Mijn nieuwe identiteit In Jezus Christus (2)

identiteit

Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen (2 Korintiërs 5:17). Mijn (herstelde) relatie met God Ik ben een kind van God – Hij is mijn Vader (1 Johannes 3:1-2). Ik ben een vriend van Christus (Johannes 15:15). Ik ben uit God geboren (1…

Lees meer

Leren van de problematiek in de gemeente van Korinthe

corinthe

Openingen voor misleiding en ongeestelijkheid (vleselijk denken en doen) Satan stelt alles in werking om de gemeente van God te vernietigen. Helemaal nu hij nog slechts een korte tijd heeft te gaan om zijn werk van verdeeldheid uit te voeren. Eén van de meest succesvolle manieren om dit te bewerkstelligen is om samen te werken…

Lees meer

Wanneer je je mond moet houden

je-mond-houden

Wie zijn mond en zijn tong bewaakt, bewaart zichzelf voor benauwdheden (Spreuken 21:23). Open je mond niet… In de hitte van je woede (Spreuken 14:17). Als je niet alle feiten hebt  (Spreuken 18:13). Als je het verhaal niet geverifieerd hebt  (Deuteronomium 17:6). Als je woorden een zwakkere broeder of zuster zullen beledigen (1 Korintiërs 8:11). Als…

Lees meer

Het Koninkrijk van God of van de mens

blank

Het ‘Koninkrijk van God’ en het ‘Koninkrijk van de mens’ zijn onverenigbaar. Zij kunnen niet samen bestaan in dezelfde persoon of groep personen, plaats noch tijd (Daniël 4:3, 25-37; 5:20-23). In het Koninkrijk van God regeert Jezus Christus op de troon. In het Koninkrijk van de mens regeert ‘Zelf’ (vaak in de vorm van een codependent onvolwassen…

Lees meer

Heiliging door gemeenschap

blank

Het eerste (grote) gebod Het eerste is: Hoor, Israël, de Here, onze God, de Here is een, en gij zult de Here, uw God, liefhebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht (Markus 12:30; lees ook Matteüs 22:35-40). Het tweede (grote) gebod Het…

Lees meer

Wat is de mens?

wat-is-de-mens

De mens is geest, ziel en lichaam En Hij, de God des vredes, heilige u geheel en al, en geheel uw geest, ziel en lichaam moge bij de komst van onze Here Jezus Christus blijken in allen dele onberispelijk bewaard te blijven (1 Tessalonicenzen 5:23). De mens bestaat uit: Elk deel heeft een specifieke functie…

Lees meer

Mijn nieuwe identiteit in Jezus Christus (1)

identiteit

Zodra wij tot geloof komen in Jezus Christus, de zoon van God, hebben wij direct een nieuwe identiteit: ‘De Nieuwe Mens’. Deze identiteit is ‘in’ Jezus Christus en is een nieuwe werkelijkheid die volledig in strijd is met onze oude mens. De waarheid over onze (nieuwe) identiteit lezen we terug in de Bijbel.

Lees meer

Een completere betekenis van veroordeling in Romeinen

betekenis-van-veroordeling

Tot een completere betekenis van ‘veroordeling’ Dus is er nu geen veroordeling (katakrima) voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest. Want de wet van de Geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood…

Lees meer