De gelijkenis van de Shake-out (afval van geloof)

Afval van geloof (De gelijkenis van de Shake-out)

Door Marc Henzen

Deze hedendaagse gelijkenis beschrijft de noodzaak van een diepgaande verandering om te kunnen blijven staan tijdens de afval van geloof.

Lees meer
Handleiding voor bevrijding

Handleiding voor bevrijding

Door Marc Henzen

Vertaald door: Chris Zwaans Onderstaande lijst van demonen en het bijbehorende gebed is gepubliceerd in de Mass Deliverance Manual van Win Worley. Bedenk bij dit voorbeeldgebed dat God onze zonden vergeeft als wij onze zonden belijden en in geloof aanvaarden…

Lees meer
overwinning

De Gadieten: Davids overwinnaars

Door Jan Mol

…ten strijde toegerust, …om volgens de belofte des HEREN het koningschap van Saul op hem te doen overgaan (1 Kronieken 12:23). Alhoewel David al was gezalfd tot koning door de profeet Samuel (1 Samuel 16:13), werd hij slechts door een…

Lees meer
meisje-zonde-overwinnen

Hoe je zonde bijbels kan overwinnen

Door Marc Henzen

Charles G. Finney kwam tijdens zijn bediening veel christenen tegen in een miserabele staat van gebondenheid aan de wereld, het vlees of de Duivel (demonen). In zo’n toestand hoeft een christen zich niet te bevinden omdat de apostel Paulus ons…

Lees meer
denken

Hoe je controle uit je denken krijgt

Door Marc Henzen

Het slagveld in het leven van christenen ligt in het denken. Je hebt zelf de controle over je denken en je beschermt dat of de Duivel heeft controle over je denken (of delen daarvan). Weet je dat de Bijbel zegt…

Lees meer

Het slechten van bolwerken

Door Jan Mol

Vrijheid voor geest en ziel wordt alleen verkregen door een gezindheid van nederigheid en het vertrouwen op Gods woord. Dit vereist de opoffering (totale overgave) van het ‘zelf-leven’ door het dragen van jouw kruis en geloof in Zijn woord door de…

Lees meer
ketting-verbroken-vrijheid

Vrijheid van een dubbele binding

Door Jan Mol

Wanneer je geconfronteerd wordt met het maken van een besluit waarin alle mogelijkheden negatieve emoties veroorzaken, dan is je denken in een dubbele binding. Als ‘nee’ zeggen je slecht doet voelen en als ‘ja’ zeggen je kwaad maakt, dan ben…

Lees meer
leger-god-bijbel-schoenen

Het leger van God: Gideon en het Overblijfsel

Door Jan Mol

Gideon en het overblijfsel verslaan de Midianieten Kracht en vrucht door overeenstemming en eenheid Deze studie toont de eenvoud van de strijd tegen Gods twistzieke vijanden samengevat onder de naam Midianieten vergezeld door de Amalekieten (Exodus 17:8 “Toen kwam Amalek …”; Deuteronomium…

Lees meer
vloeken

Oorzaken van aanvallen op gelovigen

Door Jan Mol

Ingang door zonden in ons leven Gelijk een mus wegfladdert en een zwaluw heenvliegt, zo is een ongegronde vloek (zonder oorzaak): hij treft geen doel (zal niet komen) (Spreuken 26:2). Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de…

Lees meer