Sterke en zwakke eigenschappen van ons temperament

vier-temperamenten

Vertaald door: Chris Zwaans (bron: onbekend) Er bestaan – zoals je misschien wel weet – vier temperamenten of persoonlijkheidstypen: Cholerisch, Melancholisch, Flegmatisch en Sanguinisch. Je ziet hierboven alle temperamenten op een rijtje staan in hun karakteristieke pose. Als mens ben je in je doen en laten te herkennen aan één van deze temperamenten, of een…

Lees meer

Help ik heb COVID, wat nu?

Help ik heb COVID, wat nu?

Dit artikel is niet bedoeld als medisch advies, maar ter ondersteuning van je gezondheid en een sneller herstel. Als je COVID hebt of je denkt dat je het hebt, bel dan direct je huisarts voor advies. Bekijk deze documentaire van gerenommeerde wetenschappers over het Chinese Wuhan-lab-virus. Blijf van je naa(r)ste ❤ houden ❤ ondanks je…

Lees meer

Waardesystemen en geloof

waardesystemen

Het waardesysteem dat draait om God door geloof Gezond waardesysteem. Volledige gezonde doctrines. Juiste en gezonde interpretatie. Juiste conceptuele perceptie. Juiste wijze van problemen oplossen. Het leven door de Heilige Geest resulteert in geloof (Galaten 5:22-23; SVV). God is de liefdevolle bron van alle christelijke waarden: Nochtans hebben wij maar een God, den Vader, uit…

Lees meer

De NT-betekenis van het woord energie

Woordstudie Energie

Goddelijke kracht in actie! Hoe meer we de woorden energeia, energeoo, energein, energēma en energēs bestuderen, hoe vaker dezelfde gedachte terugkeert. Het is de idee van actie, macht en kracht, maar vooral de effectiviteit ervan. Steeds opnieuw komen deze woorden samen in verband met het te bereiken doel. Dat wordt ons ook duidelijk zodra we…

Lees meer

De autoriteit van de gelovige (Jesaja 54:17)

autoriteit

De tekst in Jesaja 54:17 is een proclamatie van onze autoriteit in Jezus Christus. Iedere gelovige heeft (een bepaalde mate van) gezag als diegene Jezus Christus heeft aangenomen als zijn verlosser. Daarna barst de geestelijke strijd los omdat de geestelijke machten, vanwege die autoriteit, jou nu beschouwen als een verhoogd risico. Het is daarom van groot…

Lees meer

Het geheim van de voeten van de hinde

voeten-van-de-hinde

Hij maakt mijn voeten als die der hinden, Hij doet mij treden op mijn hoogten (Habakuk 3:19; 2 Samuel 22:34; Psalmen 18:34). Zoals de voeten van de hinden zijn tot de bergen, zo is het denken, of de gezindheid, van de mens tot de hoogten van het leven; En zoals de achtervoeten van de hinde…

Lees meer

Het slechten van bolwerken

blank

Vrijheid voor geest en ziel wordt alleen verkregen door een gezindheid van nederigheid en het vertrouwen op Gods woord. Dit vereist de opoffering (totale overgave) van het ‘zelf-leven’ door het dragen van jouw kruis en geloof in Zijn woord door de kracht van de Heilige Geest. Want al leven wij in het vlees, wij trekken niet…

Lees meer

Twee aspecten van vergeving

aspecten-van-vergeving

Er zijn twee aspecten aan vergeving die goed onderscheiden moeten worden door de gelovige. Het eerste aspect is positioneel “in” Christus en onveranderlijk. Het ander aspect is van conditionele aard en in een bepaalde zin een uitwerking van de eerste en heeft daarnaast betrekking op de gemeenschap met elkaar. Vergeving voor: Behoud (redding)Van Hem getuigen…

Lees meer

Zeven dopen voor de gelovige

waterdoop

Doop van Johannes in water Matteüs 3:6; Markus 1:5; Lukas 3:7,16, 7:29-30; Johannes 1:31-33, 3:23-26, 10:40; Handelingen 1:5, 11:16, 19:3. Doop in de dood van Christus Romeinen 6:3-7; Galaten 3:27; Kolossenzen 2:12. Doop in het lichaam van Christus 1 Korintiërs 12:13. Doop in water Matteüs 28:19; Markus 16:16; Handelingen 2:38-41, 8:12-16, 8:36-38, 9:18, 10:47-48, 16:15,…

Lees meer