koninkrijk-van-god

Het Koninkrijk van God of van de mens

Geschreven door Jan Mol in

Leestijd: < 1 minuten

Het ‘Koninkrijk van God’ en het ‘Koninkrijk van de mens’ zijn onverenigbaar. Zij kunnen niet samen bestaan in dezelfde persoon of groep personen, plaats noch tijd (Daniël 4:3, 25-37; 5:20-23). In het Koninkrijk van God regeert Jezus Christus op de troon. In het Koninkrijk van de mens regeert ‘Zelf’ (vaak in de vorm van een codependent onvolwassen persoon). Het Koninkrijk van God bestaat uit rechtvaardigheid, vrede en liefde (Romeinen 14:17), maar het Koninkrijk van de mens bestaat uit tweedracht, begeerte, vrees, …

Wat gebeurt er nu in veel – zo niet de meeste – gevallen als iemand zich bekeerd heeft tot God en tot geloof komt in de Here Jezus? (Handelingen 20:21)

Plan van de mens: Filippenzen 2:21; Jesaja 56:11; Maleachi 1:10; 3 Johannes 9; Jakobus 4:1-3.

Wat is het plan van God voor de mens, in Jezus? 

Plan van God voor de mens: Handelingen 20:21; Jesaja 9:7; Markus 1:15; Lukas 1:33; 1 Korintiërs 15:24.

Een confronterend boek over dit onderwerp is: ‘The Kingdom of Self’ door Earl Jabay.

Deel dit artikel: