wetten-van-denken

De wetten van het denken

Geschreven door Jan Mol in

Leestijd: 2 minuten

Het bijbels vernieuwde bewustzijn (= actief denken) is de beschermer van de toegang tot het onderbewustzijn (Romeinen 12:1-2).

 1. Het niet vernieuwde onderbewustzijn fungeert als een reactionair terugvalprogramma van het bewustzijn.
 2. Alles wat het bewustzijn aanneemt wordt door het onderbewustzijn geaccepteerd als absoluut feit, of het nou goed of fout is, zonder conceptuele onderscheiding.
 3. Alles wat het onderbewustzijn accepteert als “feit”, zal het proberen door het lichaam te uiten, vaak geholpen door demonische voldoening en rechtvaardiging (vaak trots).
 4. Daarom kan het onderbewustzijn geen onderscheid maken tussen “dode feiten” en “levende waarheid”. Hoewel de indruk wordt gegeven dat het om “levende waarheid” gaat (spreekt uit een leugen volgens de wet).
 5. Hoe dieper de indrukken in het onderbewuste denken zijn met feiten of fantasieën (vleselijke leugens), hoe meer het zich wil manifesteren en verdedigen. Waarschijnlijk door het reactionair terugvalprogramma (vrees is de onderliggende prikkel van deze feiten en de op vrees-gebaseerde emoties bepalen de noodzaak tot overleven).
 6. Het onderbewuste reageert dus in een verdedigende levensbeschermende houding in overeenstemming met geestelijke óf vleselijke gedachtepatronen van het bewustzijn.
 7. Het onderbewustzijn van een persoon reageert op vernieuwde of niet vernieuwde voorstellingen . In deze toestand reageert het niet in overeenstemming met waarheid, maar tot geïnterpreteerde feiten (geen conclusie gemaakt) van onopgeloste ervaringen uit het verleden (niet beleden, niet bekeerd en/ of niet vergeven).
 8. De “wet van geloof” verwijst naar de mogelijkheid om te geloven wat is geopenbaard en dit manifest te maken in het onderbewustzijn. Het ‘bewuste’ en ‘onbewuste’ zijn in overeenstemming gekomen door vernieuwende openbaring van het Woord van God.
 9. Nu kan geen wapen meer indruk maken in het onderbewustzijn van de gelovige, opnemend het schild van geloof en staande in een geestelijk vernieuwd denken en, als gevolg daarvan, vernieuwde emoties (Efeziërs 6).
 10. Staat dan, uw lendenen omgord hebbende met de waarheid, en aangedaan hebbende de borstbewapening van gerechtigheid (Efeziërs 6:14).
 • Bij ‘het onbewuste’ gaat het, in psychologische context, om psychische ‘inhouden’ zoals gevoelens waarvan men zich niet bewust is en die ook niet doordringen tot het bewustzijn omdat ze bijv. verdrongen zijn.
 • Engels: ‘reactionary default program’.
 • Voorstelling (bijv. een bepaald beelden) van vrees en ongeloof óf geloof in Jezus Christus (resp. een voorstelling “beeld” van pijn en verdriet óf van genade).

Deel dit artikel: