Gebed-vloeken-verbreken

Gebed om vloeken te verbreken

Geschreven door Marc Henzen in

Leestijd: 2 minuten

Jezus Christus heeft alle gelovigen vrijgekocht van iedere vloek. De Bijbel spreekt in Galaten specifiek over de verlossing van de vloek der wet, maar wij zijn door Hem verlost van iedere vloek. De gelovige dient actieve vloeken wel te verbreken nadat hij tot geloof is gekomen.

Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek der wet door voor ons een vloek te worden (Galaten 3:13) en Hij (Jezus Christus), die geen zonde gekend heeft, heeft Hij (God de Vader) voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem (2 Korintiërs 5:21).

Hieronder staan een paar voorbeeldgebeden om je te helpen.

Gebed om een vervloeking (a curse) veroorzaakt door een ander te verbreken

Vader in de hemel, ik kom tot u in de naam en het gezag van de Heer Jezus Christus, Uw zoon. Ik doe afstand van en verwerp alle vloeken die op mijn leven zijn geplaatst door woorden van degenen die mij geestelijk, psychisch en/of lichamelijk hebben misbruikt en beschadigd. Ik vergeef hen voor het verdriet en de pijn die zij in mijn leven hebben aangericht. Ik dank U dat ik door dit gebed verlost ben van alle gevolgen en dat U in staat bent om mijn leven volledig te herstellen. Amen.

of…

 1. Ik vergeef _______ (noem de persoon) voor _______ (noem de vloek).
 2. In de naam van Jezus Christus snij ik mijzelf los van dit (valse) oordeel van _______ (noem de vloek) en verklaar het ongeldig. Ik verklaar het nietig in de naam van Jezus Christus (Jesaja 54:17).
 3. Als je vermoedt dat er een demoon (zoals de geest van verwerping) verbonden is aan de vloek, dan gebied je deze geest in Jezus’ naam je vertrekken (Marcus 16:17).

Spreek met inzicht en in geloof.

Gebed om een zelfopgelegde vloek (a vow) te verbreken

In de naam van Jezus Christus doe ik afstand van alle geloften (plechtige beloften) die ik heb afgelegd tegen mijzelf bewust of zonder het te weten (onbewust). Ik doe specifiek afstand van _______ (noem de gelofte die je hebt gemaakt en waarvan je weet dat het verkeerd is).

Ik dank U dat ik volledig gereinigd wordt en dat U mij vrijmaakt van alle gevolgen van deze geloften.

of…

 1. Ik beleid _______  als een zonde (noem de eed of gelofte).
 2. In de naam van Jezus Christus verbreek ik de eed van _______  en verklaar deze ongeldig (Jesaja 54:17). Met het zwaard van de Geest snij ik alle touwen en verbindingen los.
 3. Als je vermoedt dat er een demoon (zoals de geest van verwerping) verbonden is aan de vloek, dan gebied je deze geest in Jezus’ naam je vertrekken (Marcus 16:17).
 4. Here Jezus ik vraag U om mij te vullen met de leegte die nu is ontstaan.
  Heb je jezelf dood gewenst? Verklaar – in geloof – dat Jezus het leven is voor jou!
  Heb je jezelf veroordeelt wegens je uiterlijk? Vraag aan God hoe Hij naar jou kijkt, lees en proclameer Psalm 139.

Spreek met inzicht en in geloof.

God is altijd bereid om ons te vergeven!

Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid (1 Johannes 1:9).

Beschouw je zonden of de problematiek niet groter (krachtiger) dan het offer van Jezus Christus…

Deel dit artikel: