overtuigen en beschuldigen

Overtuiging en Beschuldiging

Geschreven door Jan Mol in

Leestijd: 2 minuten

De stem van de Heilige Geest of van Satan?

Teksten om te helpen de stem van God beter te onderscheiden.

God (Heilige Geest) Satan
1. Toon
De zachte, liefhebbende stem van onze Vader, naar Zich toe trekkend, smekend, en uitnodigend om naar Hem terug te keren (Hooglied 2:8; Hosea).
1. Toon
De toon van de duivel is beschuldigend, spottend, verwarrend, verhorend en vragend (Matteüs 4:3).
2. Specifiek
De Heilige Geest wijst op één bepaald gebied. Om een keuze met de wil te kunnen maken. Overtuiging handelt met die specifieke zonde (Johannes 16:13).
2. Indirectheid
Satan generaliseert altijd. Hij genereert schuld en hopeloosheid.
3. Stimuleren
God stimuleert ons altijd op Hem te vertrouwen en te vertrouwen op Zijn bereidheid en het vermogen om op te bouwen (Jesaja 41:10; 1 Korintiërs 15:57-58).
3. Ontmoediging
Zijn sterkste wapen. Zegt dat je niet belangrijk (genoeg). bent. Je bent waardeloos. Het zal je nooit lukken.
4. Nieuwe schepping in Christus
Wij zijn een nieuw mens in Christus door genade door het geloof. God heeft eenmaal voor altijd de gelovige aanvaard in Zijn Zoon Jezus Christus (2 Korintiërs 5:17).
4. Wijst naar het verleden
Hij wil dat je het slechte verleden herinnert in ongeloof en wanhoop. Hij is een leugenaar en zal altijd een leugenaar zijn (Johannes 8:44).
5. God “trekt” ons naar Christus
De Heilige Geest trekt ons voortdurend dichter bij de openbaring van de Vader. Hij verleent een hart van berouw, liefde, geloof, nederigheid naar Hem, en in afhankelijkheid van Hem (Romeinen 8:32).
5. Geestelijke scheiding
Geeft gevoelens van waardeloosheid, afwijzing en schaamte. Verstoort het beeld van God. Produceert angst tegenover God.
6. God “trekt” ons in gemeenschap
De Heilige Geest verenigt ons samen in onze zwakheden tot één Lichaam (1 Korintiërs 12).
6. Isolatie
Hij plant suggestie van onafhankelijkheid, eigen belang en strijd.
7. Geloof bouwt op in het Woord van God
De Geest brengt ons voortdurend terug naar het Woord van God. Hij stelt feiten, onthult waarheden en de beginselen van het geloof (Matteüs 4:2-11; Efeziërs 6:17).
7. Voortbrengen van gevoelens
Hij vertelt je dat je gevoelens de waarheid zijn. Trekt je in negatieve gevoelens tegenover God, anderen, jezelf, werk, de gemeente, enz.
8. God spreekt positieve woorden en bijbelverzen
De Geest bouwt op en moedigt ons met positieve Schriftdelen. Hij brengt geen veroordeling en negatieve verzen in onze geest of tijdens het lezen van het Woord (Efeze 3:20).
8. Negatieve bijbelverzen
Satan poogt om met (niet gerelateerde; uit de context) bijbelverzen te veroordelen om de aandacht af te leiden. Hij gebruikt de wet tegen je.
9. God corrigeert en disciplineert
Dit is niet een negatieve oefening maar een positieve versterking en bevrijding, noodzakelijk voor geestelijke groei (Hebreeën 12).
9. Satan verplettert
Zijn aanvallen zijn om te verwoesten wie hij maar in zijn macht kan krijgen.
10. Geruststellend
Gods Geest verzekert ons van Zijn liefde, vergeving en genade. Hij overtuigt dat Hij ons nooit alleen zal laten (Hebreeën 13:5).
10. Satan verwijt
Als de aanklager van de gelovigen liegt hij voortdurend dat God niet meer van hen houdt, hun zonde is te groot.
Jezus “De Weg, de Waarheid en het Leven” Satan “Een leugenaar en de vader van de leugen”

 

Deel dit artikel: