Gebed voor bevrijding van het occulte invloed

Gebed voor krachtige bevrijding van occulte invloed

Leestijd: 2 minuten

Bid het onderstaande krachtige gebed in geloof en met inzicht en altijd samen met een volwassen broeder of zuster met waarachtig geloof. Bekijk ook hier een Checklist voor verschillende vormen van occulte betrokkenheid. Lees ook Handelingen 26:18; Kolossenzen 1:13; Efeziërs 4:27; 2 Korintiërs 11:4 over bevrijding van occulte invloed en betrokkenheid bij duistere machten.

Gebed voor bevrijding

Hemelse Vader, ik kom tot U in de naam van Uw Zoon, de Heer en Heiland Jezus Christus, die stierf en Zijn kostbare bloed heeft vergoten voor mijn zonden aan het Kruis van Golgotha. Die op de derde dag is opgestaan om mijn Heer en mijn Hogepriester te kunnen worden.

Hemelse Vader, ik kom tot U om hersteld en bevrijd te worden van elke macht en elke invloed van Satan, zonde en dood, veroorzaakt door de vloek van rebellie, onafhankelijkheid en trots.

Ik bekeer me (er)van…

…mijn zonde(n) van rebellie en mijn verlangen naar macht (zelfcontrole, onafhankelijkheid) die mijn leven heeft geopend voor duistere machten, het occulte en valse religies, overtuigingen en denkbeelden.

…dat ik Uw gezag en heerschappij niet (altijd) heb erkend of heb verworpen. Dank u voor Uw vergeving en reiniging. Ik verwerp alle demonische overheersing en claim – in de naam van Jezus  Christus – mijn vrijheid (terug).

…mijn zonde(n) van betrokkenheid bij de machten van duisternis en het occulte (noem de betrokkenheid) ……… , ……… en van elke religie met occulte oorsprong waar ik aan deel heb genomen (noem de betrokkenheid) ……… , ……… en het deelnemen aan antichristelijke organisatie (noem de betrokkenheid) ……… , ………

LEES OOK
Innerlijke genezingsmodel

Dank U Vader voor Uw complete vergeving, ik ontvang Uw vergeving in Jezus naam!

Verbreken van occulte betrokkenheid

In geloof verwerp ik… alle goddeloze controle en goddeloze machten over mijn hele wezen: mijn geest*, ziel, emoties en mijn lichaam in de naam van Jezus Christus.

Ik snij mijzelf los… van iedereen die me bedrogen en gecontroleerd heeft.

Ik doe afstand… van de invloed van hun onderwijs en praktijken.

Dank U vader, dank U Here Jezus!

Ik verwerp… elke vloek van duisternis die in mijn leven is gekomen door mijn familie, zowel van mijn vaders kant als mijn moeders kant tot het tiende geslacht.

Ik verbreek… elke claim of vorm van demonisch eigendom over de gebieden die ik als zonde heb beleden.

Ik verbreek… elke claim of vorm van demonisch eigendom over de gebieden waarvan ik mij niet bewust ben, maar wel zondig zijn in Gods ogen.

Ik plaats mijn hele wezen – mijn leven – (opnieuw) onder de heerschappij van de Heer Jezus Christus en accepteer vanaf nu alleen nog de invloed van de Heilige Geest in mijn leven.

Dank U vader voor uw complete vergeving, voor mijn bevrijding en voor het herstellen van mij in liefde en waarheid. Laat mijn leven veranderen volgens Uw Woord, Uw wil en Uw doel.

Amen!

* Lees hier en hier over resp. de mogelijkheid van bezetenheid voor een ware Christen en de verschillende niveaus van bezetenheid (‘demonisering’).

Deel dit artikel: