eindtijd

De Bijbelse volgorde van eindtijd gebeurtenissen

Geschreven door Jan Mol in

Leestijd: < 1 minuten

Gevolgd door de duizendjarige regering van Christus en Zijn overwinnaars.

Matteüs 24:29-31

 1. Verdrukking; zowel psychische of fysieke verdrukkingen (v.29)
 2. Zon verduisterd, sterren zullen van de hemel vallen
 3. De (eerste en enige) wederkomst in macht en heerlijkheid (v.30)
 4. Uitverkorenen verzamelen om de Heere te ontmoeten (v.31)

Markus 13:24-31

 1. Verdrukking (v.24)
 2. Zon verduisterd, sterren zullen van de hemel vallen  (v.24,25)
 3. De (eerste en enige) wederkomst in macht en heerlijkheid (v.26)
 4. Uitverkorenen verzamelen om de Heere te ontmoeten (v.31)

Lukas 21:25-36

 1. Verdrukking (v.25,26)
 2. Zon verduisterd, sterren zullen van de hemel vallen (v.25)
 3. De (eerste en enige) wederkomst in macht en heerlijkheid (v.27)
 4. Uitverkorenen staan voor de Zoon des mensen (v.36)

1 Tessalonicenzen 4:16-17

 1. De Here zal zelf komen in macht en heerlijkheid, bij het roepen van een aartsengel, bij het geluid van de bazuin van God (v.16)
 2. Opstanding van de rechtvaardigen (v.16)
 3. De levenden van God worden weggevoerd om de Here te ontmoeten in de lucht (v.17)

2 Tessalonicenzen 2:1-8

 1. De afval (v.3)
 2. Overwinnaars komen naar voren, geboren uit de gebeurtenissen (v.7)
 3. De mens der wetteloosheid onthuld, de zoon van verderf (v.3) de wetteloze (v.8)
 4. Die zit als God in de tempel (naos is Grieks voor de geestelijke tempel: het binnenste heiligdom) van God, om aan zich te laten zien dat hij God is (v.4). Hij zal geen andere ‘God’ of ‘god’ naast zich dulden.
 5. De dag van Christus (of de Dag des Heren), de verschijning (wederkomst) in glorie van om de wetteloze machteloos te maken (v.8)

Openbaring 6:12-17

 1. Grote aardbeving, verduistering van de zon, de maan wordt rood, de sterren vallen (v.12,13)
 2. Eerste en enige wederkomst in macht en heerlijkheid (v.14,17)

Deel dit artikel: