overheersing-misleiding-passiviteit

Overheersing door misleiding en passiviteit

Leestijd: 3 minuten

“Hiervoor span ik mij ook in, onder zware strijd, naar zijn werking, die in mij werkt met kracht” (Kolossenzen 1:29).

Demonen zijn geestelijke wezens die een lichaam nodig hebben om zich te kunnen uiten in onze materiële werkelijkheid. Het doel van satan is zich te verheffen in de tempel Gods  (1 Korintiërs 6:19; 2 Tessalonicenzen 2:4). In dit artikel kan je lezen hoe wij door (het volharden in het doen van) zonden overheerst worden door demonen. Deze overheersing bestaat uit opeenvolgende niveaus van bezetenheid (demonisering).

Naast overheersing als gevolg van zonde is misleiding een andere belangrijke oorzaak van overheersing. De apostel Paulus, maar ook Johannes waarschuwen ons voor het gevaar van verleiding en misleiding (1 Timoteüs 4:1). Wij staan als christenen net zo open voor misleiding als ongelovigen als wij bewust of onbewust voldoen aan de voorwaarden. Voor de christen is er vooral het gevaar van onbewuste misleiding omdat wij als christen wel (enige) kennis (bewustzijn) hebben gekregen aan of van de waarheid.

Wij kunnen op verschillende manieren misleid worden:

  • Het verkeerd begrijpen van geestelijke wetten of principes.
  • Het niet actief verwerpen van verkeerde gedachten: leugens (2 Korintiërs 10:5).
  • Passiviteit: het niet actief uitoefenen van onze wil over geest, ziel en lichaam.

Deze laatste vorm van misleiding door passiviteit wordt door de gelovige vaak ‘verkocht’ als overgave aan de wil van God! Terwijl het feitelijk het nabootsen is van een actieve overgave van de wil aan God. Passiviteit kan zich uiten in (1) Passiviteit van de wil, (2) Passiviteit van het verstand, (3) Passiviteit van het geweten, (4) Passiviteit van de geest en (5) Passiviteit van het lichaam.
Wij moeten ons wezen geheel overgeven aan God en tegelijkertijd ons verstand blijven gebruiken. Als ons begrip van ‘overgave’ of een ‘overgegeven wil’ in de praktijk uitwerkt tot het niet meer actief uitoefenen van onze wil dan is het gevolg dat wij ophouden met (1) kiezen, (2) beslissen en (3) te handelen vanuit wilskracht.

LEES OOK
Leren van de problematiek in de gemeente van Korinthe

Het gevaar is dat demonen niet direct gebruik maken van een opening, maar wachten tot het hen goed uitkomt. Vaak juist die momenten waarin wij op de rand van een mooie doorbraak staan. Het leven van de gelovige die misleidt is door passiviteit zal bestaan uit besluiteloosheid, vertwijfeling en afhankelijkheid van anderen voor het nemen van beslissingen.

Bevrijding van passiviteit en herstel van de gevolgen

De gevolgen van passiviteit moeten in een bepaalde zin ‘uitgedreven’ worden. De passiviteit is geleidelijk tot stand gekomen door het accepteren van leugens. De ene leugen heeft ingewerkt op de andere leugen. Er is ‘terrein’ in bezit genomen dat weer heroverd moeten worden door:

  • De oorzaak van de misleiding moet verworpen worden. De gelovige moet de leugen bestempelen als leugen (met het Woord van God als Waarheid; 2 Timoteüs 3:16).
  • De gelovige moeten de standaard ‘het normale christelijke leven’ zichzelf continu voorhouden. We kennen de norm uit de Bijbel en die houden wij ons voor zonder te verzwakken en te redeneren met verontschuldigen. Met Hem is alles mogelijk voor hen die geloven (Markus 9:23-24).
  • De heroverde grond moet met hardnekkig en vasthoudend gedrag worden vastgehouden. Onderwerp je aan God en biedt weerstand! (Jakobus 4:7).

Toewijding aan God of een bepaalde mate van oprechtheid biedt geen bescherming tegen misleiding.

De bevrijding van passiviteit kan in het begin zeer veel strijd en onrust veroorzaken. Ja, zelfs het gevoel dat deze nieuwe toestand een verslechtering is door een gebrek aan vrede. Maar, het is beter de vrede van een leven zonder strijd te verliezen dan misleid te blijven!

LEES OOK
Het patroon van geestelijke misleiding

Dit artikel is gebaseerd op het boek ‘De oorlog tegen de heiligen’ (hoofdstuk 4: passiviteit) door J. Penn-Lewis en E. Roberts.

Deel dit artikel: