vier-temperamenten

De vier temperamenten (samenvatting)

Geschreven door Jan Mol in

Leestijd: 2 minuten

Hieronder staat een samenvatting van de vier temperamenten. Vraag aan de Heer om jou te laten zien welke motiverende persoonlijkheid jij bent of welke combinatie. Verwacht dat de Heilige geest het temperament zal bevestigen dat je al vermoedde of dat Hij degene eruit licht die je moet overwegen. Vraag hem je denken te openen zodat je begint te zien hoe de temperamenten werken in en door jou.

Hier vind je een uitgebreid overzicht van alle temperamenten met hun sterkten en zwakten.

De onderdanige persoon

Het Flegmatisch temperament is het analytische type dat zacht en niet bedreigend overkomt. Ze overwegen al de opties voordat ze een beslissing maken. Ze hebben een muur van angst waarachter ze zich verstoppen. Ze zijn gewoonlijk in dezelfde stemming, maar als ze emotioneel aan het eind van hun latijn zijn, worden ze onaangenaam en teruggetrokken.

De koppige individu

Het melancholisch temperament is emotioneel en expressief. Ze doorvoelen hun overtuigingen intens. De sfeer om hen heen is erg belangrijk. Ze kunnen impulsief zijn in het doen van dingen, maar toch ook bewijs nodig hebben bij het maken van belangrijke beslissingen. Deze mensen zijn emotionele snelkookpannen. Frustraties, klachten, boosheid, schuld, veroordeling en depressie vormen de emotionele cirkel van dit type individu. Als ze eenmaal in deze cirkel zitten, kunnen ze explosief zijn en is het moeilijk om met ze te redeneren.

De zelfverzekerde persoon

Het Sanguinisch temperament heeft beelden voor elke positie die hij heeft. Ze hebben voor elke positie (bijv. echtgenoot, ouder, zoon/dochter, werknemer etc.) een compleet gescheiden beeld. Deze beelden botsen als de verantwoordelijkheid van posities elkaar gaan overlappen, wat verwarring, frustratie en boosheid veroorzaakt. Ze zijn terughoudend en hebben een sterke houding. Ze wikken en wegen bij elke beslissing, wat hen heel onvoorspelbaar maakt.

LEES OOK
Sterke en zwakke eigenschappen van ons temperament

De wilskrachtige individu

Het Cholerische temperament is erg beslist in overtuigingen en uitspraken. Ze zijn dynamisch als het erop aankomt het schijnbare onmogelijke te doen. Ze worden niet bewogen door emoties, maar door feiten. Ze kunnen erg beheersend zijn. Ze beheersen door sfeer, uitspraken en door intimidatie. Als deze mensen eenmaal een beslissing hebben gemaakt, is het bijna onmogelijk hun gedachten te veranderen, tenzij ze leerbaar zijn.

Deel dit artikel: