verstopping-log-jam

De gefragmenteerde ziel (log-jam)

Geschreven door Marc Henzen in

Leestijd: 3 minuten

Onderstaande figuur van Dr. Aiko Hormann laat zien hoe zelfs een oprechte en toegewijde christen de stroom van de Heilige Geest kan bemoeilijken als diegene verstoppingsmateriaal in de ziel heeft zitten. We zien ook dat de vurige pijlen van de vijand door onze wapenuitrusting worden tegengehouden (Efeziërs 6:11, 13) tenzij er “kieren” (openingen) zijn waardoor ze ons toch kunnen raken.

De stroom van Gods Geest vanaf Zijn troon (Openbaring 22:1) kan verstoord worden door (niet opgeloste) pijnen in onze ziel. Deze verstoring zien we als beeld terug in de verstopping (‘jam’) die kan ontstaan in een rivier tijdens het transport van hout (‘logs’).

Het ‘log-jam-diagram’ (letterlijk: houtverstoppingsschema) kan ons helpen te zien hoe onze pijnen verstoringen veroorzaken die door het offer van Jezus Christus genezen kunnen worden.

Verstoppingsdiagram van de ziel

Het verstoppingsmateriaal: Matteüs 7:1-5; Romeinen 2:1.

A. Verstoppingsmaterialen die een blokkade vormen in onze ziel

1. Innerlijke wonden

 1. We zijn slachtoffer geworden, misbruikt in onze jeugd (fysiek of geestelijk), enz. Het vergeven van de schuldige is de eerste stap: onze wonden moeten ook worden genezen op het neurologische vlak.
 2. Een laag zelfbeeld geeft een vervormd concept en vervormd beeld van Onze Vader (resulterend in feitelijke en systematische kennis: moeilijk om conceptueel te kunnen denken).
 3. Een gefragmenteerde ziel – Psalmen 7:2; Ezechiël 13:18-20 (traumatische ervaringen die de innerlijke mens “verscheuren”. Een deel van je ziel kan “losraken” van je eigen geest of zich hechten aan iemand anders (zielenbanden) – Genesis 34:2-3 (‘zijn ziel kleefde’); 1 Koningen 2:4 (‘ganse hart of ziel’); Jozua 23:14 (‘ganse hart of ziel’).
 4. Onvervulde behoeften en beschadigde emoties (vooral in je kindertijd).
LEES OOK
Innerlijke genezingsmodel

2. De vrije wil is aangetast door zelf-saboterende mechanismen (zielenbanden: Psalmen 142:8)

Voer mijn ziel uit de gevangenis, om Uw Naam te loven; de rechtvaardigen zullen mij omringen, wanneer Gij wel bij mij zult gedaan hebben (Psalmen 142:8).

 1. ‘Triggers’ kunnen geactiveerd worden (zelf-activerende mechanismen – Romeinen 7:19).
 2. Fobieën, flashbacks en nachtmerries.
 3. Obsessief denken en bezitterig gedrag.
 4. Dwangmatig denken of gedrag.
 5. Subtiel streven om nummer één te willen zijn.

3. De openbaring van de Geest der waarheid kan verstoord worden door de toestand van onze ziel

Ervaringen en pijnen uit het verleden (goed of slecht, waar of onwaar) dragen bij aan de vorming van ons zelfbeeld, waardesysteem en geloofssysteem. Die kunnen op hun beurt de manier waarop je de kwesties van het leven en de openbaringen van de Geest interpreteert sterk kleuren.

B. Kieren in onze wapenrusting (Efeziërs 6:12-18)

1. Bewust of onbewust op het terrein van de duisternis komen – Satans domein – (Romeinen 6:16; Galaten 5:15-21)

 1. Gebrek aan liefde onvergevingsgezindheid, wrok, afgunst, jaloezie en zelfzucht (eigenbelang)- Jakobus 3:16.
 2. Gebrek aan geloof door schuld, angst, ongeloof, mopperen, morren of een kritische en veroordelende houding. Leugens van Satan die we aannemen als waar (onderdeel van ons geloof- en/of waardesysteem).
 3. Zonden als gevolg van de lust van het vlees, de lust van de ogen en de trots van het leven (1 Johannes 2:16).

2. Vurige pijlen van de vijand, wiggen, scherpe woorden (Efeziërs 6:16; Psalmen 64:3-4)

3. Vloeken, voorouderlijke vloeken, gezagsdragers, heksen, tovenaars (warlocks), zelf toegebrachte vloeken (Deuteronomium 28:15-69; Galaten 3:13)

LEES OOK
Hindernissen tot genezing

4. Een verkeerde (interne) afstemming in ons wezen (geest, ziel en lichaam) die door heiliging hersteld kan worden (1 Tessalonicenzen 5:23)

5. Gods beloften en verlangens (3 Johannes 2)

Als wij als christenen leren om de openingen in ons pantser te repareren en de verstoppingen te verwijderen die de stroom van de Heilige Geest belemmeren dan zullen wij fysieke genezing en financiële doorbraak ervaren en onze relaties met anderen zullen hersteld worden.

Wanneer wij ons onderwerpen aan het kruis en ons afhankelijk opstellen van de openbaring van de Heilige Geest en de verstoppingen (groot of klein) verwijderen dan wordt ons genezingsproces aanzienlijk versneld – in vergelijking tot conventionele psychotherapie.

Deel dit artikel: