betekenis-van-veroordeling

Een completere betekenis van veroordeling in Romeinen

Geschreven door Jan Mol in

Leestijd: 2 minuten

Tot een completere betekenis van ‘veroordeling’

Dus is er nu geen veroordeling (katakrima) voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest. Want de wet van de Geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood (Romeinen 8:1-2).

wandelen naar het vlees of de geest volgens Romeinen 8De oorzaak van tweeslachtigheid (double-mindedness) in het christendom:
deels onder de wet van de Geest en deels onder de wet (Jacobus 1:8).

“Maar nu zijn wij ontslagen van de wet, gestorven aan dat waaraan wij vastgebonden zaten, zodat wij in nieuwheid van Geest dienen, en niet in oudheid van letter”  (Romeinen 7:6).
“Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleselijk verkocht onder de zonde” (Romeinen 7:14)

Katakrima G2631 (kat-ak’-ree-mah):
Veroordeling (verdoemenis) in civielrechtelijke en niet strafrechtelijke zin. Het gaat hier om een beperkende factor (denk aan bijvoorbeeld een pandrecht). De civiele toepassing van dit Griekse woord betekent: een beperkende factor of een claim op een bezit dat (nog) niet betaald is. Als er geweigerd wordt om te betalen, dan wordt dit bezit teruggevorderd via een civielrechtelijke (en dus niet een strafrechtelijke) procedure. Alleen als de gelovige wandelt in de Geest des levens in Christus Jezus is hij volledig “gedekt” (betaald en vrijgekocht) en vrij van iedere claim of beperking in zijn of haar leven.

Een Australische aartsbisschop Harrington C. Lees, (1870-1929) vond – in het begin van het jaar 1900 – een verhelderende suggestie in de Griekse papyri. Dit maakte het verschil tussen een veroordeling als crimineel tot een levenslange gevangenisstraf (strafrechtelijk) of een veroordeling met beperkende factoren (civielrechtelijk).
De geweldige voorziening voor onze redding door geloof in het offer van Jezus Christus zorgt voor het behoud van onze relatie met God. Onze horizontale expressie wordt beperkt door deze (hopelijk tijdelijke) beperkingen in onze vleselijke natuur. Bekering van verkeerd gedrag en werkelijk afleggen van het vlees zal opnieuw herstel brengen in onze wandel van vreugde in Christus want God is trouw (1 Johannes 1:9).

Deel dit artikel: