Geestelijke Strijd

Zodat wij, het leger van Christus, sterk zijn
Efeziers 6

overwinning

De Gadieten: Davids overwinnaars

Door Jan Mol

…ten strijde toegerust, …om volgens de belofte des HEREN het koningschap van Saul op hem te doen overgaan (1 Kronieken 12:23). Alhoewel David al was gezalfd tot koning door de profeet Samuel (1 Samuel 16:13), werd hij slechts door een…

Lees meer
meisje-zonde-overwinnen

Hoe je zonde bijbels kan overwinnen

Door Marc Henzen

Charles G. Finney kwam tijdens zijn bediening veel christenen tegen in een miserabele staat van gebondenheid aan de wereld, het vlees of de Duivel (demonen). In zo’n toestand hoeft een christen zich niet te bevinden omdat de apostel Paulus ons…

Lees meer
denken

Hoe je controle uit je denken krijgt

Door Marc Henzen

Het slagveld in het leven van christenen ligt in het denken. Je hebt zelf de controle over je denken en je beschermt dat of de Duivel heeft controle over je denken (of delen daarvan). Weet je dat de Bijbel zegt…

Lees meer

Het slechten van bolwerken (2 Korintiërs 10:3-5)

Door Jan Mol

Vrijheid voor geest en ziel wordt alleen verkregen door een gezindheid van nederigheid en het vertrouwen op Gods woord. Dit vereist de opoffering (totale overgave) van het ‘zelf-leven’ door het dragen van jouw kruis en geloof in Zijn woord door de…

Lees meer
ketting-verbroken-vrijheid

Vrijheid van een dubbele binding

Door Jan Mol

Wanneer je geconfronteerd wordt met het maken van een besluit waarin alle mogelijkheden negatieve emoties veroorzaken, dan is je denken in een dubbele binding. Als ‘nee’ zeggen je slecht doet voelen en als ‘ja’ zeggen je kwaad maakt, dan ben…

Lees meer
leger-god-bijbel-schoenen

Het leger van God: Gideon en het Overblijfsel

Door Jan Mol

Hoe het overblijfsel met Gideon de Midianieten versloeg Kracht en vrucht door overeenstemming en eenheid. De uiteenzetting van de drie-eenheid Deze studie toont de eenvoud van de strijd tegen Gods twistzieke vijanden samengevat onder de naam Midianieten vergezeld door de Amalekieten (Exodus 17:8 “Toen…

Lees meer
vloeken

Oorzaken van aanvallen op gelovigen

Door Jan Mol

Ingang door zonden in ons leven Gelijk een mus wegfladdert en een zwaluw heenvliegt, zo is een ongegronde vloek (zonder oorzaak): hij treft geen doel (zal niet komen) (Spreuken 26:2). Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de…

Lees meer

Niveaus van bezetenheid

Door Jan Mol

Het proces van toenemende zondigheid De term ‘bezeten’ voor een persoon met een boze geest (in bijv. de Statenvertaling) is eigenlijk een wat gebrekkige vertaling vanuit het Grieks. Een betere vertaling is gedemoniseerd omdat het duidt op een bepaalde gradatie van…

Lees meer
eindtijd

De Bijbelse volgorde van eindtijd gebeurtenissen

Door Jan Mol

Gevolgd door de duizendjarige regering van Christus en Zijn overwinnaars. Matteüs 24:29-31 Verdrukking; zowel psychische of fysieke verdrukkingen (v.29) Zon verduisterd, sterren zullen van de hemel vallen De (eerste en enige) wederkomst in macht en heerlijkheid (v.30) Uitverkorenen verzamelen om…

Lees meer