Tegenstand bij de verovering van Kanaän

in-bezit-nemen-van-het-land

Verhindering tegen onze erfenis in Christus “Zo gij in uw hart zegt: deze volken zijn meerder dan ik hoe zou ik hen uit de bezetting kunnen verdrijven?” (Deuteronomium 7:17). Hinderende vijanden In deze zeven teksten hebben we te maken met verschillende soorten van de werken van het vlees, die gekruisigd moeten worden (Romeinen 6) en…

Lees meer

De NT-betekenis van de Amalekieten

amalek

Wie waren de Amalekieten? Zij waren het volk dat Israël beroofde van hun goddelijke zegeningen. Voor ons Nieuwtestamentische christenen zijn zij de geestelijke machten (demonen) die inwerken op ons vlees (het niet gekruisigde deel van een christen) om ons te beroven van onze zegeningen in Jezus Christus. Hun betekenis in deze laatste tijd De geesten…

Lees meer