ketting-verbroken-vrijheid

Vrijheid van een dubbele binding

Geschreven door Jan Mol in

Leestijd: 2 minuten

 1. Wanneer je geconfronteerd wordt met het maken van een besluit waarin alle mogelijkheden negatieve emoties veroorzaken, dan is je denken in een dubbele binding.
 2. Als ‘nee’ zeggen je slecht doet voelen en als ‘ja’ zeggen je kwaad maakt, dan ben je in een dubbele binding.
 3. Beide slechte en kwade emoties komen van onderliggende leugens – door verkeerd gepresenteerde conclusies – in het geheugen.
 4. Deze leugens zijn veroorzaakt door de vijand van onze ziel, die zichzelf presenteert als de redder van onze problemen. In werkelijkheid is hij:
  – De vader van de leugen van het begin af (Genesis 3; Johannes 8:44).
  – De verleider (satan) en misleider van de wereld (Openbaring 12:9).
  – Kan zich presenteren als een engel van het licht (2 Korintiërs 11:14). 
  – Bindt de mens in ‘de’ leugen door de Waarheid te vervangen met ‘de’ leugen (Romeinen 1:25).
  – Kan alleen de ziel van de mens aanraken (niet zijn geest).
 5. Als kwaad zijn één van die twee emoties is, reken daar dan eerst mee af.
 6. Kom tot een volledig besluit in waarheid aangaande alle beschermende leugens waarop jouw verkeerde conclusies en besluiten berusten.
 7. Beschermende leugens uiten zich bijvoorbeeld in:
  – Het beschuldigen van anderen en roddelen.
  – Het uit de weg blijven en gaan van mensen (ook van liefdevolle mensen) die, op de één of andere manier, een gevaar voor je (kunnen) zijn omdat je voelt en denkt als een slachtoffer.
 8. Kwaad worden is één (beschermende) opstelling en een teken van machteloosheid, kwetsbaarheid en gevoelens van verwerping en schaamte die beschermd moeten worden.
 9. Je voelt dat je geen keuze hebt: “Ik moet kwaad worden om mijzelf beschermen”, “Ik moet liegen om mijzelf staande te houden” en “Ik kan niet erkennen dat ik fout ben want dan…”.
 10. Dit ‘geen-keuze-gevoel-hebben’ wordt veroorzaakt door een trauma-gebondenheid die “realiteit” is geworden – door een gebrek aan inzicht in de omstandigheden (bij ontstaan van dat trauma).
 11. Vraag de Heilige Geest om de wortels van het trauma bekend te maken. Dit kan bestaan uit erfelijke belastingen, negatieve familie ervaringen, enz.
 12. Identificeer de op een leugen gebaseerde conclusie(s) die de emoties veroorzaken en vervang die met de waarheid van het Woord van God (Johannes 8:31-32). Dit is een proces waarbij je, in ieder geval in het begin, hulp nodig hebt van medegelovigen.
 13. Totdat de absolute waarheid de leugen totaal heeft vervangen zal je geen volledige vrede of overwinning over je omstandigheden en zondige verslaafdheid kunnen ervaren (Romeinen 8:15).
 14. Wandel in de waarheid, liefde en gebed (3 Johannes 4; 1 Korintiërs 13; Lukas 18:1).
 15. Weerstaat de vijand met ‘er staat geschreven’; het Woord van God (Matteüs 4:4,6,7,10; Jakobus 4:7). 

Deel dit artikel: