Waardesystemen en geloof

waardesystemen

Het waardesysteem dat draait om God door geloof Gezond waardesysteem. Volledige gezonde doctrines. Juiste en gezonde interpretatie. Juiste conceptuele perceptie. Juiste wijze van problemen oplossen. Het leven door de Heilige Geest resulteert in geloof (Galaten 5:22-23; SVV). God is de liefdevolle bron van alle christelijke waarden: Nochtans hebben wij maar een God, den Vader, uit…

Lees meer

Hoe je zonde bijbels kan overwinnen

meisje-zonde-overwinnen

Charles G. Finney kwam tijdens zijn bediening veel christenen tegen in een miserabele staat van gebondenheid aan de wereld, het vlees of de Duivel (demonen). In zo’n toestand hoeft een christen zich niet te bevinden omdat de apostel Paulus ons zegt dat: De zonde zal over u geen heerschappij voeren, want gij zijt niet onder…

Lees meer

Een completere betekenis van veroordeling in Romeinen

betekenis-van-veroordeling

Tot een completere betekenis van ‘veroordeling’ Dus is er nu geen veroordeling (katakrima) voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest. Want de wet van de Geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood…

Lees meer