Help ik heb COVID, wat nu?

Help ik heb COVID, wat nu?

Dit artikel is niet bedoeld als medisch advies, maar ter ondersteuning van je gezondheid en een sneller herstel. Als je COVID hebt of je denkt dat je het hebt, bel dan direct je huisarts voor advies. Bekijk deze documentaire van gerenommeerde wetenschappers over het Chinese Wuhan-lab-virus. Blijf van je naa(r)ste ❤ houden ❤ ondanks je…

Lees meer

De gefragmenteerde ziel (log-jam)

Onderstaande figuur van Dr. Aiko Hormann laat zien hoe zelfs een oprechte en toegewijde christen de stroom van de Heilige Geest kan bemoeilijken als diegene verstoppingsmateriaal in de ziel heeft zitten. We zien ook dat de vurige pijlen van de vijand door onze wapenuitrusting worden tegengehouden (Efeziërs 6:11, 13) tenzij er “kieren” (openingen) zijn waardoor…

Lees meer

Verlossende aspecten van het kruis van Christus

aspecten-twee-van-het-kruis

Er zijn twee verlossende aspecten aan het kruis van Christus: 1. Jezus Christus heeft zich geïdentificeerd met ons in Zijn lijden en dood (= objectief). 2. De gelovige identificeert zich met het volbrachte werk van Jezus Christus aan het kruis (= subjectief). Het eerste (objectieve) aspect van het kruis is de eerste erkenning van de…

Lees meer

Stappen tot een overwinnend leven

stappen-tot-overwinning

Deze punten vormen de smalle weg naar een levensstijl van overwinning in Christus. Openbaring en (h)erkenning van de problemen en de complexiteit van de bolwerken die je moet aanpakken en waarschijnlijk in het onderbewuste geadresseerd moeten worden (2 Korintiërs 10:3-5; Romeinen 6:1-23; Hebreeën 12:1). Berouw en vergeving (Matteüs 18:21-35; Markus 11:25-26). Bevrijding en herstel vanaf…

Lees meer

Hindernissen tot genezing

blank

Dit artikel noemt hindernissen die Gods (gewenste) genezing voor jou tegenhouden of zorgen dat je Zijn genezing niet kan vasthouden. We zien soms ook dat iemand genezing heeft ontvangen, maar deze niet kan vasthouden. Het onderwerp genezing is gecompliceerd omdat er verschillende factoren met elkaar samenhangen. De persoon die genezing nodig heeft kan zich niet…

Lees meer

De onwerkelijke wereld van vluchtgedrag (Psalm 55)

vluchtgedrag-wegvliegen

De eerste opdracht in de bediening aan ‘het lichaam van Christus’ is het vrijmaken van de gelovigen van elke betrokkenheid met de machten der duisternis (de occulte wereld). Stappen tot (meer) vrijheid Goddelijke bekering (‘droefheid’ zie: 2 Korintiërs 7:10) voor (1) het vertrouwen stellen in en betrokken geraakt zijn met de misleidingen uit het rijk…

Lees meer

Hindernissen tot een overwinnend leven

blank

Lees alle verwijzingen in hun verband en wees open voor de heilige Geest om je eigen pijn en gebondenheid te kunnen zien. Gods zegeningen voor ons in Jezus Christus Gezegend zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten in Christus (Efeziërs…

Lees meer

Innerlijke genezingsmodel

innerlijke-genezing

Eerste geestelijke gebeuren: wedergeboorte en rechtvaardig verklaard worden Wedergeboren van boven, het zien van het Koninkrijk Gods (Johannes 3:3). De geest van de mens is tot leven gebracht als God de zonden van Adam verwijderd. Alles dat ons afscheidde van God is weggevaagd en onze geest is nu in directe communicatie met God (Jesaja 59:1; Efeziërs…

Lees meer

Geneest de zieken

genees-de-zieken

“Hij zond Zijn woord en Hij genas hen” (Psalmen 107:20). “Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid” (Hebreeën 13:8). Allereerst moet je weten en erkennen dat je genezing nodig hebt, lichamelijk of psychisch. De opdracht van Christus om te genezen Lukas 9:2,6 “En Hij zond hen uit om het Koninkrijk Gods…

Lees meer