De gelijkenis van de Shake-out (afval van geloof)

Afval van geloof (De gelijkenis van de Shake-out)

Deel dit:

Wat is een Shake-out precies en wat heeft dit met het christelijke geloof en de afval van geloof te maken waar 2 Tessalonicenzen naar verwijst?

Voor iedereen die ooit iets te maken heeft gehad met beleggen, is een Shake-out een bekende term. Een gebeurtenis waarbij menig belegger in grote paniek raakt…

Een Shake-out is een situatie waarin veel investeerders tegelijk hun aandelenpositie in een bepaald bedrijf verkopen. Ze hebben slecht nieuws ontvangen of er is sprake van iets anders waardoor ze zijn gaan twijfelen. Tijdens zo’n Shake-out verkopen beleggers vaak zo massaal hun aandelen dat de prijs verder zakt dan rationeel is.

Sommigen denken dat een Shake-out soms door de ‘smartmoney‘ (bijv. hedgefondsen) bewust wordt veroorzaakt om de ‘dumbmoney’ hun aandelen te laten verkopen. Die laatsten hebben bij de koffiemachine gehoord over een aandeel of zijn – zonder zelf na te denken – anderen in één of andere hype gevolgd. Ze hebben iets gekocht terwijl ze niet precies wisten wat ze kochten en daardoor verliezen zij hun geloof in het aandeel tijdens zo’n Shake-out.

Als je wél zelf grondig onderzoek hebt gedaan en vertrouwen hebt in het management, dan kun je ook tijdens een Shake-out rustig in het aandeel blijven. Sterker, sommigen zien zo’n moment juist als een kans om aandelen bij te kopen! Zij weten namelijk wél wat de fundamentals zijn en hebben vertrouwen in het goede management.

In de Bijbel wordt ook gesproken over een Shake-out, maar daar wordt het ‘de afval van geloof’ genoemd (2 Tessalonicenzen 2:3-4).

Dit idee van de afval van geloof lijkt in veel opzichten op een Shake-out bij het beleggen. Bij beleggen gaat het om het vasthouden aan je overtuiging óf juist gaan twijfelen door een gebrek aan zekerheid. Bij geloof is er sprake van onvoldoende diepte in je ziel (oppervlakkigheid) waardoor je gaat twijfelen tijdens de afval: de Shake-out van geloof (Jakobus 1:6-8).

LEES OOK
Vleierij

In de gelijkenis van de zaaier (Lucas 8:6) viel een deel van het zaad, Gods woord (v.11), op de rotsbodem. Hierdoor had het zaad onvoldoende diepte en kreeg het geen vochtigheid waardoor het verdorde toen het opkwam.

In een andere gelijkenis spreekt Jezus over het bouwen van een huis (Lucas 6:46-49). In die tijd moest je eerst het zand verwijderen, zodat je het fundament op de rots kon bouwen. Dat is de vaste grondslag waarop je bouwt, zodat je huis ook bij een grote watervloed of storm blijft staan.

Beide gelijkenissen spreken van een gebrek aan diepte van het geloof in de ziel van de mens. Misschien kun je het ook oppervlakkigheid noemen?

In het hedendaagse leven is “de wind” opgestoken en die moeilijke tijd, die zware storm, lijkt er echt aan te komen. Veel mensen zijn gespannen, worden nu al hopeloos en verliezen hun blijdschap door de voortdurende onzekerheid over de toekomst. Helaas voor hen is dit nog slechts het begin der weeën (Matteüs 24:8).

In dit soort situaties zoeken mensen vaak naar een uitvlucht…

Elke Christen gelooft in de opname van de gemeente. Het is een Bijbels idee, maar de juiste timing is wel van groot belang. Sommigen zijn er namelijk van overtuigd dat er een geheime opname is vóór de grote verdrukking. Dit is een hoop die een valse hoop zal blijken te zijn!

Wat gebeurt er met jouw geloof als je niet of onvoldoende voorbereid bent op de zwaarste tijd ooit? Een verdrukking die er nooit is geweest en er ook nooit meer zal komen (Matteüs 25:1-14, 24:21).

Onvoldoende geloofsdiepte in je ziel, samen met een verkeerde eindtijdvisie, is in potentie het grootste gevaar voor de komende Shake-out. Een periode waarin het kaf van het koren gescheiden zal worden.

LEES OOK
De kracht van gebed, een opzienbarend getuigenis

De afval van geloof

Sommigen zullen van het geloof afvallen en niet omdat God hen loslaat, maar omdat zij Jezus Christus loslaten als hun verlosser. Teleurgesteld dat God, hun goede Vader, hen door zo’n zware tijd van grote benauwdheid laat gaan.

Wie blijven er wél staan?

Diegenen die er nu voor kiezen om zich door Gods Woord, het goede zaad, te laten transformeren (Romeinen 12:1-2; Lucas 8:15).

Zij die hun onopgeloste pijnen en trauma’s onder ogen willen zien en zich laten genezen door hun Heelmeester. Dit is het zand dat zij met grote inspanning en met veel verdriet verwijderd hebben uit hun leven, zodat daarna het fundament (Jezus Christus) onwrikbaar neergelegd kan worden (1 Korintiërs 3:11).

Daarna zijn zij, wat betreft hun geloof, diepte gaan aanbrengen in hun ziel. Iedere verzoeking achten zij voor enkel vreugde en laten zij volledig doorwerken (Jakobus 1:2-18). Ze verloochenen zichzelf dagelijks en nemen dagelijks hun kruis op… tot in (= εἰς) het einde (Lucas 9:23; Marcus 13:13; Matteüs 24:13).

Als de geestelijke watervloed komt (Openbaring 12:15-16) dan blijven deze gelovigen staan, omdat hun geloof verdiept is en daarmee bestand tegen elke Shake-out.

Dit heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. In de wereld lijdt gij verdrukking, maar houdt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen (Johannes 16:33) want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld overwonnen heeft: ons geloof (1 Johannes 5:4).

Ben je klaar om diepte aan te brengen in je leven?

Wie volhardt tot in (= εἰς) het einde, die zal behouden worden (Matteüs 24:13).