waardesystemen

Waardesystemen en geloof

Geschreven door Jan Mol in

Leestijd: 2 minuten

Het waardesysteem dat draait om God door geloof

  1. Gezond waardesysteem.
  2. Volledige gezonde doctrines.
  3. Juiste en gezonde interpretatie.
  4. Juiste conceptuele perceptie.
  5. Juiste wijze van problemen oplossen.

Het leven door de Heilige Geest resulteert in geloof (Galaten 5:22-23; SVV).

God is de liefdevolle bron van alle christelijke waarden:

Nochtans hebben wij maar een God, den Vader, uit Welken alle dingen zijn, en wij tot Hem; en maar een Heere, Jezus Christus, door Welken alle dingen zijn, en wij door Hem (1 Korintiërs 8:6).

“Yet for us there is [only] one God, the Father, Who is the Source of all things…” (1 Korintiërs 8:6; Amplified Bible)

Het waardesysteem dat draait om Zelf door angst (vrees)

  1. Verkeerd waardesysteem.
  2. Onvolledige doctrines.
  3. Verkeerde interpretatie.
  4. Verkeerde perceptie.
  5. Verkeerde manier van problemen oplossen.

De ‘Cirkel van Zelf’ resulteert in angst.

Bij dit model is de mens funderend omdat de mens centraal staat en degene is waar alles om draait. Het is de (tegenwoordige) wereld die ons wijs probeert te maken dat wij gelukkig worden als wij ons richten op de vervulling van het Zelf (alle behoeften).

Wie zijn leven (psuche, ziel) vindt, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest om Mijnentwil, zal het vinden (Matteüs 10:39).

Wat dit model wil laten zien is dat wanneer ons leven draait om Zelf wij (uiteindelijk) terechtkomen in ontevredenheid. God gaat zeker uit van een gezonde eigenliefde, maar Hij vraagt ons om onze zorg te richten op de gesteldheid van onze broeders en zusters.

…maar Ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet zou bezwijken. En gij, als gij eenmaal tot bekering gekomen zijt, versterk dan uw broederen (Lukas 22:32).
En Hem lief te hebben uit geheel het hart en uit geheel het verstand en uit geheel de kracht, en de naaste lief te hebben als zichzelf, is meer dan alle brandoffers en slachtoffers (Markus 12:33).

Als het Zelf ons beheerst dan komen wij terecht in de strijd van Romeinen 7, waar wij alleen uit kunnen komen door Romeinen 8.

Ik, ellendig mens! Wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods? Gode zij dank door Jezus Christus, onze Here! (Romeinen 7:24–25).

Deel dit artikel: