heiliging-door-gemeenschap

Heiliging door gemeenschap

Geschreven door Jan Mol in

Deel dit:

Het eerste (grote) gebod

Het eerste is: Hoor, Israël, de Here, onze God, de Here is een, en gij zult de Here, uw God, liefhebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht (Markus 12:30; lees ook Matteüs 22:35-40).

Het tweede (grote) gebod

Het tweede is dit: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Een ander gebod groter dan deze, bestaat niet (Markus 12:31; ‘Wie is mijn naaste?’: Lukas 10:29-37).

Door de liefde van God (verticaal), die wij ontvangen in zijn Zoon (Johannes 3:16), kunnen (1 Johannes 4:19) en moeten (1 Johannes 3:16; 4:11,21) wij elkaar ook (horizontaal) liefhebben. Dit proces resulteert in geestelijke groei (schuin) door de reiniging met het bloed van Jezus Christus.

Heiliging door gemeenschap met God en met elkaar

Heiliging door gemeenschap (relatie)

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe (Johannes 3:16).

Hieraan hebben wij de liefde leren kennen, dat Hij zijn leven voor ons heeft ingezet; ook wij behoren dan voor de broeders ons leven in te zetten (1 Johannes 3:16).

En dit gebod hebben wij van Hem: Wie God liefheeft, moet ook zijn broeder liefhebben (1 Johannes 4:21).

Bovenstaande waarheid moet ons overtuigen om

Wij moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen, zoals sommigen dat gewoon zijn, maar elkander aansporen, en dat des te meer, naarmate gij de dag ziet naderen (Hebreeën 10:25).

Lees ook: Handelingen 4:32; 1 Korintiërs 1:10 en 1 Petrus 3:8 over het belang en de kracht van eenstemmigheid en eendracht zijn binnen de gemeente.