leger-god-bijbel-schoenen

Het leger van God: Gideon en het Overblijfsel

Geschreven door Jan Mol in

Leestijd: 3 minuten

Gideon en het overblijfsel verslaan de Midianieten

Kracht en vrucht door overeenstemming en eenheid

Deze studie toont de eenvoud van de strijd tegen Gods twistzieke vijanden samengevat onder de naam Midianieten vergezeld door de Amalekieten (Exodus 17:8 “Toen kwam Amalek …”; Deuteronomium 28).

De naam ‘Midianieten’ betekent – en staat voor – strijd, twist en eigen-kracht (Eng.: ‘strife en contention’). Het is in dit Nieuwtestamentische tijdperk de meest serieuze vijand voor de gemeente van Jezus Christus (Jakobus 3:14-16). Hun gedrag heeft sterke gelijkenis met ‘het systeem van Izebel’ dat bestaat uit controle, manipulatie, dominantie, hebzucht en geen enkele respect voor autoriteit.

Zij werden vergezeld door de evenzo goddeloze Amalekieten. Dit zijn de mensen uit de vallei die stelen en ons beroven van de zegeningen van God in Christus (Openbaring 3:1) en zijn van dezelfde geest van hebzucht.

De Midianieten representeren, met hun niet-gecommitteerde goddeloze wil, de oorzaak van eigen-kracht en zelfzuchtige ambitie.

Richters 6: Israël in grote benauwdheid, de roeping van Gideon

 1. De positie en staat van het volk Israël

 1. Overheerst door hun vijand(en), waaronder de Midianieten (Richters 6:1).
 2. Leefden in angst, verstopte zich in holen in de bergen, grotten en bergvestingen (Richters 6:2).
 3. De vijand vernietigde hun bezittingen en beroofden hen van hun positie met God.
 4. Israël leefde in totale armoede en angst als gevolg van hun egocentrische zelf-gerichte ambities (zie Jakobus 3:14-16). 
 1. Israël riep het uit tot de Here (Richters 6:6-7)

 2. De profetische stem (Richters 6:7-10)

  Deze stem gaf hen een berisping vanwege ongehoorzaamheid, maar het woord van de profeet was ook bedoeld als aanmoediging dat de Almachtige nog steeds bij hen was als zij zich aan Hem onderwerpen en gehoorzamen.
 3. Hierna toont de Here zichzelf aan Gideon

 4. Gideons verandering en opdracht

 1. Gideons bemoediging – “De Here is met u” (Richters 6:12).
 2. Gideons klagende roep (Richters 6:13).
 3. Gideons opdracht tot de strijd – “Ga heen in deze kracht” (Richters 6:14).
 4. Gideons bevestiging – “Vrede zij met u! Wees niet bevreesd, u zult niet sterven” (Richters 6:23).
 5. Gideons toewijding – het verwijderen van de oorzaken van de vloeken, de afgoderij van zijn familie en dorp voordat hij de Here echt kon dienen (Richters 6:25-32).
 6. Gideon bevestigd door Gods roeping op zijn leven (Richters 6:37-40).
LEES OOK
De NT-betekenis van de Amalekieten

Richters 7: De strijd tegen de Midianieten door Gideons’ leger

 1. Roeping en verkiezing (Richters 7:1-8)

  Het scheiden van ‘de vreesachtige’ en degenen ‘zonder toewijding’ tot het overblijfsel (door God apart gezet). Het aantal strijders wordt beperkt van 32.000 tot 300 toegewijde mannen van eenheid. Zij vormden een gezelschap van drie (het nummer van de Godheid) maal honderd (het getal van de vruchtbaarheid als lichaam); zie Richters 7:16.
 2. Consternatie in het vijandelijke kamp (Richters 7:13-14).

 3. Bevestiging van de overwinning door middel van aanbidding (Richters 7:15).

 4. De roep om ‘op te staan’ tegen de Midianieten en de gehele vijandelijke menigte (Richters 7:15).

 5. De wapens van de strijd (Richters 7:16)

 1. Trompet of Bazuin: “Want ook als de bazuin een onherkenbaar geluid geeft, wie zal zich gereedmaken voor de strijd?” (1 Korintiërs 14:8).
 2. Kruik: “Maar wij hebben deze schat in aarden kruiken, opdat de allesovertreffende kracht van God zou zijn en niet uit ons” (2 Korintiërs 4:7).
 3. Licht: “U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn” (Matteüs 5:14).
 1. Goddelijke Discipline: “… Zij stonden ieder op zijn eigen plaats rondom het leger” (drie compagnieën van honderd = driehonderd; Richters 7:16).

 2. Goddelijke Leiding: “Kijk naar mij en doe net zo …” (Richters 7:17-18)

 3. Goddelijke Vernietiging door bovennatuurlijk licht en geluid

Als we nu spreken over een overwinning over de ‘geest van de Midianieten’ dan hebben wij het in dit huidige Nieuwtestamentische tijdperk over de demonen van zelfzuchtige ambitie, strijd, twist, hebzucht en jaloezie. God heeft geen andere keuze dan om slechts een overblijfsel van Zijn volk te gebruiken voor de eindstrijd; het ‘Israël’ dat vrij is van ‘Midianitisch’ gedrag.

Deel dit artikel: