misleiding-verwarring-dwaalleer

Het patroon van geestelijke misleiding

Geschreven door Jan Mol in

Leestijd: < 1 minuten

Mij, de bron van levend water, hebben zij verlaten, om zichzelf bakken uit te houwen, gebroken bakken, die geen water houden (Jeremia 2:13).

Het patroon van geestelijke misleiding in zes stappen (Jesaja 14:12-15)

Onderstaand overzicht kan gebruikt worden om de ontwikkeling van misleiding te traceren. Het laat zien hoe het patroon begint, waarom mensen dieper in de problemen raken en waar ze naartoe gaan als ze niet bevrijd worden. Het ‘grote plaatje’ is terug te zien in de veronderstelde val van Satan in Jesaja 14:12-15.

Troon: positie van autoriteit, waardigheid & heerschappij.
De berg der samenkomst: een term die de plaats van Gods oordeel beschrijft.
Ver (lett.: aan de zijkant) in het noorden: de plaats waar God regeert (Psalmen 48:3).
De Allerhoogste: “El Elyon” is een titel die gebruikt wordt voor God die “hemel en aarde bezit”.

Dit artikel is gebaseerd op een nog ongepubliceerd schrijven “Counseling the cults” door W.A. Pratney (1993).

Deel dit artikel: