Gebed om vloeken te verbreken

Jezus Christus heeft alle gelovigen vrijgekocht van iedere vloek. De Bijbel spreekt in Galaten specifiek over de verlossing van de vloek der wet, maar wij zijn door Hem verlost van iedere vloek. De gelovige dient actieve vloeken wel te verbreken nadat hij tot geloof is gekomen. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek der wet…

Lees meer

Verlossende aspecten van het kruis van Christus

aspecten-twee-van-het-kruis

Er zijn twee verlossende aspecten aan het kruis van Christus: 1. Jezus Christus heeft zich geïdentificeerd met ons in Zijn lijden en dood (= objectief). 2. De gelovige identificeert zich met het volbrachte werk van Jezus Christus aan het kruis (= subjectief). Het eerste (objectieve) aspect van het kruis is de eerste erkenning van de…

Lees meer

Twee aspecten van vergeving

aspecten-van-vergeving

Er zijn twee aspecten aan vergeving die goed onderscheiden moeten worden door de gelovige. Het eerste aspect is positioneel “in” Christus en onveranderlijk. Het ander aspect is van conditionele aard en in een bepaalde zin een uitwerking van de eerste en heeft daarnaast betrekking op de gemeenschap met elkaar. Vergeving voor: Behoud (redding)Van Hem getuigen…

Lees meer

De christelijke positie van heiliging en rechtvaardigheid

positie-van-de-christen

Dit artikel gaat over de positie van de christen en de progressieve heiliging en praktische rechtvaardigheid. Het is het beeld van de geestelijke realiteit die we in het volk van Israël kunnen teruglezen. Vanuit Egypte trokken zij door de woestijn om het land te veroveren en in bezet te nemen.

Lees meer

Innerlijke genezingsmodel

innerlijke-genezing

Eerste geestelijke gebeuren: wedergeboorte en rechtvaardig verklaard worden Wedergeboren van boven, het zien van het Koninkrijk Gods (Johannes 3:3). De geest van de mens is tot leven gebracht als God de zonden van Adam verwijderd. Alles dat ons afscheidde van God is weggevaagd en onze geest is nu in directe communicatie met God (Jesaja 59:1; Efeziërs…

Lees meer