De gefragmenteerde ziel (log-jam)

Onderstaande figuur van Dr. Aiko Hormann laat zien hoe zelfs een oprechte en toegewijde christen de stroom van de Heilige Geest kan bemoeilijken als diegene verstoppingsmateriaal in de ziel heeft zitten. We zien ook dat de vurige pijlen van de vijand door onze wapenuitrusting worden tegengehouden (Efeziërs 6:11, 13) tenzij er “kieren” (openingen) zijn waardoor…

Lees meer

Hindernissen tot een overwinnend leven

Lees alle verwijzingen in hun verband en wees open voor de heilige Geest om je eigen pijn en gebondenheid te kunnen zien. Gods zegeningen voor ons in Jezus Christus Gezegend zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten in Christus (Efeziërs…

Lees meer

Zelf toegebrachte- en generatie vloeken

generatievloeken

Zelf toegebrachte vervloekingen en relationele problemen door overerving. “Gelijk een mus wegfladdert en een zwaluw heenvliegt, zo is een ongegronde vloek: hij treft geen doel” (Spreuken 26:2). “Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek der wet door voor ons een vloek te worden; want er staat geschreven: Vervloekt is een ieder, die aan het hout…

Lees meer