bolwerk

Het slechten van bolwerken

Geschreven door Jan Mol in ,

Leestijd: 2 minuten

Vrijheid voor geest en ziel wordt alleen verkregen door een gezindheid van nederigheid en het vertrouwen op Gods woord. Dit vereist de opoffering (totale overgave) van het ‘zelf-leven’ door het dragen van jouw kruis en geloof in Zijn woord door de kracht van de Heilige Geest.

Want al leven wij in het vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees, want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God tot het slechten van bolwerken, zodat wij de redeneringen en elke schans, die opgeworpen wordt tegen de kennis van God, slechten, elk bedenksel als krijgsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus, […] (2 Korintiërs 10:3-5).

De opgetrokken “buitenmuren” zijn de eerste verdedigingslinie en bestaan uit redeneringen, argumentaties, enz. (Kolossenzen 2:4,8,23; 1 Timoteüs 6:20; Romeinen 1:21-22). De opgetrokken “binnenste muren” bestaan uit hoogmoed – ‘every high thing’ – tegen de kennis van God. Dit zijn zogenaamde ‘vows’ oftewel een vast voornemen (in dit geval negatief) om een bepaalde positie in te nemen en daaraan vast te blijven houden zoals: “ik zal nooit meer…dit of dat doen”.

Het optrekken van deze muren is bedoeld om ‘iets’ te beschermen dat berust op vrees.

Het slechten van bolwerken

Toevoeging door Marc

Leighann McCoy geeft in haar boek ‘Spiritual Warfare for Your Familiy’ een manier om iedere dag de strijd goed te beginnen. Direct bij het wakker worden:

  1. Verklaar de waarheid over de nieuwe dag (bijvoorbeeld met…):

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft laten wij juichen en ons daarover verheugen (Psalmen 118:24)

  1. Vervolgens bedenk je tenminste tien redenen waarvoor je God dankbaar bent.
  2. Verklaar dat Jezus Christus Heer is over jouw gedachten en verklaar hardop je intentie om autoriteit te nemen over je gedachten van deze dag. Met andere woorden neem autoriteit over al je gedachten in de naam van Jezus Christus.

Nb. de schrijver begrijpt niet helemaal wat er verstaan wordt met geestelijke strijd, maar bovenstaand voorbeeld is wel bruikbaar.

Deel dit artikel: