De gelijkenis van de Shake-out (afval van geloof)

Afval van geloof (De gelijkenis van de Shake-out)

Door Marc Henzen

Deze hedendaagse gelijkenis beschrijft de noodzaak van een diepgaande verandering om te kunnen blijven staan tijdens de afval van geloof.

vier-temperamenten

Sterke en zwakke eigenschappen van ons temperament

Door Marc Henzen

Vertaald door: Chris Zwaans (bron: onbekend) Er bestaan – zoals je misschien wel weet – vier temperamenten of persoonlijkheidstypen: Cholerisch, Melancholisch, Flegmatisch en Sanguinisch. Je ziet hierboven alle temperamenten op een rijtje staan in hun karakteristieke pose. Als mens ben…

Help ik heb COVID, wat nu?

Help ik heb COVID, wat nu?

Door Marc Henzen

Dit artikel is niet bedoeld als medisch advies, maar ter ondersteuning van je gezondheid en een sneller herstel. Als je COVID hebt of je denkt dat je het hebt, bel dan direct je huisarts voor advies. Bekijk deze documentaire van…

waardesystemen

Waardesystemen en geloof

Door Jan Mol

Het waardesysteem dat draait om God door geloof Gezond waardesysteem. Volledige gezonde doctrines. Juiste en gezonde interpretatie. Juiste conceptuele perceptie. Juiste wijze van problemen oplossen. Het leven door de Heilige Geest resulteert in geloof (Galaten 5:22-23; SVV). God is de…

Woordstudie Energie

De NT-betekenis van het woord energie

Door Marc Henzen

Goddelijke kracht in actie! Hoe meer we de woorden energeia, energeoo, energein, energēma en energēs bestuderen, hoe vaker dezelfde gedachte terugkeert. Het is de idee van actie, macht en kracht, maar vooral de effectiviteit ervan. Steeds opnieuw komen deze woorden…

autoriteit

De autoriteit van de gelovige (Jesaja 54:17)

Door Jan Mol

De tekst in Jesaja 54:17 is een proclamatie van onze autoriteit in Jezus Christus. Iedere gelovige heeft (een bepaalde mate van) gezag als diegene Jezus Christus heeft aangenomen als zijn verlosser. Daarna barst de geestelijke strijd los omdat de geestelijke machten,…

voeten-van-de-hinde

Het geheim van de voeten van de hinde

Door Jan Mol

Hij maakt mijn voeten als die der hinden, Hij doet mij treden op mijn hoogten (Habakuk 3:19; 2 Samuel 22:34; Psalmen 18:34). Zoals de voeten van de hinden zijn tot de bergen, zo is het denken, of de gezindheid, van…

Het slechten van bolwerken

Door Jan Mol

Vrijheid voor geest en ziel wordt alleen verkregen door een gezindheid van nederigheid en het vertrouwen op Gods woord. Dit vereist de opoffering (totale overgave) van het ‘zelf-leven’ door het dragen van jouw kruis en geloof in Zijn woord door de…

aspecten-van-vergeving

Twee aspecten van vergeving

Door Jan Mol

Er zijn twee aspecten aan vergeving die goed onderscheiden moeten worden door de gelovige. Het eerste aspect is positioneel “in” Christus en onveranderlijk. Het ander aspect is van conditionele aard en in een bepaalde zin een uitwerking van de eerste…