Het Elite Leger

elite-leger-god

In December 1977 Ron McKenzie of Dunedin received the following prophecy. We are nearing a time of great spiritual battle. At present God is preparing a Commando Army which can fight and win under tough conditions with few resources. Then He will drop a bomb which will almost destroy the enemy army and will shatter…

Lees meer

De Bijbelse volgorde van eindtijd gebeurtenissen

eindtijd

Gevolgd door de duizendjarige regering van Christus en Zijn overwinnaars. Matteüs 24:29-31 Verdrukking; zowel psychische of fysieke verdrukkingen (v.29) Zon verduisterd, sterren zullen van de hemel vallen De (eerste en enige) wederkomst in macht en heerlijkheid (v.30) Uitverkorenen verzamelen om de Heere te ontmoeten (v.31) Markus 13:24-31 Verdrukking (v.24) Zon verduisterd, sterren zullen van de…

Lees meer

Vleierij

blank

Vleierij is één van de belangrijkste instrumenten van Satan om de ziel van de mens te verstrikken. Vanwege de egoïstische natuur van de mens is hij een gemakkelijke prooi voor deze opgeblazen techniek. Afwijzing-schaamte en trots zijn ingangen die ons bijzonder kwetsbaar maken voor onoprechte complimenten die ons ego opbouwen.

Lees meer

Het ABC van de overwinnaars

blank

“En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad, tot in de dood” (Openbaring 12:11). “Immers, de zonde zal over u geen heerschappij voeren, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade” (Romeinen 6:14). “Maar in…

Lees meer