niveau-van-bezetenheid

Niveaus van bezetenheid

Geschreven door Jan Mol in

Leestijd: 2 minuten

Het proces van toenemende zondigheid

De term ‘bezeten’ voor een persoon met een boze geest (in bijv. de Statenvertaling) is eigenlijk een wat gebrekkige vertaling vanuit het Grieks. Een betere vertaling is gedemoniseerd omdat het duidt op een bepaalde gradatie van beïnvloeding met bezetenheid als hoogste gradatie.

Een ware christen kan nooit door een boze geest bezeten zijn, in de zin van demonische controle (zie de laatste fase)

Gods doel en norm voor de mens is “gerechtigheid, vrede en blijdschap in de heilige Geest” (Romeinen 14:17). Zijn Geest zorgt altijd voor een functionele relatie met God.

Demonische Impressie (Impression)

De vijand van onze ziel (gedachten, emoties en de vrije wil) oefent druk uit door negatieve ideeën en gedachten om geleidelijk ons denken in negatieve zin te beïnvloeden (eerste niveau van demoniseren).

Demonische Repressie (Repression)

Dit niveau van demonische invloed begint de normale natuurlijke uitingen (expressie) en activiteiten van iemand te belemmeren. Boze geesten proberen gedachten en handelingen buiten de invloed van het bewustzijn te brengen (automatismen, onderbewustzijn).

Demonische Onderdrukking (Suppression)

Deze meer directe vorm van manipulatie om de ziel tot onderwerping te krijgen is het uitoefenen van demonische druk. Nu vertonen zich tekenen van uitsluiting van positieve interacties van gedachten of gevoelens.

Demonische Onderdrukking (Oppression)

In dit stadium wordt de demonische verdrukking steeds wreder en worden activiteiten onder controle gebracht. Dit geeft een gevoel dat het lichaam wordt neergedrukt. Controle op het lichaam en denken door beïnvloeding van het zenuwstelsel (gevolgen: vermoeidheid, lusteloosheid en verwarring).

Demonische Depressie (Depression)

Deze stoornis wordt gekenmerkt door functionele inactiviteit. Verminderde concentratie en vitaliteit die gekenmerkt wordt door onverschilligheid ten opzichte van het behalen van doelen in het leven. Vaak gepaard met vijandig en twistziek gedrag.

LEES OOK
Kan een Christen bezeten zijn?

Demonische Obsessie (Obsession)

Fixatie, fascinatie en pre-occupatie met verontrustende ongeremde ideeën en handelingen die schadelijk gevolgen hebben voor andere mensen.

Demonische Controle of ‘bezetenheid’

Totaal gedomineerd door een boze geest of demonische familie (dat wil zeggen verschillende demonen in relatie tot een controlerende demon (‘binden van de sterke’: Markus 3:27), een hiërarchie). Hun inspanningen zijn erop gericht om het leven van een persoon volledig te controleren door de persoonlijkheid te verdraaien en totaal te overheersen (Matteüs 8:28-34).

Deel dit artikel: