amalek

De NT-betekenis van de Amalekieten

Geschreven door Jan Mol in

Leestijd: 3 minuten

Wie waren de Amalekieten?

Zij waren het volk dat Israël beroofde van hun goddelijke zegeningen. Voor ons Nieuwtestamentische christenen zijn zij de geestelijke machten (demonen) die inwerken op ons vlees (het niet gekruisigde deel van een christen) om ons te beroven van onze zegeningen in Jezus Christus.

Hun betekenis in deze laatste tijd

De geesten die de Amalekieten ooit motiveerden gedurende hun vernietigend rondzwerven, vallen de gelovigen nog steeds aan. Totdat ‘het overblijfsel’ (the remnant) de beloofde vernietiging op hen zal vervullen (Exodus 17:14).

We zien in onze tijd dat de verenigde machten dezelfde plannen smeden als zij destijds. Maar hun verbond tegen de gemeente van Christus zal niet slagen omdat God zal opstaan in het midden van zijn geheiligde (afgezonderde) volk.

Matteüs 16:18: “En Ik zeg u ook, … Ik zal Mijn gemeente bouwen en de poorten van de hel zullen deze niet overweldigen” (1 Korintiërs 15:55; Jesaja 54:17; Johannes 10:27-30; Romeinen 8:33-39; Hebreeën 12:28; Openbaring 11:15; 21:1-4).

Hun karakter en eigenschappen

 • Zij waren nakomelingen van Esau (Genesis 36:12,16).
 • Het zijn zondaren (1 Samuel 15:18).
 • Onderdrukkers (Richteren 10:12).
 • Rondtrekkende rovers, wreed en genadeloos (1 Samuel 15:33).
 • Zonder vrees (eerbied) voor God of Zijn volk (Deuteronomium 25:18).
 • Geregeerd door koningen (1 Samuel 15:20,32).
 • Een krachtige en invloedrijke natie (Numeri 24:7).
 • Bezette steden (1 Samuel 15:5).

Het land van de Amalekieten

 • In het zuiden van Kanaän (Numeri 13:29; 1 Samuel 27:8).
 • Uitgebreid van Havilah tot Shur (1 Samuel 15:7).
 • Was de scène van veel vroegere oorlogen (Genesis 14:7).
 • Amalekieten en Kanaänieten verblijven in de vallei (Numeri 14:25).
 • De Amalekieten waren het eerste volk dat zich tegen Israël verzette (Exodus 17:8).
LEES OOK
Het leger van God: Gideon en het Overblijfsel

Hier wordt een beeld geschetst van de werkelijke gezindheid van de Amalekieten waar wij nu nog steeds voor op onze hoede moeten zijn. Ze geven zich vaak uit als bewogen medewerkers, maar in hun hart zijn het huurlingen die geen gevecht aan gaan of durven te leveren en uiteindelijk onbetrouwbaar zijn (tweeslachtig).

Israël was net gezegend door de overvloed van water uit de Rots (beeld van Christus in Exodus 17:6) toen zij hun oplossing en bedekking weer zochten in geklaag. Dit moet een klaaggeest zijn die zij, gedurende hun slavernij en bitterheid (Exodus 1:13,14) in Egypte, hadden opgepikt en nog niet hadden afgelegd.

… En toen kwam Amalek (Exodus 17:8) of beter gezegd … en daarom konden de Amalekieten komen. Om de zegen van de watervoorziening weg te nemen en hen direct in ondankbaarheid te storten.

De geest van Amelek probeert ons altijd te beroven van onze zegeningen in Christus!

Zij werden vernederd in Rafidim door de intercessie van Mozes (Exodus 17:9-13)
De tussenkomst van Mozes in geloof, gesteund door twee van zijn belangrijke helpers. Zij stonden hem bij in het opheffen van zijn armen en zijn staf (een beeld van gezag). Met zijn uitgestrekte armen en de staf in zijn handen vormde Mozes de gelijkenis van het kruis. Door op de heuvel te staan kon hij het slagveld goed overzien en de vechtende Israëlieten, in de vallei, konden Mozes ook zien. Zolang de staf opgeheven bleef waren de Israëlieten sterker dan de Amalekieten en was de overwinning een feit. (Genesis 3:15; Psalmen 91; Romeinen 8:37; Kolossenzen 2:15; Openbaring 15:2).

De Amalekieten zijn veroordeeld voor hun tegenwerkingen en aanvallen op Israël (Exodus 17:14,16; Deuteronomium 25:19)

 • Hun totale vernietiging voorspeld (Numeri 24:20);
 • Omdat ze geen vrees voor God hebben en een gruwel waren tot de Here hun God (Deuteronomium 25:16,18).
 • Ongehoorzaamheid en ongeloof van Israël wordt door de Amalekieten gestraft (Numeri 14:45).
 • Amalekieten verenigden zich met Eglon tegen Israël (Richteren 3:13).
 • Deel van hun bezit wordt genomen door Ephraim (Richteren 5:14; 12:15).
LEES OOK
Tegenstand bij de verovering van Kanaän

De Amalekieten (dieven van Gods zegen) en de Midianieten (bittere nijd en strijd) onderdrukten Israël, maar zij worden door Gideon en zijn 300 gelovigen overwonnen (Richteren 6:33-34; 7:21-22).

Koning Saul en de Amalekieten

 • Hij overwon hen en verloste Israël (1 Samuel 14:48).
 • Kreeg de opdracht om de Amalekieten volledig te vernietigen (1 Samuel 15:1-3).
 • Afgeslacht (1 Samuel 15:4-8).
 • Veroordeeld door de vernietiging niet volledig uit te voeren (1 Samuel 15:-26; 28:18).

Agag, koning van de Amalekieten werd door Samuel gedood (1 Samuel 15:32-33).
Door David overvallen (1 Samuel 27:8-9).
Plunderden en verbranden Ziklag (1 Samuel 30:1-2).
Achtervolgd en gedood door David (1 Samuel 30:10-20).
De in beslag genomen bezittingen van de Amalekieten werden geheiligd (2 Samuel 8:11-12).
Omliggende volken sluiten een verbond om Israël te vernietigen opdat niemand meer aan hen zal denken (Psalmen 83:7). Door de overgebleven Amalekieten weer opnieuw uitgevoerd tijdens het leven van Esther door Haman de Agagiet (Amalekiet).

Esther en Haman zijn verwant aan Agag, de Koning van Amalek (Esther 3:1; 1 Samuel 15:20).
Haman – als type van de Antichrist probeerde op grote schaal de totale vernietiging van de Joden te bewerkstelligen.
De rest van de Amalekieten worden vernietigd gedurende de regering van Hizkia, koning van Juda (1 Kronieken 4:41-43).

Deel dit artikel: