Help ik heb COVID, wat nu?

Help ik heb COVID, wat nu?

Dit artikel is niet bedoeld als medisch advies, maar ter ondersteuning van je gezondheid en een sneller herstel. Als je COVID hebt of je denkt dat je het hebt, bel dan direct je huisarts voor advies. Bekijk deze documentaire van gerenommeerde wetenschappers over het Chinese Wuhan-lab-virus. Blijf van je naa(r)ste ❤ houden ❤ ondanks je…

Lees meer

Waardesystemen en geloof

waardesystemen

Het waardesysteem dat draait om God door geloof Gezond waardesysteem. Volledige gezonde doctrines. Juiste en gezonde interpretatie. Juiste conceptuele perceptie. Juiste wijze van problemen oplossen. Het leven door de Heilige Geest resulteert in geloof (Galaten 5:22-23; SVV). God is de liefdevolle bron van alle christelijke waarden: Nochtans hebben wij maar een God, den Vader, uit…

Lees meer

Het geheim van de voeten van de hinde

voeten-van-de-hinde

Hij maakt mijn voeten als die der hinden, Hij doet mij treden op mijn hoogten (Habakuk 3:19; 2 Samuel 22:34; Psalmen 18:34). Zoals de voeten van de hinden zijn tot de bergen, zo is het denken, of de gezindheid, van de mens tot de hoogten van het leven; En zoals de achtervoeten van de hinde…

Lees meer

Het Elite Leger

elite-leger-god

In December 1977 Ron McKenzie of Dunedin received the following prophecy. We are nearing a time of great spiritual battle. At present God is preparing a Commando Army which can fight and win under tough conditions with few resources. Then He will drop a bomb which will almost destroy the enemy army and will shatter…

Lees meer

Stappen tot een overwinnend leven

stappen-tot-overwinning

Deze punten vormen de smalle weg naar een levensstijl van overwinning in Christus. Openbaring en (h)erkenning van de problemen en de complexiteit van de bolwerken die je moet aanpakken en waarschijnlijk in het onderbewuste geadresseerd moeten worden (2 Korintiërs 10:3-5; Romeinen 6:1-23; Hebreeën 12:1). Berouw en vergeving (Matteüs 18:21-35; Markus 11:25-26). Bevrijding en herstel vanaf…

Lees meer

Bekering en Geloof

bekering-en-geloof

Bekering en geloof zijn twee aspecten van de verantwoordelijkheden van de mens tot Gods offer van verlossing. Hieronder staat het onderscheid tussen ‘bekering’ en ‘geloof’ in relatie tot de verlossing door God. “Joden en Grieken betuigende zich te bekeren tot God en te geloven in onze Here Jezus” (Handelingen 20:21).

Lees meer

Geloof een gave van God door Charles Price

real-faith

The Real Faith, door Charles S. Price, is een waardevol boekje dat inzicht geeft in het ware christelijke geloven: wat is het? en hoe is dit geloof te verkrijgen? Je leert dat (het christelijke) geloof niet iets is dat we zelf kunnen opbrengen (Efeziërs 2:8; 1 Korintiërs 12:9). Het is het namelijk het geloof van Jezus…

Lees meer