innerlijke-genezing

Innerlijke genezingsmodel

Geschreven door Jan Mol in

Leestijd: 2 minuten

Eerste geestelijke gebeuren: wedergeboorte en rechtvaardig verklaard worden

Wedergeboren van boven, het zien van het Koninkrijk Gods (Johannes 3:3). De geest van de mens is tot leven gebracht als God de zonden van Adam verwijderd. Alles dat ons afscheidde van God is weggevaagd en onze geest is nu in directe communicatie met God (Jesaja 59:1; Efeziërs 2:1; 1 Korintiërs 6:17).

Tweede geestelijke gebeuren: heiliging en je rechtvaardiging beleven

Tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan (Johannes 3:5). De faculteiten van de ziel (wil, gedachten en emoties) worden geheiligd tot volkomenheid en volwassenheid door vereenzelviging met het kruis van Christus (1 Korintiërs 1:18).

Zeven stappen tot totale genezing van gedachten en emoties

Je (beschadigde) emoties zullen herstellen als gevolg van je vernieuwde gedachten door vergeving van schuld en het ontvangen van Gods genade in je leven (Romeinen 12:1-2).

 1. Ontvang Gods genade om de omstandigheden en pijnen onder ogen te kunnen zien (Efeziërs 5:11-13).
 2. Vergeef degenen die de vernedering, pijnen en verdriet hebben veroorzaakt, zoals:
  – Ouders.
  – Familie.
  – Onderwijzers.
  – Autoriteiten.
  – Gelovigen.
  (plaats de schuld daar waar die behoort)
 3. Bekering voor de gemaakte conclusies om je probleem op te lossen op je eigen manier in plaats van naar de Heer te gaan voor genezing (Jeremia 8:22; Exodus 15:26; 1 Petrus 2:24). In geval van zelfverwerping, zelfhaat, zelfvernietiging ontvang je de vergeving van God in je leven (je kan jezelf namelijk niet vergeven).
 4. Identificeer je christelijke wandel met het kruis van Jezus Christus (Lukas 9:23; 14:27). Geen ontvluchten, terugtrekken of beschuldigingen. Confronteer je probleem in geloof en genade en laat alles aan God over (Psalmen 55).
 5. Zie Christus als je gewonde Geneesheer, nodig zijn aanwezigheid uit in je traumatische ervaringen: Hij was gewond, verworpen, beschaamd en gekrenkt om ons te herstellen (Hebreeën 4:15). Neem Zijn voorzieningen in het kruis aan voor jouw leven.
 6. Verwerp, in de autoriteit van Jezus’ naam, elke macht die zich identificeerde met de oorzaak van je verwonding en kwelling (Jakobus 4:7).
 7. Dank de Heer voor je genezing en voor je vrijzetting. Wandel nu in zijn genade door geloof onder aanbidding en dankbaarheid.
LEES OOK
De christelijke positie van heiliging en rechtvaardigheid

* Rebellie vertegenwoordigt een verdediging in totale eigen kracht, zonder geloof van God en bevangen in vrees die zijn vlucht neemt in controle, manipulatie, voortdurend ontvluchten in een leven van eenzaamheid.

Deel dit artikel: