wat-is-de-mens

Wat is de mens?

Geschreven door Jan Mol in

Leestijd: 2 minuten

De mens is geest, ziel en lichaam

En Hij, de God des vredes, heilige u geheel en al, en geheel uw geest, ziel en lichaam moge bij de komst van onze Here Jezus Christus blijken in allen dele onberispelijk bewaard te blijven (1 Tessalonicenzen 5:23).

De mens bestaat uit:

Geest, ziel en lichaam
Elk deel heeft een specifieke functie en samenwerking met elkaar en met heilige Geest.

De negatieve trekken, gezindheden en verwondingen liggen in de nog niet vernieuwde gedachten. Door onderwerping aan de waarheid van Christus worden de faculteiten van de ziel progressief ingevoegd tot de geest en tot de Heilige Geest en getuigen van de werkelijkheid van het Koninkrijk van God in het leven van de gelovigen.

De geest van de mens

Meest innerlijke mens, de Nieuwe Mens levend gemaakt in Christus. De menselijke geest is het heiligdom van de Heilige Geest.

  • Geweten.
  • Intuïtie.
  • Communicatie.

Directe kennis door de Heilige Geest.

De ziel van de mens

Innerlijke mens (oude of vernieuwde natuur).

Dit deel van de mens moet een transformatie ondergaan en gereinigd worden van zonde en zelf. “Hij vernieuwd mijn ziel” (Psalmen 23:3; 25:4,5; Lukas 4:18) van vleselijke werken (Galaten 5:19), en bedeelt de vrucht van de Heilige Geest aan de faculteiten van de ziel (Galaten 5:22,23) door onderwerping aan het kruis (1 Korintiërs 1:18; Lukas 9:23).

  • Denken: bestaat uit inbeeldingsvermogen, redeneren, denken, logica en intellect dit komt samen in begrip (begrip).
  • Wil: bestaat uit beslissen, kiezen, intentie, doel en begeren dit komt samen in bepalen (beslistheid).
  • Emoties: op basis van de vijf zintuigen: voelen, proeven, ruiken, horen en zien. In dit gebied valt ook haten, liefhebben, boosheid, etc.
LEES OOK
Zeven dopen voor de gelovige

De ziel ontvangt kennis door de vijf zintuigen en door indirecte kennis door de Heilige Geest.

Een mens geboren door de Geest is een nieuwe schepping (2 Korintiërs 5:17).

Deel dit artikel: