIE – YONDOCOLA: leukemie, bloedkanker

LEVITATIE – Zie OCCULT; TROTS; slangen

LEEUW– ELIAMOS: leeuwenaanbidding

LICHAAMSSAPPEN – HIAWATHA: Indiase geest: klierstoringen, zwelling, oedeem; (Ps.32: 6; 69:15; 144: 7)

LIEFDE, VALSE-
-ROZEMARIJN: bovennatuurlijke seks verlangen, valse liefde onder hekserij
-ROZARE: valse liefde waardoor niet-verliefde mensen trouwen
-DIANA, VENUS: bovennatuurlijke seksuele verlangens, hekserij, valse seksuele liefde
-LUST – ASMODEUS, een heerser; werkt met OSMODEUS, een prins van verwoesting
-HECATE, heerser van vrouwelijke hekserij & onderwereldmachten: lust, drugs & seks
-ASHTAROTH, een lustbeheerser, maand augustus
-ANDROIMODA: lust voor mannen, angst voor mannen
-TAMOTHA: lust, zie SEKSUELE ONZEKERHEID, SCHIZOFRENIE

LIEGEN, MISLEIDING – PIPYTHEEËN, een prins: onwaarheden, liegen
-BELIAL: liegen, bedrog, sluw, sluw: zie SEKSORGANEN
-PYTHON: religieus liegen
-PHOEOVER: onwaarheden en liegen
-PYTHO: psychopathisch liegen

LOSBANDIGHEID– Zie SEKSUELE ONREINHEID, SCHIZOFRENIE

LUCHTHARTIGHEID– CONTRESSIE: luchthartigheid van emoties

LUIHEID– Zie VRAATZUCHT, SLOTH

LUST, FANTASY – Zie SCHIZOFRENIE

LUST, MATERIEEL – Zie HEBZUCHT

LUSTELOOSHEID – Zie PASSIVITEIT

LYMFKLIEREN – Zie KLIEREN

M.

MAAG-BOZO: maagkanker, maagontsteking, zweren
-CARPA: maagzenuwen, zweren

MAANDEN-
-JANUARI-BELIAL: bedrog, sluw, sluw, baarmoederpijn, teelballen tumor
-FEBRUARI – LEVIATHAN: ongeloof, twijfel; zie PRIDE
-MAART – SATAN: god van deze wereld, bedrieger
-APRIL – ASTARTE, godin van de maan, vruchtbaarheid
-MEI – LUCIFER: vals licht
-JUNI-BEALBALIETH: zwartheid, satanische kracht, moord
-JULI – BEELZEBUB: heer van de vliegen, prins der demonen
-AUGUSTUS – ASHTAROTH: lust
-SEPTEMBER – TAMMUZ: ritueel mensenoffer
-OKTOBER – BAAL: belangrijkste mannelijke god van de Kanaänieten
-NOVEMBER – HECATE: lust, hekserij
-DECEMBER – MOLOCH: bedreigend

MAGISCH, ZWART OF WIT – Zie MAN, OPBRENGST– AHAB: JEZEBEL, om het priesterschap te vernietigen

MANIE – Zie MANIPULATIE, GEESTES ZIEKTE– Zie TOVENARIJ; JEZEBEL

MANIPULATIE – Zie TOVENARIJ, Jezebel

MASTURBATIE – CULDONE: masturbatie, erectie; zie SEKSUELE ONREINHEID

MEDICATIE – Zie VERSLAVEND-COMPULSIEF

MELANCHOLIE – LEVIATHAN: zie TROTS

MECARDIONI, NICARDIANO: verwarring van de geest

MINDERWAARDIGHEID- Zie ONZEKERHEID, SCHIZOFRENIE

MIND CONTROL –
-OBERION, een commandant-prins van achter de zon: mind control
-MEGARA, een prins: mind control
-TRANCE, een prins: mind control, produceert hypnotiserend of catatonisch trances
-ARTYSEE, ARTRIZE, ARTYZA: controle, schudden van het lichaam
-JUVART: een kracht: mind control
-KARATHON, een kracht: mind control
-VERONO, VERONU, een kracht: mind control
-VOODOO: mind control door rituelen
-LOUVER: mind control
-ORATORIE: geest die wordt gebruikt door demonen die de geest beheersen tijdens het spreken
-BLACKWELL (niet zijn echte naam) bovenste rangen van de mind control-familie: heeft geestverruimende, geest-racende geesten onder zich. Derde oog kan zijn betrokken. Verbreek vloeken. Vernietiging van de gastheren van de hel, Boek 2, pp 108, 109. Zie VERWARRING, ANGST VOOR DE MENS, ANGST VOOR FALEN, OCCULT, spiritisme
-KENNISBLOKKADE – LEVIATHAN: zie TROTS; geheugenverlies
-SERVILIAS, een controller: menselijke intelligentie
-RAPUNZOE, REPNUZAL: blokkeert de geest en hersencentra
-MEGANOSE: blokkeert alle kennis
-DETIMUS: blokkeert zenuwen voor de geest en het vasthouden van kennis
-ULESES: blokkeer zenuwcentra van de geest; Zie BITTERHEID, SCHIZOFRENIE

MISLEIDING – SATAN, bedrieger, Openbaring 12: 9; 20:10; zie ABSALOM: bedrog, trots, ijdelheid, rebellie, verleiding, verraad; II Samuël 13-19; Zie LIEGEN, ANGST VOOR AUTORITEIT; zelfmoord, valse lasten(burdens)

MOEDELOOSHEID– Zie DEPRESSIE; schizofrenie

MOEHEID- LEVIATHAN: zie TROTS, UITPUTTING, VERMOEIDHEID

MOND – TAIPAE: infectie van mond, tanden, tandvlees
-TIEPA: mond, tandvlees; zie Infectie

MOORD-BAALBERIATH: moord, godslastering
– BALBALIETH: moord, zwartheid, satanische kracht, maand juni
– KARATE, een macht: moord, geweld
– ALVAIZEITON, onder WADRIDRIANUNCO, een controller: drugs, rock muziek; moord, alcohol. Zie BITTERHEID, SCHIZOPHRENIA

MORBIDITEIT – Zie DEPRESSIE

MORMONISME – Zie CULT

MOTORBENDE, GANGS – BYMAS: motorbendes, prostitutie, erecties overdag

MULTIPLE SCLEROSE – AHUSTUSH: multiple sclerose; zie VERLAMMING

N.

NECROMANTIE – GEESTBINDING, communicatie met doden, spiritisme; seance

NEK
-PYCONEN: achterkant van de nek
-OSMODAUS: achterkant van de nek
-NICKULIAS: pijn in de nek

NERVOSITEIT- Zie SCHIZOFRENIE, VRAATZUCHT, HOOFDPIJN, rusteloosheid, spanning, nerveuze gewoonten, opwinding, slapeloosheid, rondzwerven

NEURITIS – Zie ZENUWEN

NICOTINE – Zie VERSLAAFD, COMPULSIEF

O.

OCCULT, OCCULTISME– Zie HYPNOTISME, TOVENARIJ, Ouija bord, handlijnkunde, handschriftanalyse, ESP, horoscoop, astrologie, wichelroede, levitatie, waarzeggerij, tarotkaarten, slinger, zwart-witte magie, bezwering, charmes, fetisjen, HEX, spreuken, amuletten, zie GEESTBINDING

OFFER, MENS-
-TAMMUZ, heerser & macht: mensenoffer, Satan aanbidden; maand september
-EL LOBO, wolf, weerwolf: geassocieerd met mensenoffers en hekserij
-MYAZOMA – aanbidding van LUCIFER & heidense offerrituelen

ONBEKWAAMHEID– Zie ONZEKERHEID

ONDERWERELD KRACHTEN-  HECATE: Zie TOVENARIJ

ONEERLIJKHEID– Zie VERVOLGING, SCHIZOFRENIE

ONGEDULD – Zie WROK, KRITIEK, SCHIZOFRENIE, agitatie, frustratie intolerantie

ONGEHOORZAAMHEID – VARRIER, een controller; tegen gehoorzaamheid; Zie: REBELLIE, SCHIZOFRENIE

ONGELOOF – LEVIATHAN: ongeloof, twijfel; zie TROTS, scepsis

ONSAMENHANGENDHEID – Zie VERWARRING

ONTEVREDENHEID – Zie HEBZUCHT

ONTMOEDIGING – Zie DEPRESSIE; schizofrenie

ONTSNAPPING – Zie STOÏCISME, PASSIVITEIT, ALCOHOL, SLAPERIGHEID, DRUGS, Onverschilligheid

ONTOEREIKENDHEID- Zie ONZEKERHEID, onvoldoende zijn

ONVERSCHILLIGHEID – Zie ONTVLUCHTEN, PASSIVITEIT, BESLUITELOOSHEID

ONVERGEVINGSGEZINDHEID – Zie BITTERHEID, SCHIZOFRENIE

ONVRUCHTBAARHEID/DORHEID – HAAT VOOR KINDEREN, mannelijke geesten (bij vrouwen), Hormonale onbalans; Ps. 113: 9; Gen. 18:14; Deut. 7: 9-14; Ex 23:26

ONWERKELIJKHEID – Zie TERUGTREKKING, SCHIZOFRENIE

ONWAARDIGHEID – Zie SCHULD, SCHIZOFRENIE

ONZEKERHEID – Zie ZELFMEDELIJDEN, EENZAAMHEID minderwaardigheid, verlegenheid, ontoereikendheid, onbekwaamheid, zie ook SCHIZOFRENIE

OOR–
– EARUALIAS: oorontsteking,
– UPEEDES, EUPIDES: oorontsteking, doofheid;
– LEBIO, LIVIO, een kracht: binnenoor; veroorzaakt het horen van stemmen

OOSTERSTER – Zie CULTS/SEKTENONGERUSTHEID– Zie ANGST/BEZORGDHEID

OORDELEN, VEROORDELEN – Zie BESCHULDIGING, SCHIZOFRENIE, RUZIËN, ARGUMENTEREN; Zie STRIFE, COMPETITIE

OOG
-ASMODES: oogproblemen, MALCARDIONI, MALCARDIANO: ogen & zicht; zorgt ervoor dat mensen in de zon staren
-KWADE OOG, DERDE OOG, OOG VAN RA, ATTUOR, HORUS veroorzaakt letsel & schade, en wordt geassocieerd met jaloezie, hekserij, mind control, Zie CONTROLE, OCCULT

OPPRESSIE – PRADYLIS, een prins: zie NEUTRINALE ENERGIE onder ENERGIE, zie GEESTONDERDRUKKING

OPVLIEGEND– LEVIATHAN, koning van de kinderen van Pride: zie TROTS

ORALE SEX – JASMINE: orale seks, zie SCHIZOFRENIE

OUIJA BOARD – Zie OCCULTISME

OVERSPEL – Zie SEKSUELE ONREINHEID

P.

PARANOIA – WESCO: paranoïde angst; zie ANGST, GEESTELIJKE ZIEKTE, JALOEZIE, SCHIZOFRENIE, VALSE OVERTUIGINGEN, wantrouwen, confrontatie, afgunst, achterdocht, vervolging

PASSIVITEIT – PHONIQUE, PHOENIQUE; foniek, acteren, spelen; dramatiek, choreografie, zie ONTSNAPPING, lethargie, onverschilligheid, funk, lusteloosheid

PENDULUM – Zie OCCULTISME

PERFECTIE, PERFECTIONISME – Zie TROTS, IJDELHEID, frustratie, prikkelbaarheid, onverdraagzaamheid, woede, zie ook KRITIEK en SCHIZOFRENIE

PERSOONSVERANDERING – TIAUS: persoonlijkheidsverandering, flirt, verleiding

PERVERSITEIT – Zie SCHIZOFRENIE

PIJN-
-FLEXOLOGIE: beweegt en controleert pijn over het hele lichaam
-CONDOR-controllerprins: lichamelijke pijn
-ARCHOLIAS – heerser: pijn
-DAMELIOUS: lichamelijke pijn
-WOTEIGE – heerser van OCTOPUS, mentale pijn: gulzigheid, lichamelijke ziekte
-RUGPIJN-SHITON, SHYTON; een prins, slang; veroorzaakt spinale pijn; De slang van Jeanne Dixon
-SUTIAS: rugpijn
PIJN (somatiek)
-BORSTPIJN – MOXIE, MAXZE; EEN KRACHT: pijn op de borst
LUKOLIAS, LUKOLIDUS: pijn in borstbeen, borstbeen
-EMOTIONELE PIJN – PRADYLIS, een prins: zie ENERGIE, (neutraal Energie)
-VOETPIJN – CSARBOLIAS
-GEEST & ZENUWPIJN; OCTOPUS, een kracht: pijn in geest en zenuwstelsel, mentale pijn, hoofdpijn
-NEKPIJN-NIKULIAS
-BAARMOEDERPIJN – BELIAL: zie SEKSORGANEN
-PIJN UIT DE RUIMTE – ROMULIEUS; NICKOLIOUS; SARKOLIOUS: pijn/ energiekracht uit de ruimte
-ALVLEESKLIER: ontsteking van de alvleesklier

POLIO – Zie ZENUWEN, PARALYSE

PORNOGRAFIE – VISIMO, BISIMO, BEESIMO: seksuele vuiligheid van de geest

PRETENTIE- arrogantie, zie TERUGTREKKEN, AFFECTATIE

PRUILEN– Zie TERUGTREKKEN

LEES OOK
Hoe je controle uit je denken krijgt

PRINCE CHARMING (prins op het witte paard) – Zie VALSE GAVEN, ORION

PRIKKELBAAR- Zie TROTS, PERFECTIE

PROCRASTINATIE – Zie BESLUITELOOSHEID

PROJECTIE– (Voorkomt dat iemand naar zichzelf kijkt, terwijl hij anderen beschuldigt); zie SCHIZOFRENIE, beschuldiging

PROSTITUTIE – BORECHON, BORICON: BYMAS prostitutie, motorbendes, erectie overdag

PSYCHIATRIE – DEMETRIUS, een kracht: psychologie

PSYCHOGRAFIE – automatisch handschrift, zie OCCULT,
-HANDSCHRIFT, AUTOMATISCH – PICELL, een prins: automatisch handschrift, zwarte kracht – CARMA: automatisch schrijven, wil blokkeren, zelfhypnose: zie OCCULT

Q.

R.

RAINBOW (for) GIRLS, vrijmetselarij – Zie CULT

RATIONALISERING – Zie GEEST AFGODERIJ

REBELLIE –
SATAN: rebelleert tegen God. Rebellie is een poortwachter van de tempel, opent de weg voor boze geesten om ons lichaam binnen te komen en voorkomt dat ze weggaan
SOONELTON, SONELTON: rebellie, haat
APEREPUS – onder SONELTON; haat, rebellie
VERTO, VERTON: rebellie
VARRIER – een controller: ongehoorzaamheid
ABSOLAM: zie TROTS, ONGEHOORZAAMHEID, SCHIZOFRENIE, koppigheid, eigenzinnigheid, anti-onderdanigheid

RECHTVAARDIGE VERONTWAARDIGING- Portier voor geesten

RELIGIOSITEIT – Zie RELIGIEUZE GEESTEN, RELIGIES, VALSE-
Boeddhisme, taoïsme, christelijke wetenschap, mormonisme, islam, hindoeïsme, Armstrong, Shintoïsme, Confucianisme

RELIGIEUZE GEESTEN – ORION: zie GEESTELIJKE GROEI
PHILTYGO, een controller: Hebreeuwse religie
SENTEMO, een controller, onder PHILTYGO: veroorzaakt verering van afgoden, sieraden, duivels dansen
MEGALOPIS, een prins, heerser: Grieks-orthodox
ABBADON, een macht: vernietiging, kerkoorlogen
GEELUNDO, GALENDO: valse tongen
ARMENIOUS: valse leer, verlies van redding
PYTHON: religieus liegen
TAMAR: alle onschriftuurlijke religieuze bevestiging
ST. GERMAINE: “god” in de cultus “I Am”
PHILMORE: Oprichter van de Unity-religie
MARY BAKER EDDY: Christian Science
BUDDAH: oosterse religies; zie DOOD, VERLEIDING, KATHOLIEK GEEST, ritualisme, angst voor God, formalisme, wetticisme, angst voor de hel, leerstellige obsessie, leerstellige dwaling, angst voor verlies van redding, religiositeit

REPTIELEN – ELDEBOLO: reptielen

RITUALISME – Zie RELIGIEUZE GEESTEN

ROCK MUZIEK – HARPO, een prins: rockmuziek, geeft grote vaardigheid aan satanische muzikanten
WADREAMUNCO, een kracht: drugs & rock
LATERENONCA, een controller: drugs en rock
FLUBAIC, onder WATERENONCA: rock en drugs

RODDEL; Zie VLOEKEN

ROUW- gerelateerd aan verdriet, liefdesverdriet, hartzeer, huilen, verdriet, wreedheid, LEVIATHAN

ROZENKRUISERS– Zie CULT

RUG-SHITON, SHYTON, een prins, een slang: veroorzaakt rugpijn; pijn in de wervelkolom; De slang van Jeanne Dixon; zie ook DIER: ZEESLANG – Leviathan

RUGGENMERG/RUGGENGRAAT -PARALYSE: zeer krachtig, heeft controle over ziekten en verwondingen van het centrale zenuwstelsel en het ruggenmerg

S.

SATAN AANBIDDING – TAMMUZ, heerser & macht: satanische aanbidding en ritueel mensenoffer; maand september
MAZOMA – aanbidding van LUCIFER & heidense offerrituelen

SADISME – Zie VERGELDING

SCHEMER, DONKERHEID, VERVELING -LEVIATHAN: zie TROTS

SCHULD– VERMO; zie SCHIZOFRENIE, veroordeling, schaamte, onwaardigheid, verlegenheid

SCHIZOFRENIE –
SCHIZO, VERDOEMD ZAAD, een bevelvoerende heerser:
dubbelzinnigheid; zie GEESTESZIEKTE, (AFWIJZINGS-GEESTEN):
FANTASIE, LUST, PERVERSITEIT, JALOEZIE, PARANOIA, ZELFMEDELIJDEN, DEPRESSIE, ZELFMOORD, SCHULD, TROTS, IJDELHEID, EENZAAMHEID, MINDERWAARDIGHEID, ANGST, AANDACHT ZOEKEN, HOERERIJ, AFWIJZING, Zelfverwerping, oneerlijkheid, terugtrekking, fantasie/dagdromen, frigiditeit, onzekerheid, pruilen, onwerkelijkheid, spraakzaamheid (motorische mond), angst voor ziektekiemen/bacteriën, timide, gevoeligheid, verlegenheid, zelfbewustzijn, gekwetter, levendige verbeelding, nervositeit, angst voor mensen, ongeduld, frustratie, buitensporige genegenheid voor dieren, onverdraagzaamheid, waanzin, spanning, zelfbeschuldiging, dwangmatige bekentenis, afgunst, angst voor oordeel, vals mededogen, angst voor afwijzing, valse verantwoordelijkheid, moedeloosheid, wanhoop, ontmoediging, hopeloosheid, schaamte, veroordeling, onwaardigheid, ego, perfectie.
(Rebellion Spirits): ANGST, BESCHULDIGING, REBELLIE, EGOÏSME, TROTS, HAAT, WROK, GEWELD, MOORD, GEHEUGENVERLIES, PARANOIA, ONGEHOORZAAMHEID, Achterdocht, Wantrouwen, Vervolging, Confrontatie, eigen wil, projectie, koppigheid, woede, wortel van Bitterheid, zelfbedrog, controle, oordeel, zelfbegoocheling, dwangmatig gedrag, zelf verleiding, zelfmedelijden, hardleers, bezitterigheid, onvergevingsgezindheid, vergelding, valse overtuigingen, confrontatie, dwang, mentaal en spiritueel bedrog, anti-onderdanigheid

SCOLIOSE -PARALYSE: controleert ziekten ruggenmergsysteem

SCHRIJVEN, AUTOMATISCH – Zie PSYCHOGRAFIE, OCCULT

SCHUDDEN, LICHAAM-ARTRIZE, ARTYSEE, ARTYSA: mind control
THEEPSIS; onder ARTYSEE: lichaam schudden

SEANCE – Zie SPIRITISME, Necromantie

SEKTEN – zie CULTS

SERPENT – LEVIATHAN, koning van de kinderen van hoogmoed: een enorme slang opgerold in buik, houdt niet van Psa. 74:13, 14; veroorzaakt melancholie, sombere depressie, somberheid, mentale neerslachtigheid; opvliegendheid, zie TROTS, SLANGEN

SEKSUELE ONREINHEID- HECATE, heerser: hekserij en onderwereld machten, vooral geassocieerd met drugs en seks. Zie LUST, FANTASIE LUST, MASTURBATIE, INCEST, HOMOSEKSUALITEIT, LESBIANISME, FRIGIDITEIT, overspel, ontucht, hoererij, verkrachting, seksuele blootstelling

SEKS, INCEST – MOAB & AMMON: incest; Gen.19: 32-38

SEKS, LESBISCH – CERVELLO: lesbisch, homoseksueel; zie SCHIZOFRENIE, SEKSUELE ONREINHEID

SEX, DEMONISCH- ELDONNA; demonische seks met mensen
-INCUBI: demonische seksuele aanvallen op vrouwen, kunnen worden veroorzaakt door seksuele zonden, toverspreuken, lustvervloekingen, geërfde vloeken, kan kinderen aanvallen
-SUCCUBI: demonische seksuele aanvallen op mannen, kunnen hetzelfde worden veroorzaakt zoals INCUBI hierboven; zie SCHIZOFRENIE

SEKSUELE BLOOTSTELLING: Zie SEKSUELE ONREINHEID

SEKSUELE FANTASIE: CRYSTELL, CRESSELLE
-FEMUS: nachtelijke natte dromen

SEKSUELE VUILIGHEID VAN GEEST: VISIMO, BISIMO, BEESIMO, seksuele vuiligheid van geest, pornografie; zie SCHIZOFRENIE

SEKS MET DIEREN: JAGA-KA-MEECH,
– JADEKAMISH: creëert verlangen bij vrouwen naar seks met dieren
– HARRO: dierlijke seks met mensen

SEKSUELE AFGODERIJ– HUDA: verafgoden van seksuele relaties en aanbidding van seksuele handelingen

SEKSUELE LIEFDE, VERLANGEN-DIANA, ROZEMARIJN VENUS: bovennatuurlijke seksuele verlangens, seksuele valse liefde, hekserij

SEKS, ORAAL-JASMINE: zie SCHIZOFRENIE

SEKS ORGANEN:
-PENIS – bovennatuurlijke erectie
-BYMAS – erectie overdag, motorbendes, prostitutie
-CULDONE: erectie, masturbatie
-TESTES, TESTIKELS-BELIAL: testikels tumoren, baarmoederpijn, sluwheid, sluw, gekonkel, bedrog
-UTERUS – SARTO: spasmen van baarmoederwand en vaginale spieren
-BELIAL: baarmoederpijn, testikels, tumoren, bedrog, sluwheid, gekonkel, sluw
-BUTTERWORTH; een controller: zwangerschap, werkt met BELIAL bij vrouwelijke geslachtsorganen
-VAGINA-PRELLO, een prins; controller: ritmische controle van vaginaal spieren
-SARTO: spasmen van baarmoederwand & vaginale spieren; ELDIMO, EL DIMO: vaginale irritatie of jeuk; kan verbonden zijn met ELDELMO: geluiden, stemmen horen

SEKSUELE ZONDEN, SODOM en GOMORRAH – ARCOLIAS: vetheid, obesitas

SEKSUELE MARTELING/kwellen – EMILAYUS: zie SCHIZOFRENIE

SEKSUEEL GEWELD – BABEL; zie SCHIZOFRENIE

SENILITEIT – Zie GEESTESZIEKTE

SHAME – Zie SCHULD, SCHIZOFRENIE

SHINTOISME – Zie RELIGIES, VALSE

SJOEMELEN – Zie GELD

SKEPTICISME – Zie TWIJFEL, ONGELOOF, portier

SLAPERIGHEID – LEVIATHAN; REMUS, REMUR: slaperigheid op spiritueel gebied; zie TROTS en VLUCHTEN

SLAPELOOSHEID – Zie DEPRESSIE, NERVOSITEIT

SLOTH (luiheid) – PELANTHOPIS, FILANFESUS, FILANTROPIST: luiaard, luiheid, lethargie, luiheid, vermoeidheid KEELPIJN – Zie ALLERGIEËN

SLANGEN – ASMODEUS; heerser over lustgeesten die zijn als een nest van kronkelende slangen in de onderbuik
-LEVIATHAN: een enorme slang opgerold in de buik; zie TROTS
-SHITON, SHYTON; een prins: veroorzaakt rug- en rugpijn, een slang erin ruggenmerggebied, de slang van Jeanne Dixon

SMART/LEED– LEVIATHAN: rouw; zie TROTS;
-ELAND: verdriet, wrok

SPANNING – Zie NERVOSITEIT, SCHIZOFRENIE

SPELLETJES SPELEN – ZIE EMOTIES: VOLAIRE, VOLTARE, een prins: aandacht trekken, emotionele problemen, treiterij, BOLETTA: spelletjes spelen, treiteren, PHOENIQUE, PHONIQUE; gameplay, passiviteit, dramatiek, toneelstuk, choreografie

SPIERDYSTROFIE – Zie verlamming

SPINALE MENINGITIS – Zie RUGGENGRAAT

SPIRITISME GEESTEN – Zie GEEST BINDING, seance, spirit guide, necromantie, SPIRITUALISME

SPIRITUALISME-CARBOLLA; een controller: spiritualisme, menselijke wil; zie FAMILIAR SPIRITS

SPOT(TEN)– Zie VLOEKEN, BESCHULDIGEN

SPRAAK– CARRIE DA CARIOUS, spraakbesturing
-MEGONCARDIONI, MEGANCARDIANO: spraakverwarring, spraak belemmeringen, zie stotteren

SPRAAKZAAMHEID– Zie SCHIZOFRENIE

SPREUKEN – Zie OCCULT

STEMMEN HOREN – Zie GEHOOR/HOREN, HARDHORENDHEID
– ELDEMO: geluiden horen, stemmen; kan worden geassocieerd met EL DIMO, ELDIMO: veroorzaakt jeuk en irritatie, vooral op seksuele gebieden

STELEN – Zie HEBZUCHT

STERNUM – ​​Zie BORSTBOT

STOICIJNS – COLLODUS: geen gevoelens of emoties; zie VLUCHTEN

STEMMEN HOREN – Zie GEHOOR STEMMEN

STOTTEREN– MEGANCARDIANO, MEGONCARDIONI: stotteren, spraakstoornissen, spraakverwarring CARRIE DA CARIOUS, controller: stem, zie spraak

SUBUD – Zie CULT

T.

TANDEN-TAIPE, TIEPEA: infectie van tanden, mond, tandvlees, infectie
-TANDVLEES– Zie INFECTIE

TAOISME – Zie RELIGIE, VALSE

TAROTKAARTEN – Zie OCCULT

TEMPERAMENT – Humeur, Zie BITTERHEID

TESTES, TESTIKELS-BELIAL: zie SEKSORGANEN

TERUGTREKKING – Zie SCHIZOFRENIE, pruilen, dagdromen, FANTASIE, pretentie, onwerkelijkheid

THEATRAAL – Zie AANSTELLERIJ, THEOSOFIE – Zie CULT

TIMIDE- Zie ONZEKERHEID, SCHIZOFRENIE

TONEELSPEL – Zie PASSIVITEIT

TONGEN, VALSE – ORION: Zie GEESTELIJKE GROEI; GEELUNDO, GALENDA

TOVENARIJ
–HECATE, die een heerser is: vrouwelijke hekserij, geassocieerd met maan, aarde en helse streken, tovenarij, hekserij, onderwereld bevoegdheden, vooral drugs en seks
-DIANA, ROZEMARIJN, VENUS: hekserij, bovennatuurlijke sekswensen, seksuele valse liefde
-CLAREX: hex op automobilisten om ze van de weg te laten rijden, zie AUTO
-JEZEBEL: hekserij, manipulatie, vrouwelijke dominantie/overheersing, een macht die manipuleert om mensen te beheersen/controleren (mannen gebruiken dit evenals vrouwen) vernietigt goede orde in het huishouden/gezin

TRAAGHEID/VERTRAGING (retardation) – combineert met CANNABIS: marihuana opent de deur; zie GEESTESZIEKTE

TREITEREN– VOLTARE, VOLARE: treiteren, spelletjes spelen
-BOLETTA: treiteren, spelletjes spelen

TROTS –
LEVIATHAN, koning van de kinderen van hoogmoed: rouwend, geestelijk duisternis, arrogantie, spirituele trots, logica gebruiken, ego, weinig trots, rationalisatie, rechtvaardiging om de dingen van God te weten. Het blokkeert de geest belemmert spirituele groei, leidt af, veroorzaakt vermoeidheid, verstoort concentratie op bijbelstudie of gebed, slaperigheid tijdens erediensten; (Job 41; Ps.104: 16; Jes. 27: 1) een enorme zeeslang opgerold buik, afkeer (Ps.74: 13,14); veroorzaakt sombere, melancholie, depressie, mentale neerslachtigheid, somberheid, opvliegendheid
RAHAB – draak, trots, Jes. 51: 9, 10
ORION: zie GEESTELIJKE GROEI
ABSALOM trots, ijdelheid, rebellie, bedrog, verleiding, verraad; Ann. Host of Hell, Bk I, pp 92-96 Zie GEEST AFGODERIJ, SCHIZOFRENIE, PERFECTIE, IJDELHEID, CONCURRENTIE, eigengerechtigheid, hoogmoed, belangrijkheid, ego, zelfbedrog, arrogantie

TUMOR-BELIAL: zie SEKSORGANEN

TWIJFEL-LEVIATHAN, koning van de kinderen van trots: ongeloof; zie TROTS, scepsis

TWIST– SESILUS: strijd, twist; zie TWEEDRACHT, gekibbel, ruzie, ruzie, vechten

U.

UILEN-HULDA: zet demonen in afgoden & uilen, afgoderij

UITPUTTING– PRADYLIS, een prins; zie ook DEPRESSIE, VERMO, VORMO: afmatting, vermoeidheid en moeheid

UNIFICATION CHURCH – Zie CULT

UNITARISME – Zie CULT

UNITY (sekte)– Zie CULT

URANTIA – Zie CULT, sekte

URINEWEG– BUTTERWORTH: urinewegen, urineweginfectie, werkt met BELIAL: zie SEKSORGANEN

V.

VALSHEID (niet gemeen maar onecht)
– VALSE OVERTUIGINGEN – Valse mentale en spirituele overtuigingen over anderen of zichzelf; zie SCHIZOFRENIE, PARANOIA
– VALSE LAST – Zie LIEGEN, MISLEIDING, valse verantwoordelijkheid en vals mededogen – VALSE COMPASSIE – Zie SCHIZOFRENIE
– VALSE DOCTRINES – ARMENIOUS
– VALSE GAVEN/GIFTEN – BEELZEBUB, heer van (de) vliegen: werkt op het gebied van alle valse gaven: valse profetie, valse genezing, valse tongen, enz. – ORION, eerste luitenant van LUCIFER: komt binnen met een compromis van het Woord van God; heeft controle over vervalste gaven, valse vrede, vroomheid, ‘prince charming’, een scala aan intellectuele, filosofische en religieuze geesten, valse gaven om dingen een ​​laagje spiritualiteit te geven. Valt voorgangers aan, vooral degenen in bevrijdingsbedieningen, gebruikt trots om de bediening tot een specifiek gebied of specifieke mensen te beperken; zal druk-tactieken gebruiken om tot verlatenheid te leiden of radicale wijzigingen van het uitdrijven van boze geesten. (boek Annihalation Hosts of Hell, Deel II – p. 32-36; 109)
– VALSE GENEZING – Zie VALSE GIFTEN/GAVEN
– ONWAARHEDEN Zie LIEGEN, VALSHEID
– VALS LICHT-LUCIFER, SATAN
– VALSE LIEFDE – ROSEMARY: bovennatuurlijk seksueel verlangen; valse liefde onder hekserij – ROZARE: valse liefde waardoor mensen die niet verliefd zijn, trouwen – DIANA, VENUS: bovennatuurlijke seksuele verlangens, hekserij, valse seksuele liefde; ook Burning Passions
– VALSE VREDE – Zie VALSE GAVEN
– VALSE VROOMHEID (schijnheilig)– Zie VALSE GAVEN
– VALSE PROFETIE – Zie VALSE GAVEN
– VALSE RELIGIES – Zie RELIGIES
– VALSE VERANTWOORDELIJKHEID – Zie VALSE LAST, SCHIZOFRENIE,

VAGINA – Zie SEKSORGANEN

VERBEELDING, LEVENDIG – Zie SCHIZOFRENIE

VERFIJNDHEID – Zie AFFECTATIE

VERGEETACHTIGHEID- Zie GEEST, KENNISBLOKKER, VERWARRING, INDECISIE, BITTERHEID, SCHIZOFRENIE

VERGELDING – BITTERHEID, VERNIETIGING, SCHIZOFRENIE, HAAT, boosaardigheid, wrok, gekwetst, sadisme, wreedheid

VERKRACHTING – Zie SEKSUELE ONREINHEID, GEWELD

VERLEIDING– TIAUS: verleiding, persoonlijkheidsverandering, flirt
-ABSALOM: zie TROTS, RELIGIEUZE GEESTEN

VERLAMMING- zie ZENUWEN, sclerose, spierdystrofie, Scoliose van de wervelkolom

VERLEGENHEID– Zie SCHULD/SCHAAMTE, ONZEKERHEID, SCHIZOFRENIE

VERLIES VAN REDDING – ARMENIANISME

VERMOEIDHEID/afgemat – Zie ZWAARHEID, ENERGIE, DEPRESSIE, afmatting, luiheid, traagheid, uitputting

VERNIETIGING/VERWOESTING –
– CARMEL, een prins: controleert de wil en vernietigt vreugde.
– ABBADON: koning van vernietiging,
– OSMODEUS: de prins van vernietiging; werkt vaak samen met ASMODEUS, prins van lust; zie ook vergelding

VERRAAD– ABSOLAM: verraad, ontrouw; zie TROTS

VERVOLGING – Zie SCHIZOFRENIE, PARANOIA, oneerlijkheid, angst voor oordeel, angst voor veroordeling, angst voor beschuldiging, angst voor terechtwijzing, gevoeligheid

VEROORDELING – Zie SCHULD, SCHIZOFRENIE

VERSLAVINGS- en DWANGMATIG gedrag – zie gerelateerde demonen van ALCOHOL, DRUGS, GULZIGHEID, nicotine, medicatie, cafeïne

VERWARRING – Zie vergeetachtigheid, besluiteloosheid, frustratie, incoherentie, KENNIS, BLOKKADES, GEEST(mind)

VETHEID/obesitas– ARCOLIAS: zie RAD. ENERGIE, SODOM en GOMORRAH (Zie ook SEX, Demonic)

VLOEKEN– Zie SPOTTEN, AANKLACHT, BLASFEMIE, KRITIEK, grof grappen maken, achterklap, spot, kleineren, roddelen

VOET – Zie BENEN

VRAATZUCHT (GULZIGHEID)– WOTEIGE, heerser van OCTUPUS (Zie HOOFDPIJN): gulzigheid, lichamelijke ziekte; zie ADDICTIVECOMPULSIVE,
-FELIS: gulzigheid; kan te maken hebben met ANGST VOOR AFKEURING
-FELIX (zelfmedelijden) Zie ZENUWELIJKHEID, ZELFMEDEEL, Wrok, compulsief eten, frustratie, luiheid, zelfbeloning

VREES/SCHRIK– Zie ZORGEN/BEZORGDHEID

VRIJMETSELARIJ – Zie CULTS

VROUWELIJKE OVERHEERSING– JEZEBEL: vernietiging van het gezinspriesterschap, familieorde, manipulatie van hekserij; zie JEZEBEL, toegeeflijkheid

W.

WAANZIN – Zie GEESTELIJKE ZIEKTE, PSYCHIATRIE

WAARZEGGERIJ – Zie OCCULT

WANHOOP – Zie DEPRESSIE; schizofrenie

WANTROUWEN– Zie JALOEZIE, PARANOIA, SCHIZOFRENIE

WEERWOLF –EL LOBO, een weerwolf: hekserij, bloedoffer, lycanthropie

WICHELROEDE(LOPEN) – Zie OCCULT

WILS-CONTROLE – CARMEL, een prins: de menselijke wil, vernietigt vreugde
-CARMA: produceert automatisch handschrift, blokkeert wil, zelfhypnose;
-CARBOLLA, een controller: spiritualisme
-RESERPCARIAN, RUCIPACARIAN, een controller die de menselijke wil en geest blokkeert
-POROX: blokkeert de menselijke wil

WOLF – Zie WEERWOLF

WRAAK– ASMODAWN, ASMODAUS: wraak

WREEDHEID- Zie VERGELDING, ROUW, SEKSUELE MARTELING, SEKSUEEL GEWELD

WROK – ELAND: wrok, verdriet, zie SCHIZOFRENIE, BITTERHEID, ONGEDULD, VRAATZUCHT, VERGELDING, RUSTELOOSHEID; Zie NERVOSITEIT, HYPERACTIVITEIT

X.

Y.

Z.

ZELF-
BELPHEGAR, BELFAGAR: ijdelheid WHOCARTO: overbezorgd wat anderen denken

ZELFBESCHULDIGING – Zie SCHIZOFRENIE, zelfhaat, zelfveroordeling

ZELFBEWUSTZIJN – Zie ook: GEVOELIGHEID, SCHIZOFRENIE

ZELFVEROORDELING – Zie ZELFBESCHULDIGING

ZELFMISLEIDING – Zie ZELFBEDROG

ZELFHAAT – Zie ZELFBESCHULDIGING

ZELFHYPNOSE-CARMA: zelfhypnose blokkeert de eigen wil, produceert automatisch handschrift

ZELFMEDELIJDEN – FELIX: angst voor afkeuring; zelfmedelijden, zie ONZEKERHEID, GULZIGHEID

ZELFMOORD – ASMODAUS: zelfmoord, moord, geweld
-NIMO: zelfmoord; zie MISLEIDING, DEPRESSIE, SCHIZOFRENIE

ZELFVERWERPING – Zie AFWIJZING, SCHIZOFRENIE

ZELFBELONING – Zie VRAATZUCHT

ZELFRECHTVAARDIG – Zie TROTS, eigengerechtigheid

ZELFVERLEIDING – Zie SCHIZOFRENIE

ZELFWIL, KINDERACHTIG – Zie REBELLIE, SCHIZOFRENIE, PORTIER

ZELFZUCHT – PETRAGRAMMATIE; egoïsme, zie SCHIZOFRENIE, JALOEZIE

ZENUWEN –
-PARALYSE: zeer krachtig, controleert ziekten en verwondingen van centraal zenuwstelsel en ruggenmerg (polio; neuritis; MS, etc.)
-DETIMUS: blokkeert zenuwen voor de geest en het vasthouden van kennis
-ULESES: blokkeert zenuwcentra van de geest
-CARPA: maagzenuwen, zweren
-OCTOPUS: pijn in het zenuwstelsel, pijn in gedachten

ZEESERPENT – LEVIATHAN: zie TROTS

ZIEKTE-BEËINDIGING, een heerser: verantwoordelijk voor terminale ziekten.
– OPTIAS: plaatst kankercellen, parasieten en andere organismen in de menselijke anatomie

ZORG(en maken) – zie ANGST, ongerustheid, bezorgdheid, vrees

ZWAARMOEDIGHEID – Gerelateerd aan DUISTERNIS, SCHEMER, last (burden), walging, trots

ZWANGERSCHAP – BUTTERWORTH, werkt met BEKLIAL bij vrouwelijk geslacht organen;
-BELIAL: testikels tumoren, baarmoeder bedrog/misleiding, gekonkel, pijn, sluw, sluw

ZWARTHEID, BLACK POWER-PICELL, een prins, zwarte kracht

ZWEER – BOZO: maagkanker, maagirritatie, zie Maag
-CARPA: nerveuze maag, zweren

ZWELLING – Zie KLIEREN · HIAWATHA

ZWERVEN, ZWERVER–PERIERCHOMAI: dolen, (af)dwalen, zwerven, wandelen, zwerftocht, meander, zie NERVOSITEIT

Deel dit artikel: