Geloof

De zekerheid van onze hoop in God
Hebreeën 11:1-25

Echt geloof heeft deze 3 belangrijke eigenschappen

Door Marc Henzen

Geloof is het allerbelangrijkste onderwerp voor een Christen. In dit artikel wil ik verdieping aanbrengen van jouw begrip over geloof. Het Griekse woord voor geloof ken je misschien wel, het is pistis. In onze Nederlandse Bijbel is dit vertaald met…

De gelijkenis van de Shake-out (de afval van geloof)

Door Marc Henzen

Voor iedereen die ooit iets te maken heeft gehad met beleggen, is een Shake-out een bekende term. Een gebeurtenis waarbij menig belegger in grote paniek raakt… Wat is een Shake-out precies en wat heeft dit met het christelijke geloof te…

vier-temperamenten

Sterke en zwakke eigenschappen van ons temperament

Door Marc Henzen

Vertaald door: Chris Zwaans (bron: onbekend) Er bestaan – zoals je misschien wel weet – vier temperamenten of persoonlijkheidstypen: Cholerisch, Melancholisch, Flegmatisch en Sanguinisch. Je ziet hierboven alle temperamenten op een rijtje staan in hun karakteristieke pose. Als mens ben…

waardesystemen

Waardesystemen en geloof

Door Jan Mol

Het waardesysteem dat draait om God door geloof Gezond waardesysteem. Volledige gezonde doctrines. Juiste en gezonde interpretatie. Juiste conceptuele perceptie. Juiste wijze van problemen oplossen. Het leven door de Heilige Geest resulteert in geloof (Galaten 5:22-23; SVV). God is de…

Woordstudie Energie

De NT-betekenis van het woord energie

Door Marc Henzen

Goddelijke kracht in actie! Hoe meer we de woorden energeia, energeoo, energein, energēma en energēs bestuderen, hoe vaker dezelfde gedachte terugkeert. Het is de idee van actie, macht en kracht, maar vooral de effectiviteit ervan. Steeds opnieuw komen deze woorden…

autoriteit

De autoriteit van de gelovige (Jesaja 54:17)

Door Jan Mol

De tekst in Jesaja 54:17 is een proclamatie van onze autoriteit in Jezus Christus. Iedere gelovige heeft (een bepaalde mate van) gezag als diegene Jezus Christus heeft aangenomen als zijn verlosser. Daarna barst de geestelijke strijd los omdat de geestelijke machten,…

voeten-van-de-hinde

Het geheim van de voeten van de hinde

Door Jan Mol

Hij maakt mijn voeten als die der hinden, Hij doet mij treden op mijn hoogten (Habakuk 3:19; 2 Samuel 22:34; Psalmen 18:34). Zoals de voeten van de hinden zijn tot de bergen, zo is het denken, of de gezindheid, van…

aspecten-van-vergeving

Twee aspecten van vergeving

Door Jan Mol

Er zijn twee aspecten aan vergeving die goed onderscheiden moeten worden door de gelovige. Het eerste aspect is positioneel “in” Christus en onveranderlijk. Het ander aspect is van conditionele aard en in een bepaalde zin een uitwerking van de eerste…

waterdoop

Zeven dopen voor de gelovige

Door Jan Mol

Doop van Johannes in water Matteüs 3:6; Markus 1:5; Lukas 3:7,16, 7:29-30; Johannes 1:31-33, 3:23-26, 10:40; Handelingen 1:5, 11:16, 19:3. Doop in de dood van Christus Romeinen 6:3-7; Galaten 3:27; Kolossenzen 2:12. Doop in het lichaam van Christus 1 Korintiërs…