waterdoop

Zeven dopen voor de gelovige

Geschreven door Jan Mol in

Leestijd: < 1 minuten

Doop van Johannes in water

Matteüs 3:6; Markus 1:5; Lukas 3:7,16, 7:29-30; Johannes 1:31-33, 3:23-26, 10:40; Handelingen 1:5, 11:16, 19:3.

Doop in de dood van Christus

Romeinen 6:3-7; Galaten 3:27; Kolossenzen 2:12.

Doop in het lichaam van Christus

1 Korintiërs 12:13.

Doop in water

Matteüs 28:19; Markus 16:16; Handelingen 2:38-41, 8:12-16, 8:36-38, 9:18, 10:47-48, 16:15, 33; Handelingen 18:8, 19:5, 22:16, 1 Korintiërs 1:3-17, 1 Petrus 3:21.

Lees hier over het verschil tussen de kinder- en volwassendoop.

Doop in of met de Heilige Geest

Matteüs 3:11,14, 20:22-23, Markus 1:8, 10:38-39, Lukas 3:16; Johannes 1:33, 7:38-39; Handelingen 1:8, 2:3, 33, 8:16-17, 9:17, 11:16, 16:3, 19:2-3.

Doop met vuur

Matteüs 3:11, Lukas 3:16.

Doop in Zijn lijden

Matteüs 20:20-24 (zie ook Openbaring 3:21); Job 2:10; Hebreeën 12:5-6; Jakobus 1:2-4; Filippenzen 3:10.

Deel dit artikel: