Kan een Christen bezeten zijn?

Kan een Christen bezeten zijn

Kan een Christen – net zoals een ongelovige – bezeten zijn door een demoon? Dit is een terechte vraag waarop het antwoord meestal de strekking heeft van: “Nee, want een Christen is al het bezit (eigendom) van God”, maar klopt die redenering wel? Hieronder staan twee voorbeelden van dat soort reacties: “Elke gelovige is een…

Lees meer

Checklist voor occulte betrokkenheid

Hieronder vind je een beperkte lijst van gedrag, activiteiten, handelingen, gebruiken, tradities, rituelen, enz. om te controleren of je betrokken bent (geweest) bij occulte of andere goddeloze zaken. Maar voor hen die laf en trouweloos zijn geweest, die zich hebben ingelaten met gruwelijke dingen, met moord, ontucht, toverij of afgodendienst, voor allen die de leugen…

Lees meer

De vernietiging van waarheid door dialectiek

george-hegel-dialectiek

… en gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken (Johannes 8:32). Dialectiek is een “nieuwe” manier van redeneren om te komen tot “ware” uitspraken op een andere wijze dan oorzaak en gevolg, links en rechts. De wijsgerige dialectiek is ontwikkeld door de filosofen Kant en Hegel, terwijl Karl Marx het weer…

Lees meer

Het patroon van geestelijke misleiding

misleiding-verwarring-dwaalleer

Mij, de bron van levend water, hebben zij verlaten, om zichzelf bakken uit te houwen, gebroken bakken, die geen water houden (Jeremia 2:13). Het patroon van geestelijke misleiding in zes stappen (Jesaja 14:12-15) Onderstaand overzicht kan gebruikt worden om de ontwikkeling van misleiding te traceren. Het laat zien hoe het patroon begint, waarom mensen dieper…

Lees meer

Het doel van kerkdiscipline

kerk-discipline

En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen de eenheid des geloofs en der volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom der…

Lees meer

Drie typen codependentie en hun problemen

blank

Drie verschillende typen van codependentie De Helper Ziet en verhoudt zichzelf tot anderen hoofdzakelijk in rollen die ‘de helper’ plaatst in de positie van de gever, de helper, de ondersteuner, de verzorger, … “De behoeften of noden van anderen zijn van meer belang dan mijn eigen noden”. De relatieverslaafde Deze persoon moet in een relatie…

Lees meer

Overheersing door misleiding en passiviteit

overheersing-misleiding-passiviteit

“Hiervoor span ik mij ook in, onder zware strijd, naar zijn werking, die in mij werkt met kracht” (Kolossenzen 1:29). Demonen zijn geestelijke wezens die een lichaam nodig hebben om zich te kunnen uiten in onze materiële werkelijkheid. Het doel van satan is zich te verheffen in de tempel Gods  (1 Korintiërs 6:19; 2 Tessalonicenzen…

Lees meer

Fear is a Fraud (Angst)

fear

The acronym for fear is: F ALSE (vals) E VIDENCE (‘bewijs’) A PPEARING (dat net) R EAL (echt lijkt) Breakdown of time and energy people spend worrying and fretting about the various fear scenarios: Things that will never happen – 40%. Experiences that might repeat in the future – 30%. Needless concerns about one’s health…

Lees meer