Hoe je zonde bijbels kan overwinnen

meisje-zonde-overwinnen

Charles G. Finney kwam tijdens zijn bediening veel christenen tegen in een miserabele staat van gebondenheid aan de wereld, het vlees of de Duivel (demonen). In zo’n toestand hoeft een christen zich niet te bevinden omdat de apostel Paulus ons zegt dat: De zonde zal over u geen heerschappij voeren, want gij zijt niet onder…

Lees meer

Verlossende aspecten van het kruis van Christus

aspecten-twee-van-het-kruis

Er zijn twee verlossende aspecten aan het kruis van Christus: 1. Jezus Christus heeft zich geïdentificeerd met ons in Zijn lijden en dood (= objectief). 2. De gelovige identificeert zich met het volbrachte werk van Jezus Christus aan het kruis (= subjectief). Het eerste (objectieve) aspect van het kruis is de eerste erkenning van de…

Lees meer

De christelijke positie van heiliging en rechtvaardigheid

positie-van-de-christen

Dit artikel gaat over de positie van de christen en de progressieve heiliging en praktische rechtvaardigheid. Het is het beeld van de geestelijke realiteit die we in het volk van Israël kunnen teruglezen. Vanuit Egypte trokken zij door de woestijn om het land te veroveren en in bezet te nemen.

Lees meer

Heiliging door gemeenschap

blank

Het eerste (grote) gebod Het eerste is: Hoor, Israël, de Here, onze God, de Here is een, en gij zult de Here, uw God, liefhebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht (Markus 12:30; lees ook Matteüs 22:35-40). Het tweede (grote) gebod Het…

Lees meer