Welkom bij De Vesting

Hij had geen dienaren, maar
ze noemden Hem Meester

Hij had geen diploma, maar
ze noemden Hem Leraar

Hij had geen medicijnen, maar
ze noemden Hem Genezer

Hij had geen leger, maar
koningen vreesden voor Hem

Hij won geen veldslagen, maar
toch veroverde Hij de wereld

Hij pleegde geen enkele misdaad, maar
toch kruisigden zij Hem

Hij werd begraven in een tombe, maar
Hij is opgestaan en Hij leeft!

Zijn naam is Jezus Christus

Wie zijn wij?

Wij zijn een christelijke gemeente en komen iedere zondag samen in een schoolgebouw in Amerongen.

De leiding van De Vesting is in handen van Marc en Joanneke. Zij dragen er zorg voor dat iedereen op een zinvolle manier wordt geïntegreerd in het lichaam van Christus.

Wij delen ons leven met elkaar en proberen onze problemen daadwerkelijk op te lossen.

Op onze website staan verschillende artikelen die je op weg helpen richting een stabiel geloofsleven in Jezus Christus.

Onze naam

Onze naam 'De Vesting' is de Nederlandse vertaling van het Hebreeuwse 'Metsuda'. Dit is één van de namen van God en kan vertaald worden als vesting of burcht.

De bekende plaats Masada (in Israël) is hiervan afgeleid en staat voor ons symbool voor een veilige plaats die dient als toevlucht in ons leven.

In De Vesting leer je om (samen) te blijven staan in de wereld.

O Here, mijn steenrots, mijn vesting en mijn bevrijder, mijn God, mijn Rots, bij wie ik schuil, mijn schild, hoorn mijns heils, mijn burcht (Psalmen 18:3).

Wat wij geloven

God

Wij geloven in één eeuwige God, de Schepper van al het zichtbare en onzichtbare, Almachtig, Alomtegenwoordig en Alwetend, bestaande in drie personen: Vader, Zoon en Heilige Geest in essentie en doel gelijk.

Het Woord van God

Wij geloven dat het geschreven Woord van God geïnspireerd en onfeilbaar is en het absolute gezag is in alle uitingen van geloof (2 Timoteüs 3:16-17).

Het Woord van God mag niet dispensationeel geïnterpreteerd worden want in Christus zien we de vervulling van het Woord (Lukas 24:27; Matteüs 5:17).

Gods Heilsplan

Wij geloven dat, toen wij nog zondaren waren, Christus is gestorven voor ons (Johannes 3:16) en ons daarmee verzekerd heeft van rechtvaardiging (door geloof: Romeinen 5:1-8), voor allen die zich (1) bekeren tot God en (2) geloven in Zijn Zoon Jezus Christus (Handelingen 20:21).

Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u, het is een gave van God; Niet uit werken, opdat niemand zou roemen (Efeziërs 2:8-9; Romeinen 4:16).

De Waterdoop

Wij geloven in de doop door onderdompeling in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest om de gelovige te bevrijden van zondige verbindingen (Handelingen 2:38) en geestelijke betrokkenheid in de autoriteit van de naam van Jezus Christus (Matteüs 28:19).

Het Geestvervulde leven

Wij geloven dat de vervulling met de Heilige Geest een aanvullende zegen is om de gelovige te bekrachtigen en het goddelijke vermogen geeft om een getuigenis van Christus te zijn (Openbaring 12:11; Leviticus 14:17-18; Handelingen 1:8, 2:4, 2:39; Galaten 3:14).

De Heilige Geest is gegeven tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening en tot opbouw van het Lichaam van Christus (Efeziërs 4:11-16; Galaten 5:16).

De Heilige Geest schenkt gaven aan de gelovige om geestelijke vrucht voort te brengen als bewijs van het Geestvervulde leven (1 Korintiërs 12:1-11; Galaten 5:22).

Goddelijke genezing

Wij geloven dat Goddelijke genezing een onderdeel is van de verzoening en dat de kracht van Christus beschikbaar is voor zieken en gewonden in antwoord op het gelovige gebed (Jakobus 5:14-16). Zijn striemen zijn ons tot genezing geworden (Jesaja 53:5; Matteüs 8:17; Markus 16:18; Lukas 4:18; 1 Petrus 2:24).

De Gemeente

Wij zijn van mening dat een zinvolle integratie in het Lichaam van Christus zal resulteren in de reiniging van alle zonden, door het bloed van Jezus, om één heel integraal persoon te worden (1 Tessalonicenzen 5:23; Handelingen 16:5; Hebreeën 10:25; 1 Johannes 1:3-7).

De Wederkomst

Wij zijn van mening dat de opname van de gemeente staat voor de persoonlijke en zichtbare wederkomst ('de Parousia') van Jezus Christus in heerlijkheid en macht.

Wij geloven dat wij dan veranderd worden naar Zijn beeld en Hem zien zoals Hij is en worden opgenomen om de Heer Jezus in de lucht te ontmoeten (Handelingen 1:11; 1 Tessalonicenzen 4:16-17; Titus 2:13; 1 Johannes 3:2).

Zoek je een gemeente?

Wij zijn een liefdevolle en warme gemeente waar je van harte welkom bent. Het is belangrijk dat je een kerk kiest die echt bij jou past. Om teleurstelling te voorkomen vragen wij je daarom eerst het onderstaande aandachtig door te lezen.

Lees hier onze geloofsbelijdenis want daarin hebben wij de basis van onze overtuigingen verwoord. Lees de verwijzingen die erbij staan en probeer die te plaatsen in de context. Lees tot slot onze artikelen vooral de categorieën geloof en geestelijke strijd.

Wij geloven en willen graag leven zoals wij denken dat de Bijbel dat van ons vraagt. Dit willen wij doen zonder beperkingen op de werking van ons geloof zoals het Cessationisme, Dispensationalisme, Preterisme en vele andere -ismen, de ontmythologisering van Gods wonderen of Jezus die zich zou hebben aangepast aan de bewustzijnsstructuur van Zijn tijd.

Onze gemeente heeft een open en vrij karakter, waar ruimte is voor gebed en pastorale zorg. Dit betekent dat wij er zijn voor iedereen die hulp nodig heeft. Loopt jouw leven op christelijke rolletjes en heb je geen hulp nodig? Dan zijn wij misschien niet de juiste plek voor jou.

Kan jij jezelf (grotendeels) vinden in wat je leest op onze website? Dan zijn wij misschien wel de juiste gemeente voor jou.

Zo niet? Dan zijn er gelukkig genoeg andere kerken die beter bij jouw geloofsovertuigingen passen. Wij hopen dat God jou op de juiste plek brengt!

Heb je toch nog vragen? Stel die dan gerust via het contactformulier.

Contact opnemen

mobiel-logo-afbeelding_de_vesting

De Here is een veilige vesting
voor de verdrukte, een veilige vesting
in tijden van benauwdheid

Bezoekadres

Prinses Beatrixlaan 34
3958 XK Amerongen

Postadres

Postbus 70
3958 ZV Amerongen

Schrijf je bericht

Je krijgt altijd een reactie van ons terug!

Voer a.u.b. uw naam in
Vul alstublieft een bericht in.

Ik stem ermee in dat gemeentedevesting.nl - vanwege AVG-regelgeving - mijn informatie veilig (tijdelijk) opslaat, zodat adequaat kan worden gecommuniceerd. 

Je moet de voorwaarden accepteren.