problemen-oplossen

Manieren van problemen oplossen

Geschreven door Jan Mol in

Leestijd: 2 minuten

Problemen oplossen kan op veel manieren, maar niet alle manieren zijn even waardevol.

Zeker  ’terugtrekken’ (vluchten uit angst) is geen optie voor een ware Christen, maar ‘winnen’ (vechten in eigen kracht) ook niet. De enige waardevolle manier van een probleem oplossen is: ‘ontfermend oplossen’ (win-win).

Manieren Negatief
resultaat
Positief
resultaat
Waarde
bepaling
Conclusie
Terugtrekken

(vluchten)

Opgeven van behalen van doelen en relaties met anderen. Alleen positief op grond van christelijke principes. Deze manier zorgt voor geen waardevolle contributie en (familie)relaties en interactie wordt gefrustreerd. Lijkt een hele vredige oplossing maar is de minst waardevolle manier om problemen of conflicten op te lossen en besluiten te nemen.
Zorgt voor grote frustratie.
Winnen
(vechten)
Opgeven van relaties met anderen. Behaalt doelen en persoonlijke wensen. Deze “winnen-gezindheid” is primair niet begaan met relaties met anderen.

Het heeft geen respect en veroorzaakt verwijdering en verwerping.

Deze gezindheid staat goede gezonde relaties, autoriteit en doelen in de familie in de weg want het onderwerpt zich niet.
Toegeven

(buigen naar de ander)

Opgeven van behalen van persoonlijke doelen, gelijk aan terugtrekken. Behoud relaties. Relaties zullen uiteindelijk lijden omdat het gezamenlijke doel herhaaldelijk veronachtzaamd wordt. Geen overtuigingen, stelt de familie open voor elke “wind van leer” en allerlei geestelijke (demonische) aanvallen.
Middenweg
(compromis)
Onderhandelt voor relaties in plaats van het te “verdienen”. Blijft over met allemaal middelmatige relaties. In het proberen iedereen tevreden te stellen zal de persoon in kwestie zonder waardevolle relaties overblijven. Grondwaarden van de familie zullen steeds in een staat van spanning zijn en brengt onzekerheid en spanningen in de relaties.
Ontfermend oplossen

(win-win)

Geen. Persoonlijke doelen en relaties worden gerespecteerd. Gebaseerd op Liefde, Geloof en Waarheid en daarmee de hoogste waardebepaling om problemen op te lossen. Deze manier verstevigd relaties op grond van Bijbelse waarden (Johannes 8:1-11)

In de psychologie is sprake van het FFF-principe: Fight, Flight of Freeze.

Deel dit artikel: