vluchtgedrag-wegvliegen

De onwerkelijke wereld van vluchtgedrag (Psalm 55)

Geschreven door Jan Mol in

Leestijd: 7 minuten

De eerste opdracht in de bediening aan ‘het lichaam van Christus’ is het vrijmaken van de gelovigen van elke betrokkenheid met de machten der duisternis (de occulte wereld).

Stappen tot (meer) vrijheid

 • Goddelijke bekering (‘droefheid’ zie: 2 Korintiërs 7:10) voor (1) het vertrouwen stellen in en betrokken geraakt zijn met de misleidingen uit het rijk van de duisternis om zo te worden bevrijd uit deze wurggreep en claims op je ziel en voor (2) het lezen van boeken, bekijken van films of het bezoeken van websites met als thema het occulte.
 • Neem gezag over de ‘geest van nieuwsgierigheid’ en andere Godtergende geesten.
 • Weet dat je geen ‘geest van vrees’ hebt ontvangen en wordt er ook niet ‘eigenaar’ van door een identificerende bekentenis. Hoewel het soms wel kan voelen alsof je een geest van vrees hebt.
 • Focus op “Christus in u de hoop der heerlijkheid” en Zijn vrijheid (Kolossenzen 1:27).

Alle ‘beelden’ in je geheugen die betrekking hebben op de praktijken van de duisternis en persoonlijke bedreigingen zullen vervangen moeten worden. Vernieuwing door het geschreven Woord van God geïnternaliseerd met de hulp van de Heilige Geest (Romeinen 12:1-2). Herinneringen aan onverwerkte trauma’s krijgen (van ons brein) voorrang op het Woord van God in tijden van grote spanning en benauwdheid.

De keuze om te vluchten of te blijven staan

Het denken van de ongelovige is in een voortdurende staat van flux (bewegelijkheid) en ‘zoekt’ naar een uitweg van de enorme druk en onzekerheid met al haar mogelijkheden van falen en mislukking. De toekomstige spanningen zullen zodanig toenemen dat de harten van velen zullen bezwijken als gevolg van angst: “En er zullen tekenen zijn in de zon, en de maan, en de sterren, en op de aarde benauwdheid der volken met verbijstering” (Lukas 21:26). De zee en de golven brullen, geruchten van oorlogen, economische ineenstorting door fraude, corruptie en oneerlijkheid. Immoraliteit resulterend in dodelijke ongevallen en mannen die geen kracht hebben om hun seksuele driften te beheersen (#MeToo). We kunnen er zeker van zijn dat de krachten der hemelen zullen worden geschud.

De machten van de lucht worden nu geschud en alles dat niet vast staat zal vallen (Hebreeën 10:27; 1 Timoteüs 4: 1-2; 2 Timoteüs 3:1-7; Ezechiël 21:27). Alles dat geen fundament in Christus heeft zal instorten ondanks alle menselijke inspanningen om te stabiliseren. Denk aan de geldmarkt, de economie van het land, christenen moeten dan op het punt zijn gekomen van stabiliteit (wereldse onafhankelijkheid), de sterkte van de waarheid van het Woord van God door de Heilige Geest in hun hart en denken (Psalm 51:6; Spreuken 2:21; Jeremia 5:3; 1 Kronieken 29:17).
Het creëren van mentale en emotionele ontsnapping, als een toe- of uitvlucht, is wat velen van ons doen op een bepaald moment hebben gedaan. Bij jonge mensen kan het ernstige gevolgen hebben omdat het bij hen vaak een zaak van overleving is. Sommige jongeren worden blootgesteld aan (ritueel) misbruik (zoals SRA). Deze jongeren zullen later in het leven vreselijke angsten hebben gedreven door vluchtgedrag (in het denken).

Het vluchtgedrag kan een onvermogen veroorzaken om te concentreren en jezelf te richten op zelfs eenvoudige taken, helder denken en begrijpen van het Woord van God. Een van de ondermijnende resultaten van vluchtgedrag is het creëren van een totale solo-wereld van zelf-entertainment waarin niemand anders meer nodig is. Een onbevestigd leven of het opgroeien met gebroken beloften draagt sterk bij aan de instabiliteit van je persoonlijkheid, vooral op het gebied van besluitvorming en geestelijke autoriteit in je leven. Het kan zelfs de oorzaak van tweeslachtigheid (doublemindedness) zijn waar de apostel Jakobus over spreekt (Jakobus 1:8; 4:8).

Om te kunnen functioneren in vrijheid en geloof moet je vrijkomen van je ontsnappingsmentaliteit bij confrontaties of problemen en stoppen om jouw verantwoordelijkheden af te schuiven als jouw problemen moeten worden opgelost. Als christenen zijn we in staat om door het leven te lopen met een helder denken (‘a sound mind’) door het geloof in Christus (1 Timoteüs 1:7).

LEES OOK
Gebed tegen shock, trauma en terreur

1. De invasie van de elektronische wereld, een bron voor fantasie en afleiding

Televisie entertainment en elektronica
Kijken naar soaps, sitcoms, eindeloze sportevenementen (zoals dart en voetbal). Iemand op tv zei eens: “ijshockey is geen sport, maar een religie in Canada”. Ik vraag me af wat de religie in ons land is? Het gebruik van sporten en nutteloze shows zullen slechts op de korte termijn comfort en ontspanning bieden. Tegenwoordig zijn er ook zeer verslavende computergames, smart-phones die ons de mogelijk geven om onszelf langdurig te onttrekken uit de realiteit, maar ook muziek, films, romans (Harry Potter, enz.), reizen, eten, winkelen, drugs, drinken, enz.

Occulte games
Dungeons en Dragons of League of Legends projecteert een persoon in de wereld van demonische interactie en het oplossen van problemen door eliminatie van de oppositie om te kunnen overleven. Sommige kaartspelen zijn ontworpen om de weg voor occulte betrokkenheid en interactie te openen zoals Pokemon. Fantasiecomputergames zoals ‘ The Witcher’ opent de weg naar occulte of satanische betrokkenheid.

Power-tripping
Het beoefenen van krachtsport (adrenaline-rush en verslavend) op basis van een sterke betrokkenheid van de ziel (zoals karate). Afwijzing en emotionele teleurstelling breken dopamine af in het lichaam die moeten worden bijgevuld. Voldoening zonder Christus heeft het tegenovergestelde effect dan je zou verwachten (Psalm 106:15).

2. Redenen voor vluchtgedrag

 • Familiemisbruik: opgroeien met gedemoniseerde controlerende ouders, (sadistisch) seksueel of psychisch misbruik.
 • Je leven wordt geregeerd of zelfs bedreigd door iemand in je omgeving zonder de bescherming te ontvangen van degenen die autoriteit over je hebben (bijv. ouders, schoolleiding, leraar, dominee, enz.).
 • Het biedt een manier om te ontsnappen uit teleurstelling, eenzaamheid, schaamte, afwijzing en het onvermogen om te handelen bij problemen of het nemen van verantwoordelijkheid.

3. Resultaten van vluchtgedrag

 • Een van de belangrijkste hinderlijke zaken in het leven van gelovigen is een gebrek aan concentratie, begrip, moed en vertrouwen en gemakkelijk geïntimideerd raken.
 • Onvermogen om geconcentreerd en gericht op Gods waarheid en beloften blijven.
 • Een gebrek aan capaciteit om de juiste beslissingen en evaluaties te maken.
 • Vrees om voor gerechtigheid te staan als er sprake is van pijn of lijden.
 • Niet kunnen toetreden tot een geestelijke wandel in Christus.
 • Wederzijde afhankelijkheid (codependentie), controle en zelfzucht op hetzelfde moment resulteert in demonische activiteit en kwelling.
 • Het vermijden of marginaliseren van problemen.
 • Familiegeheimen en het kind (impliciet) dwingen om hierover te liegen.
 • Snel geïntimideerd door mensen, situaties of omstandigheden.

4. Geesten die verbonden zijn aan deze levensstijl

 • De ‘geest van ontvluchting’ is de eerste geest die zich komt presenteren als een uitnodigende vriend met een ‘snelle oplossing’ (‘a quick fix’) uit alle bedreiging en spanning van de ‘geest van angst’ en de ‘geest van afwijzing en schaamte’. De ‘geest van dood’ is altijd verbonden!
 • De ‘geest van dwaling’ (1 Johannes 4:6) komt met zijn leugens en gedraai en veroorzaakt problemen om te komen tot de kennis van de waarheid.
 • De ‘geest van diabetes’ komt binnen wanneer een persoon, als kind, sterk is blootgesteld aan misbruik en onveiligheid. De geest van diabetes kan op 15 tot 18 verschillende manieren op het lichaam inwerken als gevolg van de werking van de ‘geest van zwakheid’. De ‘geest van ongeloof’ overheerst in deze mindset.

Jezus moedigt Zijn discipelen aan in Johannes 16:33 met: “Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar hebt goede moed; Ik heb de wereld overwonnen”.

Koning David en zijn reactie in een angstige situatie (Psalm 55:1-24)

Zijn natuurlijke reactie:

De natuurlijke reactie van David op de constante bedreigingen en onvriendelijke behandeling is wegvluchten. Hij wil, net zoals wij dat soms kunnen ervaren, wegvliegen naar een andere plaats van vrede en veiligheid. Een plek waar niemand je kan bereiken of ons leven ellendig kan maken, waar niemand ons pijn kan doen of tot schaamte brengen (Psalm 55:6-8).

LEES OOK
Afval van geloof (De gelijkenis van de Shake-out)

Zijn geestelijke reactie

“Wat mij betreft, ik zal God aanroepen; en de HEERE zal mij verlossen”(Psalm 55:17).

Davids afhankelijkheid van en vertrouwen in de Heer: “werp uw zorg op den HEERE, en Hij zal voor u zorgen: Hij zal nimmermeer toelaten, dat de rechtvaardige wankelt”. (Psalm 55:23).

Bevrijding van dit patroon is mogelijk door

 1. Herkenning en erkenning van het probleem of bolwerk van vrees (Jakobus 5:8).
 2. Bekering en vergeving (2 Korintiërs 7:10-11; Markus 11:25-26; Lukas 6:37; 17:6).
 3. Gods genezing en herstel ontvangen door het kruis van Jezus Christus.
 4. Het opzeggen, ontzeggen en dissociëren met, dan het verwijderen van, demonische machten.
 5. Vul jezelf met Gods woord en de Geest van openbaring in de kennis van Jezus Christus.
 6. Wordt een aanbidder in plaats van een werker of streber.

Een psalm van David om vluchtgedrag te overwinnen

David’s smeekbede

2 Neem, o God, mijn gebed ter ore,
verberg U niet voor mijn smeking.
3 Sla acht op mij en antwoord mij;
in mijn onrust zwerf ik kreunend rond,

David’s verdriet

4 vanwege het geschreeuw van de vijand,
vanwege de kwelling van de goddeloze;
want zij storten onheil over mij uit,
en bestoken mij in toorn.
5 Mijn hart krimpt in mijn binnenste ineen,
verschrikkingen des doods zijn op mij gevallen,
6 vrees en beving komen over mij,
schrik overstelpt mij,

David’s primaire ‘oplossing’ in vluchtgedrag

7 zodat ik zeg: O, had ik vleugelen als een duif,
ik zou wegvliegen en een woonplaats zoeken;
8 zie, ver zou ik heenvlieden,
ik zou vernachten in de woestijn. sela
9 Ik zou mij haastig een wijkplaats zoeken
tegen de rukwind, tegen de storm.

David’s observatie van boosheid

10 Verwar hen, Here, verdeel hun spraak.
Want ik zie geweld en twist in de stad,
11 dag en nacht waren zij om haar rond, op haar muren;
daarbinnen zijn onheil en moeite,
12 verderf is daarbinnen,
van haar plein wijken verdrukking noch bedrog.
13 Want het is geen vijand, die mij smaadt;
dat zou ik dragen;
het is niet mijn hater, die zich over mij verheft;
voor hem zou ik mij verbergen.
14 Maar gij zijt het, een mens mijns gelijke,
mijn vriend en vertrouwde:
15 wij, die samen vertrouwelijke omgang genoten,
die in het feestgewoel gingen naar Gods huis.

David’s natuurlijke reactie

16 De dood overvalle hen,
laten zij levend in het dodenrijk neerdalen;
want boosheid is in hun woning, in hun binnenste.

David’s geestelijke reactie

17 Maar ik, ik roep tot God,
de Here zal mij verlossen.
18 Des avonds, des morgens en des middags klaag en kreun ik;
Hij hoort mijn stem.
19 Hij verlost mijn ziel in vrede van de strijd tegen mij,
want met velen zijn zij tegen mij.
20 God hoort en Hij zal hen vernederen
Hij, die van oudsher troont sela
hen, die onbekeerlijk zijn en God niet vrezen.
21 Hij strekt zijn handen uit tegen hen met wie hij vrede had,
hij schendt zijn verbond;
22 zijn mond is gladder dan boter,
maar strijd is in zijn hart;
zijn woorden zijn zachter dan olie,
maar het zijn ontblote klingen.
23 Werp uw bekommernis op de Here,
Hij zal voor u zorgen;
Hij zal nimmermeer toelaten, dat de rechtvaardige wankelt.
24 Maar Gij, o God, zult hèn doen neerdalen
in de kuil van het verderf;
de mannen van bloed en bedrog
zullen hun dagen niet ter helfte volbrengen.
Ik echter vertrouw op U.

Deel dit artikel: