De Gadieten: Davids overwinnaars

overwinning

…ten strijde toegerust, …om volgens de belofte des HEREN het koningschap van Saul op hem te doen overgaan (1 Kronieken 12:23). Alhoewel David al was gezalfd tot koning door de profeet Samuel (1 Samuel 16:13), werd hij slechts door een kleine groep volgelingen als zodanig erkent. Gezamenlijk werden zij opgejaagd door de onwillige en ongehoorzame…

Lees meer

De onwerkelijke wereld van vluchtgedrag (Psalm 55)

vluchtgedrag-wegvliegen

De eerste opdracht in de bediening aan ‘het lichaam van Christus’ is het vrijmaken van de gelovigen van elke betrokkenheid met de machten der duisternis (de occulte wereld). Stappen tot (meer) vrijheid Goddelijke bekering (‘droefheid’ zie: 2 Korintiërs 7:10) voor (1) het vertrouwen stellen in en betrokken geraakt zijn met de misleidingen uit het rijk…

Lees meer