Handleiding voor bevrijding

Handleiding voor bevrijding

Vertaald door: Chris Zwaans Onderstaande lijst van demonen en het bijbehorende gebed is gepubliceerd in de Mass Deliverance Manual van Win Worley. Bedenk bij dit voorbeeldgebed dat God onze zonden vergeeft als wij onze zonden belijden en in geloof aanvaarden dat Hij ons vergeeft want er staat geschreven: Indien wij onze zonden belijden, Hij is…

Lees meer

De Gadieten: Davids overwinnaars

overwinning

…ten strijde toegerust, …om volgens de belofte des HEREN het koningschap van Saul op hem te doen overgaan (1 Kronieken 12:23). Alhoewel David al was gezalfd tot koning door de profeet Samuel (1 Samuel 16:13), werd hij slechts door een kleine groep volgelingen als zodanig erkent. Gezamenlijk werden zij opgejaagd door de onwillige en ongehoorzame…

Lees meer

Hoe je zonde bijbels kan overwinnen

meisje-zonde-overwinnen

Charles G. Finney kwam tijdens zijn bediening veel christenen tegen in een miserabele staat van gebondenheid aan de wereld, het vlees of de Duivel (demonen). In zo’n toestand hoeft een christen zich niet te bevinden omdat de apostel Paulus ons zegt dat: De zonde zal over u geen heerschappij voeren, want gij zijt niet onder…

Lees meer

Hoe je controle uit je denken krijgt

denken

Het slagveld in het leven van christenen ligt in het denken. Je hebt zelf de controle over je denken en je beschermt dat of de Duivel heeft controle over je denken (of delen daarvan). Weet je dat de Bijbel zegt dat wij hem buiten ons leven kunnen houden? (Efeziërs 4:27, 6:11; 1 Timoteüs 3:7; 1…

Lees meer

Het slechten van bolwerken

blank

Vrijheid voor geest en ziel wordt alleen verkregen door een gezindheid van nederigheid en het vertrouwen op Gods woord. Dit vereist de opoffering (totale overgave) van het ‘zelf-leven’ door het dragen van jouw kruis en geloof in Zijn woord door de kracht van de Heilige Geest. Want al leven wij in het vlees, wij trekken niet…

Lees meer

Vrijheid van een dubbele binding

ketting-verbroken-vrijheid

Wanneer je geconfronteerd wordt met het maken van een besluit waarin alle mogelijkheden negatieve emoties veroorzaken, dan is je denken in een dubbele binding. Als ‘nee’ zeggen je slecht doet voelen en als ‘ja’ zeggen je kwaad maakt, dan ben je in een dubbele binding. Beide slechte en kwade emoties komen van onderliggende leugens –…

Lees meer

Het leger van God: Gideon en het Overblijfsel

leger-god-bijbel-schoenen

Gideon en het overblijfsel verslaan de Midianieten Kracht en vrucht door overeenstemming en eenheid Deze studie toont de eenvoud van de strijd tegen Gods twistzieke vijanden samengevat onder de naam Midianieten vergezeld door de Amalekieten (Exodus 17:8 “Toen kwam Amalek …”; Deuteronomium 28). De naam ‘Midianieten’ betekent – en staat voor – strijd, twist en eigen-kracht (Eng.:…

Lees meer

Oorzaken van aanvallen op gelovigen

vloeken

Ingang door zonden in ons leven Gelijk een mus wegfladdert en een zwaluw heenvliegt, zo is een ongegronde vloek (zonder oorzaak): hij treft geen doel (zal niet komen) (Spreuken 26:2). Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden (Jakobus 4:7).

Lees meer

Niveaus van bezetenheid

blank

Het proces van toenemende zondigheid De term ‘bezeten’ voor een persoon met een boze geest (in bijv. de Statenvertaling) is eigenlijk een wat gebrekkige vertaling vanuit het Grieks. Een betere vertaling is gedemoniseerd omdat het duidt op een bepaalde gradatie van beïnvloeding met bezetenheid als hoogste gradatie. Een ware christen kan nooit door een boze geest…

Lees meer